Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Høydepunkt for SAIHs Bolivia-engasjement

I følge rapporten har SAIHs program kommet på et svært passende tidspunkt i Bolivias historie. Programmet beskrives som et høydepunkt av SAIHs arbeid i Bolivia siden 1993.

Rapporten konkluderer at alle partnerne har uttrykt en klar profil av støtte til urfolk og lokalsamfunn, med spesielt fokus på urfolkskvinner og urfolksungdom. Som et resultat av programmet har flere urfolksungdom tilknyttet til SAIHs partnere deltatt aktivt i organisasjoner og lokale samfunn, og SAIHs partnere har fungert som politiske endringsaktører i Bolivia. Unge urfolkskvinner har spilt en sentral rolle. Programmet har også bidratt til å øke deltakelsen av urfolksungdom i utdanningssektoren gjennom egne organisasjoner. Samtidig har programmet bidratt til å sette fokus på seksuelle og reproduktive rettigheter.

Rapportens viktigste anbefalinger er:

å videreføre samarbeidet med flertallet av partnerne forbedre kommunikasjonen med partnerne, og de som finansierer dem gjennomføre lokale kompetansehevingstiltak om prosjektforvaltning fortsette å fokusere på partnere som representerer målgruppen best; og gjennomføre aktiviteter som sikrer at partnerne har en bedre forståelse av programmet, samt forholdene mellom programmet og de konkrete prosjektene.

Rapporten til den eksterne evalueringen av programmet «Utdanning for urfolksungdomsdeltakelse i Bolivia» er levert. Oppdraget ble gjennomført av konsulenten Ruth Constance Almquist Buvollen.

Les hele rapporten her

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon