Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Frigjøring krever utdanning

(image) I sitt innlegg i Klassekampen 3. august forsøker utviklingsminister Heikki Holmås å dekke over tallenes krystallklare tale: Nemlig at Norge både i 2010 og 2011 brukte mindre i kroner og øre på bistand til utdanning enn i 2005, da de rødgrønne tok over. Dette til tross for at bistandsbudsjettet i samme periode har økt med nærmere 10 milliarder.

Holmås har rett i at antall barn i verden som går på skole har økt raskt de siste årene. Det understreker imidlertid kun et uforståelig paradoks i regjeringens bistandspolitikk: Regjeringen kutter i et område der vi vet at bistanden leverer gode resultater.

Fortsatt står imidlertid 61 millioner barn uten skolegang, og som Holmås selv nevner er kvaliteten på undervisningen ofte svært dårlig. I dag er det 43 elever per lærer i Afrika Sør for Sahara. Under slike forhold sier det seg selv at det er vanskelig å lære. I et land som Ghana, der 8 av 10 går på skole, kan bare 19 % av guttene og 12 % av jentene lese en enkel setning i 5. klasse.

Vi ser også at høyere utdanning ikke kan vise til samme positive utvikling som grunnskole. UNESCO estimerer at kun 7 % tar høyere utdanning i Afrika sør for Sahara, og tallet har steget svake 2 % på ti år. Hvis Holmås har et fokus på innhold og kvaliteten i utdanningen, vil han se hvor uløselig den er knyttet til høyere utdanning gjennom f. eks god lærerutdanning. Det er bra at Holmås har som mål for utviklingspolitikken at «fattige land skal blir bedre i stand til å styre selv». Men det er svært vanskelig å se for seg bedre lokal styring av områder som skatt, energi og miljø uten en ny generasjon med tilstrekkelig utdannede unge mennesker.

Utdanningsbistanden skal selvsagt ha som mål å bygge opp myndighetens evne til selv å ivareta egne innbyggeres rett til utdanning. Det er heldigvis riktig som Holmås skriver at afrikanske land bruker stadig mer av egne budsjetter på utdanning. Snarere enn et argument for at bistand ikke lenger er nødvendig, er dette imidlertid et eksempel på manglende samsvar mellom donorenes og mottakernes prioriteringer. Rekordlave 5,5 prosent av norsk bistand går nå til utdanning. Til sammenligning går i gjennomsnitt 18,9 prosent av statsbudsjettene til utdanning i Afrika sør for Sahara.

SAIH og Plan Norge er glade for at utviklingsministeren i Stortingets spørretime 30. mai varslet at «det er behov for å vurdere hvordan vi kan satse mer på utdanning fram mot budsjettet for 2013». Vi forventer at statsbudsjettet for neste år inneholder både en økning i bevilgningene og en konkret plan for opptrapping av andelen av bistanden som går til kvalitetsutdanning.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon