Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Handlingsplan SAIH-Bislet 2008

Målsetting

Vi skal være synlige og spre gode assosiasjoner til SAIH. Studenter på HiO skal få info om SAIH- tierne, hvem vi er og hvordan de kan være med å engasjere seg. Vi vil jobbe for mer samarbeid med eks. Studentparlamentet, Oslostudenten, Samfunnet og andre lokallag (først og fremst Blindern og Ås). Våre arrangementer skal; Være tydelige i formål og budskap (det enkle er ofte det beste!). Holde seg innenfor det SAIH står for (se prinsipprogrammet). Gi studenter en mulighet til å delta. Lage liv og moro på HiO.

Arbeidsplaner

Ved hver semesterstart skal vi ha stand og informasjonsmøte. I forkant må vi få lagt ut invitasjon til møtet og takke for tier-støtten på fronter, kontakt Erik Stewart og få meldingen ut til alle studenter. De første to møtene etter dette, evt. over en helg, skal vi jobbe med internskolering. Deretter skal vi legge en plan for semesteret og fordele ansvar for aktiviteter. Kan lage egne flyere med info om oss selv, nettsiden og infomøtet, og dele ut til alle studenter ved studiestart (ble kombinert med SOLID i 2007). Vi bør bli enda flinkere til å promotere oss selv og være synlige på campus. Sørg for at det til en hver tid henger SAIH-plakater i alle bygg (tips: doene er et sted de gjerne får henge en stund, og hvor folk faktisk ser dem). Med gjevne mellomrom bør vi ha stand eller pynte campus med ballonger og spre SAIH- flyere. Vi bør bruke internettsiden aktivt for å spre informasjon (forutsetter at siden promoteres). Vi bør velge områder å fokusere på for hvert semester og ikke planlegge mer enn det er realistisk at vi får gjennomført. Har vi lite tid å jobbe på må info om SAIH- tierne og politisk tema prioriteres. Merkedager, partnerbesøk, foredrag, debatt, filmvisninger og sosiale ting med lokallaget gjøres så ofte det passer. På siste møte hvert semester skal vi skrive et erfaringsbrev til de som kommer etter oss, for å ta vare på lokallagshukommelsen. Dette kan samles i en perm med alle møtereferater.

Lokallaget: å være medlem

Vi har alle et kollektivt ansvar for at SAIH-Bislet skal være synlige og aktive, hvert medlem derfor delta på (helst ta initiativ til) minst et arrangement hvert semester. Å være med i lokallaget skal ikke bety at man må være med på alt, men forventes at man følger opp det man tar på seg! Alle medlemmer kan danne arbeidsgrupper eller stille til verv. Alle medlemmer har lik rett til å være med å bestemme. (leder, nestleder økonomiansvarlig og PR-ansvarlig skal ikke ta alle avgjørelser, men sørge for at vi gjør det vi skal). Det forventes at alle medlemmer kommer til lokallagsmøter eller gir beskjed om at det ikke passer. Alle kan imidlertid komme med forslag til tid, sted og saker. Det er mulig å stå på mailliste og få informasjon om det vi skal gjennomføre for de som ikke ønsker å være aktive selv.

Verv i SAIH-Bislet

Leder Er kontaktperson for lokallaget; både ved å svare på henvendelser og selv kontakte mulige samarbeidspartnere eller nyttige kontaktpersoner. Ansvar for å holde oversikt over, og være et ledd mellom SAIH-Bislet og SAIH-sentralt. Dvs: til en hver tid å vite hvem som er med i lokallaget og sørge for at de er oppdatert med det de trenger av informasjon. Samt være oppdatert på organisasjonen sentralt og holde dem oppdatert om viktige ting som skjer i lokallaget. Innkalle til lokallagsmøter og ta opp saker som må diskuteres, og sørge for at det blir referert. Delegere ansvar for det vi blir enige på møtene om å gjøre. Ansvar for at lokallaget sender representanter til årsmøtet, stiller med representant til valg i landsrådet, holder informasjonsmøte ved semesterstart og verver nye medlemmer. Ansvar for at lokallaget får skolering om politisk tema og kampanjen. Nestleder(e): Ansvar for at lokallaget gjennomfører arrangementer som planlagt, at vi er synlige, får ut info om tierne og markerer kampanjen. Dvs: ta initiativ til aktiviteter, delegere arbeidsoppgaver og følge opp at ting gjøres. Må holde seg oppdatert om ansvarsfordeling (evt. arbeidsgrupper) og gjennomføring av aktiviteter. Steppe inn som vara hvis leder er borte. Dvs: lede møter og svare på henvendelser til lokallaget. PR-ansvarlig: Ansvar for kontinuerlig oppdatering av nettsiden vår, samt gjevnlig sende ut informasjon til mail-listen om våre aktiviteter. Må derfor ha oversikt over aktiviteter vi skal gjennomføre og sørge for at det blir tatt bilder når det er interessant (ta med kamera selv, eller delegere oppgaven til andre). Holde kontakten med studentmedia (fortrinnsvis Oslostudenten) og de som kan legge ut beskjeder for oss på fronter. Sørge for at vi har nok materiell (plakater og flyere) i lageret, og at det blir brukt med jevne mellomrom. Økonomiansvarlig: Ansvar for lokallagets konto (må ordne seg tilgang til nettbanken). Godkjenne bruk av penger i lokallaget, og tilbakebetale utlegg. Levere regnskap til årsmøtet.

Kommunikasjon i lokallaget

Informasjon om kommende møter eller arrangementer, evt. endringer i lokallaget sendes på mail fra leder eller den som har ansvar for arrangementet. Info om kommende arrangementer, møtereferater og artikler om arrangementer vi har gjennomført legges ut på nettsiden.

Nettsiden

Notiser med info om tid og sted for neste møte / arrangement, kontaktpersoner, hvordan man blir medlem. Artikler om aktiviteter vi har gjort Bilder Møtereferater (under mappen referater). Infomappe med dokumenter om; Handlingsplan: våre målsetninger og hvordan lokallaget skal fungere Medlemmer: hvem er med det aktuelle semesteret Arrangement: hvordan man arrangerer ting og hvem man kan kontakte på HiO Refusjoner: hvordan man får igjen penger fra felleskontoen

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon