Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Hivsmitta kan igjen reise til USA

(image) Dagleg leiar i SAIH, Ragnhild Nordvik, synes vedtaket sender eit viktig signal. - Det er svært positivt at President Obama no gjer dette. USA er berre eitt av mange land som har ulike former for reiserestriksjonar mot hivpositive, men det er ingen tvil om at USA er eit så viktig land at denne endringa verkelig vil bli lagt merke til. Vonleg vil dette føre til auka press mot andre land for å endre på deira innreiseforbod, seier Nordvik.

Ho har sjølv sett korleis restriksjonar knytt til innreise og visum for hivpositive får alvorlege menneskelege konsekvensar. – I Bolivia møtte eg ein brasiliansk student som studerte medisin i Bolivia. Han hadde berre eitt år igjen av studia sine, men hadde testa positivt på den siste hivtesten. Trass i at han hadde vorte smitta medan han studerte i Bolivia så hadde han no fått beskjed om at han ikkje ville få fornya studentvisumet sitt. Han var heilt fortvila. Ikkje berre fekk han beskjed om at han hadde hiv, men han fekk også beskjed om at alle framtidsplanane hans var gått i grøfta, seier Nordvik.

SAIH sin partnar i Zimbabwe, SAYWHAT, protesterte i 2007 mot russiske reglar som hindrar hivpositive studentar i å nytte seg av stipend som Russland gir til zimbabwiske studentar. Sjølv om Zimbabwe sitt lovverk slår fast at det er ulovleg å diskriminere folk med grunnlag i hivstatus måtte Zimbabwe godta dei russiske krava om at ingen studentar som levde med hiv kunne nytte seg av stipend til å studere i Russland.

Umenneskelig og korttenktSAIH håper at fleire land no vil sjå til USA. Innreiseforbod er eit brot på menneskerettane, men er også svært korttenkt av dei ulike landa. Ved å nekte hivpositive personar, til dømes forskarar og studentar, innreise og opphald vil desse landa miste viktige menneskelege ressursar og kompetanse. I tillegg vil strenge reiserestriksjonar føre til at ein del hivpositive vil gå inn for å skjule hivstatusen sin og la vere å ta medisinar. Reiserestriksjonar for hivpositive er derfor svært umenneskelig og svært korttenkt.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon