Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Historisk høg politisk deltaking av kvinner i Bolivia

Historisk valresultatDet nyleg gjennomførte valet i Bolivia gav president Evo Morales og MAS (Movimiento Al Socialismo) ein historisk høg oppslutnad. Presidenten vart gjenvald med 62,5 % av stemmene, i eit val som vert evaluert positivt av internasjonale valobservatørar frå m.a. Noreg og EU.

Valet var og ein historisk siger for kvinneorganisasjonar og andre som gjennom mange år har arbeidd for å auka kvinner si deltaking i boliviansk politikk. Totalt er no 30 % av representantane i lovgivande forsamling (Asamblea Legislativa Plurinacional) kvinner, 47 % i senatet og 25 % av parlamentsmedlemmene. Den høgste representasjonen tidlegare var i 2002, med 14,8 % i senatet og 18,5 % av parlamentsmedlemmene.

(image) Kvinner ved SAIH-støttede CDIMA

Resultat av 20 år med hardt arbeidSAIH sin partnarorganisasjon CDIMA, feira i oktober 20års-jubileum. Dei har sidan starten arbeidd for å auka urfolkskvinner si deltaking i politikken, på alle nivå. I samband med feiringa av jubileet, er det gitt ut ei bok som skildrar organisasjonen si historie og resultat dei har oppnådd. Tusenvis av kvinner har gjennom dei 20 åra fått leiartrening, og mange av dei har nytta kunnskapen i eigne organisasjonar eller på politisk nivå. Ei endå større gruppe kvinner har gjennom radiosendingar fått kunnskap om eigne rettar og styrkja sin kulturelle identitet. Forfattaren av boka om CDIMA, avsluttar med orda: ”Den pågåande politiske endringsprosessen [i Bolivia], med innføring av ein fellesskapsbasert sosialisme (i prosess) ville ikkje vore mogleg utan den sterke innsatsen frå CDIMA og andre allierte organisasjonar og institusjonar”. (Pati Paco, Pelagio 2009 Desde las mujeres aymaras para naciones originarias: 115).

Målet ikkje nåddTrass i ein historisk høg kvinneleg prosentdel i lovgivande forsamling, er ikkje grunnlova (2009) sin målsetnad om 50 % representasjon nådd. Kvinneorganisasjonar i Bolivia vil derfor halda fram med å arbeida for å auka representasjonen. Paraplyorganisasjonen av kvinneorganisasjonar ”Coordinadora de la Mujer”, krev m.a. at Evo Morales følgjer opp med 50 % kvinnelege ministrar i si nye regjering, og dei satsar sterkt for å få fram kvinnelege kandidatar til fylkes- og lokalvalet i mars 2010.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon