Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Gratulerer med dagen!

Siden FN i 1994 erklærte dagen som en internasjonal merkedag, har urfolk over hele verden brukt dagen for å markere kampen for sine rettigheter. Om lag 350 millioner mennesker i 70 ulike land kan defineres som urfolk, ut fra premissene som legges i ILO-konvensjon 169. Bare i Latin-Amerika finnes det over 650 ulike urfolksgrupper. Fremdeles er mange av urfolks språk, identitet og kulturer trues av utryddelse og statlige overgrep over hele verden. Det er imidlertid i Latin-Amerika en har sett flest resultater av urfolks kamp for sine rettigheter.

(image) Jubelen var stor blant Bolivias urfolk da en av deres egne - Evo Morales - ble valgt til landets president i 2006. Foto: UAC Tiwanaku

På tross av store utfordringer i Bolivias sittende regjering, er det et viktig signal til verdenssamfunnet at en urfolksrepresentant i 2006 ble valgt til president.Ikke all utdanning er god utdanning!Studier fra Latin-Amerika viser at urfolk fremdeles har mindre utdanning enn majoritetsbefolkningen, men at denne forskjellen har blitt mindre. Imidlertid er resultatene som urfolk får ut av utdanningen vesentlig dårligere enn for majoritetsbefolkningen, noe som indikerer alvorlige problemer innen utdanningskvalitet i regionen. Det formelle utdanningssystemet har ofte vært et tveegget sverd for urfolksgrupper; på den ene siden har utdanningen gitt urfolksbarn og – unge nødvendig kunnskap for å komme seg fram i livet og etablere kontakt med storsamfunnet. Samtidig har den formelle utdanningen også vært en måte å bruke tvang for å endre og ødelegge urfolkskulturer. I Bolivia gjennomfører urfolksbarn generelt tre år mindre utdanning enn andre barn, ifølge Education International. Under arbeidet med revideringen av pensum i Bolivia er det spesielt viktig å fremme flerspråklighet, sørge for at utdanningen er tilpasset urfolks virkelighet samtidig som utdanningen fremmer dialog og samhandling mellom ulike kulturer i samfunnet hvor urfolk lever og har blitt utbyttet i århundrer. Permanent forumPå tampen av FNs første urfolkstiår (1994-2004), ble FNs permanente forum for urfolk opprettet. Sammen med ratifiseringen av FNs urfolksdeklarasjon, er dette et av de viktigste resultatene av FNs arbeid med urfolk i denne perioden. Forumet foretar ingen formelle beslutninger knyttet til urfolk i FN-systemet, men har likevel høy status gjennom å være direkte rådgivende organ for ECOSOC, FNs økonomiske og sosiale råd. I 2004, ble det klart av måloppnåelsen fra FNs første urfolkstiår hadde vært svært begrenset. Det ble derfor bestemt å utvide fokuset på urfolk inn i et nytt tiår (2005-2015). SAIH gratulerer verdens urfolk med dagen!For mer info om forumet:http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/index.html.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon