Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Hivsmitta kan igjen reise til USA

(image) Dagleg leiar i SAIH, Ragnhild Nordvik, synes vedtaket sender eit viktig signal. - Det er svært positivt at President Obama no gjer dette. USA er berre eitt av mange land som har ulike former for reiserestriksjonar mot hivpositive, men det er ingen tvil om at USA er eit så viktig land at denne endringa verkelig vil bli lagt merke til. Vonleg vil dette føre til auka press mot andre land for å endre på deira innreiseforbod, seier Nordvik.

Ho har sjølv sett korleis restriksjonar knytt til innreise og visum for hivpositive får alvorlege menneskelege konsekvensar. – I Bolivia møtte eg ein brasiliansk student som studerte medisin i Bolivia. Han hadde berre eitt år igjen av studia sine, men hadde testa positivt på den siste hivtesten. Trass i at han hadde vorte smitta medan han studerte i Bolivia så hadde han no fått beskjed om at han ikkje ville få fornya studentvisumet sitt. Han var heilt fortvila. Ikkje berre fekk han beskjed om at han hadde hiv, men han fekk også beskjed om at alle framtidsplanane hans var gått i grøfta, seier Nordvik.

SAIH sin partnar i Zimbabwe, SAYWHAT, protesterte i 2007 mot russiske reglar som hindrar hivpositive studentar i å nytte seg av stipend som Russland gir til zimbabwiske studentar. Sjølv om Zimbabwe sitt lovverk slår fast at det er ulovleg å diskriminere folk med grunnlag i hivstatus måtte Zimbabwe godta dei russiske krava om at ingen studentar som levde med hiv kunne nytte seg av stipend til å studere i Russland.

Umenneskelig og korttenktSAIH håper at fleire land no vil sjå til USA. Innreiseforbod er eit brot på menneskerettane, men er også svært korttenkt av dei ulike landa. Ved å nekte hivpositive personar, til dømes forskarar og studentar, innreise og opphald vil desse landa miste viktige menneskelege ressursar og kompetanse. I tillegg vil strenge reiserestriksjonar føre til at ein del hivpositive vil gå inn for å skjule hivstatusen sin og la vere å ta medisinar. Reiserestriksjonar for hivpositive er derfor svært umenneskelig og svært korttenkt.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon