Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Hiv - aids

(image)

Rundt 5 millioner sørafrikanere lever nå med hiv/aids, flertallet av dem uten å vite det selv. Innvirkningene på samfunnet vil etterhvert bli mer og mer tydelige. Hiv-epidemien er en alvorlig trussel mot utviklingen og de sosiale endringsprosessene landet er inne i. Ifølge beregninger til UNDP vil gjennomsnittlig levealder i Sør-Afrika gå ned med 20 år til år 2010 dersom utviklingen fortsetter som i dag. Den hardest rammede provinsen er KwaZulu Natal, der en regner med at 1 av 3 voksne er smittet.

Høsten 2000 var SAIH Operasjon Dagsverks sammarbeidsorganisasjon med ’ungdom i kamp mot hiv og aids’ som tema. Resultatet av aksjonen var 26 790 828 millioner kroner. I Sør-Afrika har dette gjort det mulig for SAIH å utvide vår hiv/aids portefølje med 6 nye prosjekter fra og med 2001.

En av utfordringene i arbeidet med å begrense epidemien ligger i å arbeide mot stigmatisering av smittede. Stigmatisering av HIV positive gjør at de fleste ikke tør å stå frem og fortelle om sin HIV status, og folk unnlater å teste seg før de faktiske er blitt syke. Dette bidrar til at inntil 90% er ukjent med sin HIV status. Særlig prosjektet NAPWA (organisasjonen for de HIV-positive) kan være med på å "gi ansikter til epidemien". Mye tyder på at holdningsendring skjer når en får personlig møte med smittede. Det langsiktige målet bak SAIHs hiv/aids-program er således både å forebygge og å redusere de personlige og samfunnsmessige konsekvensene av infeksjonen. Programmet har både lokalt og nasjonalt fokus.

Sør-Afrikas president Thabo Mbeki har fått sterk kritikk for å sette spørsmålstegn ved hvorvidt hiv-viruset fører til aids. De to amerikanske forskerne Peter Duesberg og David Rasnick hevder at hiv ikke fører til aids, men at aids skyldes fattigdom og rusmisbruk. Dette er et synspunkt som verdens aids-eksperter for lenge siden har tilbakevist. Den sørafrikanske presidenten har imidlertid gitt uttrykk for at dette er en teori som bør undersøkes nærmere. Med dette utgangspunkt har regjeringen nekter statlige sykehus å sette igang behandlingsprogrammer med antiretrovirale medisiner som kan bidra til å holde sykdommen i sjakk. Selv gravide kvinner som risikerer å overføre smitten til sine barn, har ikke fått behandling. Regjeringen har nå i en dom fra høyesterett blitt pålagt å tilby behandling til gravide.

Den trege responsen fra myndighetene har ført til at det i stor grad har vært frivillige organisasjoner som har drevet utdanning og bevisstgjøring omkring hiv/aids, og tilbudt rådgivning, støtte og omsorg til mennesker som lever med hiv/aids. Det finnes i dag over 600 såkalte AIDS Service Organisations, som arbeider innenfor et bredt spekter av områder fra utdanning og juridisk rådgivning til omsorg for mennesker som lever med hiv/aids og deres familie. Den tradisjonelt sterke rollen som mange frivillige organisasjoner har i lokalsamfunn rundt omkring i Sør-Afrika har gjort det lettere å nå ut. Det er tydelig at hiv-epidemien i Sør-Afrika har størst innvirkning på den delen av befolkningen som er den tradisjonelle målgruppen til frivillige organisasjoner; de fattige og marginaliserte både i byene og på landsbygda. De gruppene som frivillige organisasjoner har fokusert på at har størst behov for støtte og styrking (empowerment), nemlig kvinner, ungdom og barn, er også de som er mest sårbare overfor hiv-epidemien.

Partnere som støttes med SAIH-tiere og NORAD-midler:

National Association of People Living with Hiv and Aids (NAPWA) - organisasjon for hiv-positive Communiy Outreach Project (CDOP) - grassrotbasert hiv-forebygging i Pietermaritzburg, Kwazulu Natal Tugela Aids Programme - grassrotbasert hiv-forebygging i Tugela, Kwazulu Natal Aids Law Project - forsnkings- og ressurssenter på rettigheter og aids 

Partnere som støttes med Operasjon Dagsverk-midler:

University of Pretoria - AIDS Unit - forskningssenter og forebyggende arbeid blant studenter Arepp Educational trust - skoleteater med hiv og seksualitet som tema Ikhwezi Women’s Support Centre - rettigheter for kvinner og hiv-forebygging blant ungdom i Cathcart, Eastern Cape Masifunde Education and Development Project Trust - grasrotmobelisering og hiv-forebygging rundt Grahamstown, Eastern Cape Dramaide - drama i skolen med hiv og seksualitet som tema Mediaworks, Hiv/Aids Beyond Awareness Community Media Education Campaign - kursing av ungdomsorganisasjoner

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon