Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Gratulerer med dagen!

Siden FN i 1994 erklærte dagen som en internasjonal merkedag, har urfolk over hele verden brukt dagen for å markere kampen for sine rettigheter. Om lag 350 millioner mennesker i 70 ulike land kan defineres som urfolk, ut fra premissene som legges i ILO-konvensjon 169. Bare i Latin-Amerika finnes det over 650 ulike urfolksgrupper. Fremdeles er mange av urfolks språk, identitet og kulturer trues av utryddelse og statlige overgrep over hele verden. Det er imidlertid i Latin-Amerika en har sett flest resultater av urfolks kamp for sine rettigheter.

(image) Jubelen var stor blant Bolivias urfolk da en av deres egne - Evo Morales - ble valgt til landets president i 2006. Foto: UAC Tiwanaku

På tross av store utfordringer i Bolivias sittende regjering, er det et viktig signal til verdenssamfunnet at en urfolksrepresentant i 2006 ble valgt til president.Ikke all utdanning er god utdanning!Studier fra Latin-Amerika viser at urfolk fremdeles har mindre utdanning enn majoritetsbefolkningen, men at denne forskjellen har blitt mindre. Imidlertid er resultatene som urfolk får ut av utdanningen vesentlig dårligere enn for majoritetsbefolkningen, noe som indikerer alvorlige problemer innen utdanningskvalitet i regionen. Det formelle utdanningssystemet har ofte vært et tveegget sverd for urfolksgrupper; på den ene siden har utdanningen gitt urfolksbarn og – unge nødvendig kunnskap for å komme seg fram i livet og etablere kontakt med storsamfunnet. Samtidig har den formelle utdanningen også vært en måte å bruke tvang for å endre og ødelegge urfolkskulturer. I Bolivia gjennomfører urfolksbarn generelt tre år mindre utdanning enn andre barn, ifølge Education International. Under arbeidet med revideringen av pensum i Bolivia er det spesielt viktig å fremme flerspråklighet, sørge for at utdanningen er tilpasset urfolks virkelighet samtidig som utdanningen fremmer dialog og samhandling mellom ulike kulturer i samfunnet hvor urfolk lever og har blitt utbyttet i århundrer. Permanent forumPå tampen av FNs første urfolkstiår (1994-2004), ble FNs permanente forum for urfolk opprettet. Sammen med ratifiseringen av FNs urfolksdeklarasjon, er dette et av de viktigste resultatene av FNs arbeid med urfolk i denne perioden. Forumet foretar ingen formelle beslutninger knyttet til urfolk i FN-systemet, men har likevel høy status gjennom å være direkte rådgivende organ for ECOSOC, FNs økonomiske og sosiale råd. I 2004, ble det klart av måloppnåelsen fra FNs første urfolkstiår hadde vært svært begrenset. Det ble derfor bestemt å utvide fokuset på urfolk inn i et nytt tiår (2005-2015). SAIH gratulerer verdens urfolk med dagen!For mer info om forumet:http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/index.html.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon