Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Hivpositive studenter i Zimbabwe får ikke stipend

(image) Foto: SAYWHAT SAIHs partner SAYWHAT (Students and Youth Working on reproductive Health Action Team) har sendt ut en pressemelding hvor de tar avstand fra en praksis hvor studenter blir diskriminert på grunn av sin hivstatus.

Bygger opp stigmaSAYWHAT peker på at russiske myndigheter taler med to tunger ettersom de som medlem av G8 landene bruker millioner av dollar i støtte til hiv-/aids relaterte program i afrika og andre utviklingsland. Mange av disse pengene blir brukt i program som har som mål og bekjempe stigma og diskriminering av hivpositive. Det er et paradoks at et land som på den ene siden forsøker å bekjempe diskriminering, på den andre siden er med på å stigmatisere den samme gruppen.

Brudd med nasjonale og internasjonale deklarasjoner.Denne måten å behandle hivpositive studenter på bryter med nasjonale og internasjonale deklarasjoner som for eksempel målet om ”Universal Access to Treatment, Care and Support i 2010”. Den zimbabwiske hiv-/aidspolitikken er klar på hivpositive studenters rett til utdanning. Samtidig synes den nasjonale hivpolitikken å åpne for at zimbabwere i immigrasjonsøyemed kan bli underlagt obligatorisk testing. Det samme dokumentet understreker imidlertid sterkt at en slik politikk ikke vil bidra til å forebygge hiv, men snarere å bygge opp mer stigma mot hivpositive. Zimbabwiske myndigheter synes altså å bryte sine egne prinsipper i bytte mot bistand.

Russlands doble standarder
Russlands avgjørelse om å ”sile” ut hivpositive i sin utvelgelse av studenter bryter med Edinburgh deklarasjonen fra juni 2005, hvor representanter for G 8 landene gikk ut med et ønske om å ikke bare støtte hivforebyggende tiltak, men også bekjempe stigma. Russland opererer med doble standarder ettersom de bruker masse ressurser på å bekjempe spredning av hiv, samtidig som de ikke klarer å praktisere det de støtter prinsipielt. SAYWHAT mener at ikke-diskriminering er selve kjernen i det å leve positivt og øke livskvaliteten til hivpositive.

Ingen fremtid for hivpositiveGjennom denne politikken signaliserer russiske og zimbabwiske myndigheter at de tar det for gitt at hivpositive studenter kommer til å dø i den nærmeste framtid. Så framfor å gi hivpositive samme sjanse som andre til utdanning og en mulighet til å ta vare på seg selv i fremtiden, fratar de hivpositive muligheten til å leve et fullverdig liv. Med tilgang på utdanning i kombinasjon med medisiner og behandling vil hivpositive studenter kunne delta på lik linje med andre i samfunnsoppbygningen og leve et sunt og meningsfullt liv.

[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon