Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

​Fredsprosessen i Colombia: Fremskritt med forbehold

Den 24. september kom UD ut med en pressemelding angående de nyeste fremskrittene i fredsforhandlingene i Colombia. Det forespeiles en endelig våpenhvile og avtale innen 6 måneder, og det har blitt enighet om å opprette et spesialtribunal for å stille krigsforbrytere fra begge sidene av konflikten for retten. Men på bakken fortsetter lokalbefolkningen å lide av vold- og krigshandlinger.

Fremskritt med forbehold Fredsavtalen mellom colombianske myndigheter og FARC-EP betyr ikke automatisk fred i Colombia. Over 50 år med intern konflikt i Colombia har satt dype spor og landet er fortsatt preget av militarisering, vold, undertrykkelse og sosial ulikhet. Særlig hardt rammet er urfolk, afrocolombianere og småbønder som har mistet tilgangen til sine rettmessige landområder.

Fredsforhandlingene har aldri nådd så langt som nå. Likevel er fredsavtalen bare første skritt på veien mot fred og sosial rettferdighet i landet.

Menneskerettighetsforkjempere fra ulike sektorer av samfunnet blir fortsatt møtt med trusler, vold, forfølgelse og drap. Sosial protest møtes med vold og kriminalisering av hær, politi og spesialstyrker. I tillegg til den alvorlige sikkerhetssituasjonen, har konflikten splittet sivilsamfunnet og skapt store økonomiske og sosiale forskjeller mellom folk. Det er strukturelle utfordringer som krever grunnleggende endring i lovgivning og politikk.

«Vi mener det er feil å snakke om en post-konflikt i etterkant av forhandlingene, det er snarere snakk om en post-avtale. Mye gjenstår for å skape reell rettferdighet og fred i Colombia», forteller våre samarbeidspartnere fra det colombianske sivilsamfunnet. De mener det er positiv at det inngås en avtale om våpenhvile, men mener sivilsamfunnet generelt har fått en alt for liten stemme i prosessen.

Flere parter i konflikten Det er ikke bare hæren og geriljabevegelsene som står for overgrep mot sivilsamfunnet. Våre samarbeidspartnere i Colombia mener at det også må settes søkelys på paramilitære grupper og kriminelle bander som står bak alvorlige menneskerettighetsbrudd. Studentorganisasjonen ACEU mottar stadige trusler fra paramilitære grupper som vil kneble all kritikk mot myndighetene. Det er vanskelig å få satt i gang rettsprosesser mot de skyldige, når colombianske myndigheter understreker at «våpenhvileavtalen» med de paramilitære fremdeles står ved lag.

«Det virker ikke som om staten forbereder seg på en demokratisk og fredelig etterkrigsperiode, der det er respekt for sosial kamp eller retten til organisering og protest. De siste månedene har flere aktivister som har demonstrert for endringer i jordbrukspolitikken blitt fengslet og rettsforfulgt. Det er en helt klar kriminalisering som foregår fra myndighetenes side», sier talsperson for urfolksorganisasjonen CRIC som SAIH har samarbeidet med siden 2013.

Mer til opprustning, mindre til utdanning En generell kritikk fra flere sivilsamfunnsorganisasjoner i Colombia er at den praktiske politikken ikke gjenspeiler punktene som partene har blitt enige om i Havanna. Da president Santos gikk til valg i 2014, trakk han fram utdanning og fredsprosessen som hovedsatsningsområder for regjeringen. Studentorganisasjonene ACEU, mener politikken har tatt en helt annen retning.

«I stedet for å øke støtten til, og forbedre den offentlige utdanningen i Colombia, har støtten til politiets spesialstyrker, som maner fram alt annet en fredskultur, blitt økt», forteller studentleder Omar, som selv har opplevd å bli truet på livet. Anti-opprør styrken ESMAD har ved flere anledninger ledet brutale aksjoner mot fredelige demonstrasjoner, også mot studenter og unge som kjemper for bedre utdanningsvilkår i landet.

«SAIH vil følge tett med på den videre prosessen for fred i Colombia. Vi mener det er grunnlag for optimisme, men vil understreke behovet for beskyttelse av det sivile samfunn og utdanningsinstitusjoner, dersom man skal oppnå varig stabilitet og fred for alle parter. Man får ikke til en forsoning dersom halvparten av sivilsamfunnet er ekskludert fra den videre fredsprosessen» sier leder av SAIH, Nicklas Poulsen Viki.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon