Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Høydepunkt for SAIHs Bolivia-engasjement

I følge rapporten har SAIHs program kommet på et svært passende tidspunkt i Bolivias historie. Programmet beskrives som et høydepunkt av SAIHs arbeid i Bolivia siden 1993.

Rapporten konkluderer at alle partnerne har uttrykt en klar profil av støtte til urfolk og lokalsamfunn, med spesielt fokus på urfolkskvinner og urfolksungdom. Som et resultat av programmet har flere urfolksungdom tilknyttet til SAIHs partnere deltatt aktivt i organisasjoner og lokale samfunn, og SAIHs partnere har fungert som politiske endringsaktører i Bolivia. Unge urfolkskvinner har spilt en sentral rolle. Programmet har også bidratt til å øke deltakelsen av urfolksungdom i utdanningssektoren gjennom egne organisasjoner. Samtidig har programmet bidratt til å sette fokus på seksuelle og reproduktive rettigheter.

Rapportens viktigste anbefalinger er:

å videreføre samarbeidet med flertallet av partnerne forbedre kommunikasjonen med partnerne, og de som finansierer dem gjennomføre lokale kompetansehevingstiltak om prosjektforvaltning fortsette å fokusere på partnere som representerer målgruppen best; og gjennomføre aktiviteter som sikrer at partnerne har en bedre forståelse av programmet, samt forholdene mellom programmet og de konkrete prosjektene.

Rapporten til den eksterne evalueringen av programmet «Utdanning for urfolksungdomsdeltakelse i Bolivia» er levert. Oppdraget ble gjennomført av konsulenten Ruth Constance Almquist Buvollen.

Les hele rapporten her

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon