Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

FUNPROEIB Andes

(image) FUNPROEIB Andes var ny partnar for SAIH i 2008. FUNPROEIB Andes samarbeider med det offentlege universitetet i Cochabamba og urfolksorganisasjonane sine utdanningsråd (CEPO) for å styrkja tospråkleg interkulturell utdanning i Bolivia og urfolk si deltaking og påverknad på utdanninga.

Interkulturell tospråkleg utdanning (Educacion Intercultural Bilingue), EIB, er ei viktig utdanningspolitisk kampsak for urfolksorganisasjonane i Bolivia. Utdanningssystemet i landet er ikkje tilpassa urfolk sin eigen kultur, identitet og språk. Lærarar manglar pedagogisk kompetanse i EIB, og urfolk har lite representasjon i lokal og nasjonal utdanningspolitikk. FUNPROEIB Andes sine to hovudfokus er auka deltaking av urfolk i utdanningspolitikken og formell og uformell utdanning i EIB.

Frå 2009 driv FUNPROEIB Andes fleire høgare utdanningsprosjekt for ungdom frå ulike urfolksgrupper nasjonalt i Bolivia, både leiarutdanning, etterutdanning for lærarar og mastergrad. Alle studia er eit samarbeid mellom det offentlege universitetet i Cochabamba og urfolksorganisasjonar og har fokus på EIB. Studentane vert valde ut i samarbeid med urfolksorganisasjonar og får opplæring i mellom anna urfolk si historie, rettar og EIB som metode. Parallelt med desse utdanningstilboda driv FUNPROEIB eit forskingsprosjekt om urfolksstudentar ved universitetet, som skal gi innspel til framtidig politikk på urfolk og høgare utdanning.

SAIH støttar og FUNPROEIB sitt arbeid for å styrkja urfolksgruppa yuracare sitt utdanningråd (CEPY) og påverknadskraft i samfunnet. Målet med prosjektet er auka fokus på eigen kultur, språk og identitet i utdanningssystemet og utvikling av relevant pensum.

http://www.proeibandes.org/

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon