Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Historisk satsing Latin-Amerika

Regjeringens sterke satsing på Nettverksamarbeid mellom forskningsmiljøene i Norge samt et eget forsknings- og utdanningssamarbeid med Latin-Amerika, er et viktig skritt i riktig retning for å skape økt kunnskap om Latin-Amerika i Norge. 15 millioner er satt av i 2008 og skal trappes opp mot 2010. Regjeringens tiltak baserer seg på anbefalingene fra en rapport som ikke ivaretar norske frivillige organisasjoner sin kunnskap om temaer, region og land, på tross av organisasjonenes mange års erfaring i Latin-Amerika. Organisasjonene defineres utenom kunnskapsmiljøer, men anses som såkalte ”brukermiljøer”. I rapportens kartlegging av kunnskapsmiljøer nevnes ikke ressursene i de frivillige organisasjonene med et ord.

(image)

SAIH har samarbeid i Latin-Amerika i over 30 år under mottoet utdanning for frigjøring. I denne perioden har organisasjonen opparbeidet seg betydelig kompetanse på økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle forhold i Latin-Amerika. Vi samarbeider også med høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner både i Norge og Latin-Amerika. Langsiktig bistandssamarbeid i Latin-Amerika har gitt både SAIH og andre bistandsorganisasjoner kompetanse som i mange tilfeller kan være komplementær til forskningsmiljøenes kompetanse.

Vår påstand er at Latin-Amerikakunnskap strekker seg utover i de frivillige organisasjonene i Norge og at det derfor burde være både relevant og naturlig for regjeringen å inkludere de frivillige organisasjonene i nettverket for Latin-Amerikakunnskap. På den måten vil en også styrke synergieffektene mellom ulike aktører som har engasjement i Latin-Amerika i Norge.

Samtidig ser SAIH på det som svært positivt at det settes av midler til forsknings- og utdanningssamarbeid med Latin-Amerika og stiller med glede sin kompetanse til rådighet for norske studenter og akademikere.

Her er rapporten http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Utvikling/la_kunnskap07.pdf

SAIHs høringsinnspillLink til Pressekonferansen og rapport

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/Pressesenter/pressemeldinger/2007/la_forskning.html?id=488402

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon