Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Hivpositive studenter i Zimbabwe får ikke stipend

(image) Foto: SAYWHAT SAIHs partner SAYWHAT (Students and Youth Working on reproductive Health Action Team) har sendt ut en pressemelding hvor de tar avstand fra en praksis hvor studenter blir diskriminert på grunn av sin hivstatus.

Bygger opp stigmaSAYWHAT peker på at russiske myndigheter taler med to tunger ettersom de som medlem av G8 landene bruker millioner av dollar i støtte til hiv-/aids relaterte program i afrika og andre utviklingsland. Mange av disse pengene blir brukt i program som har som mål og bekjempe stigma og diskriminering av hivpositive. Det er et paradoks at et land som på den ene siden forsøker å bekjempe diskriminering, på den andre siden er med på å stigmatisere den samme gruppen.

Brudd med nasjonale og internasjonale deklarasjoner.Denne måten å behandle hivpositive studenter på bryter med nasjonale og internasjonale deklarasjoner som for eksempel målet om ”Universal Access to Treatment, Care and Support i 2010”. Den zimbabwiske hiv-/aidspolitikken er klar på hivpositive studenters rett til utdanning. Samtidig synes den nasjonale hivpolitikken å åpne for at zimbabwere i immigrasjonsøyemed kan bli underlagt obligatorisk testing. Det samme dokumentet understreker imidlertid sterkt at en slik politikk ikke vil bidra til å forebygge hiv, men snarere å bygge opp mer stigma mot hivpositive. Zimbabwiske myndigheter synes altså å bryte sine egne prinsipper i bytte mot bistand.

Russlands doble standarder
Russlands avgjørelse om å ”sile” ut hivpositive i sin utvelgelse av studenter bryter med Edinburgh deklarasjonen fra juni 2005, hvor representanter for G 8 landene gikk ut med et ønske om å ikke bare støtte hivforebyggende tiltak, men også bekjempe stigma. Russland opererer med doble standarder ettersom de bruker masse ressurser på å bekjempe spredning av hiv, samtidig som de ikke klarer å praktisere det de støtter prinsipielt. SAYWHAT mener at ikke-diskriminering er selve kjernen i det å leve positivt og øke livskvaliteten til hivpositive.

Ingen fremtid for hivpositiveGjennom denne politikken signaliserer russiske og zimbabwiske myndigheter at de tar det for gitt at hivpositive studenter kommer til å dø i den nærmeste framtid. Så framfor å gi hivpositive samme sjanse som andre til utdanning og en mulighet til å ta vare på seg selv i fremtiden, fratar de hivpositive muligheten til å leve et fullverdig liv. Med tilgang på utdanning i kombinasjon med medisiner og behandling vil hivpositive studenter kunne delta på lik linje med andre i samfunnsoppbygningen og leve et sunt og meningsfullt liv.

[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon