Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Framtidens hiv/aids kjempere

(image) Konferansen belyste mange felles utfordringer med hiv/aids-arbeidet, deriblant stigma, uvitenhet, adferdsendring, fattigdom og kultur. Dette var det stor enighet om på hiv/aids-konferansen Imagened Futures II 26-27. september i Pretoria, Sør Afrikas hovedstad. Studenter er en utsatt gruppe for epidemien, men de er også generasjonen som forhåpentlig kan stoppe spredningen en gang i framtiden. Derfor ble Imagened Futures II i år arrangert for andre gang av SAIH’s partner, Center for the study of AIDS (CSA) på University of Pretoria. Senteret og konferansen støttes av SAIH under programmet ”Utdanning for frigjøring fra hiv og aids”. Konferansen samlet studenter fra Sør Afrika, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Namibia, Mozambik, Swaziland og Malawi, som diskuterte sine erfaringer med å spre hiv/aids informasjon til studenter.

Aktive studenter- Vår største utfordring her på campus er å skape arrangementer og informasjonsmetoder som vekker studenters bevissthet og holder den i live, men det gjelder bare å være kreative!, mente Charlotte Maserumbe. Hun var en av de frivillige som jobber med konferansen, og er blant dem som jobber med å spre informasjon om hiv/aids på universitetet i Pretoria for å endre studenters holdninger. CSA tilbyr opplæring og koordinerer ulike programmer studentene kan engasjere seg i.

(image) Sprer hiv-info: Tshepiso Pheme ble inspirert til å bruke kunnskapen hun har lært av CSA for å nå ut til andre. Hun er blant dem som jobber med å spre informasjon om hiv/aids på universitetet i Pretoria for å endre studenters holdninger.

- Jeg meldte meg på et kurs hos CSA for å lære mer om hiv, men da jeg var der ble jeg også inspirert til å bruke denne kunnskapen for å nå ut til andre. Nå jobber jeg med barn i ”community outreach” programmet, jeg jobber også med ”education and awareness” gruppa som jobber med å informere studenter på campus om hiv/aids, fortalte Tshepiso Pheme.

Eizabeth Shinyama fra Namibia, som også var i Pretoria er på sitt universitet med i en anti-aids klubb som også gjør ulike ting på campus for å spre bevissthet om hiv.

- Vi holder på med ”peer educating” og aktiviteter på campus for å spre informasjon. Vi hadde en veldig suksessfull aids-uke på campus i høst, med artistopptredener og fine premier (i-pods) for å svare på spørsmål om hiv. Det ble veldig populært!, sa hun.

Fra "peer" til "peer"- De fleste aktivitetene på universitetet i Lusaka er studentinitiativ, men ideen blir så jobbet med av program ledelsen, fortalte Bob Munyati om sin erfaring fra Zambia. På University of Lusaka har de et kontor som samordner all hiv/aids-aktiviteten blant studenter, som for også øvrig er en SAIH partner. Bob holdt sammen med Melani Ann Cook, fra University of the Western Cape i Sør Afrika, foredrag om “peer education”. Dette var et sentralt tema på Imagened Futures II.

(image) Melani Ann Cook og Bob Munyati

- Det underliggende poenget er at ”peer education” metodene bør være interaktive og kreative. De må være oppfinnsomme, dans og drama er ideelt for å kommunisere, forklarte Bob.

- For å virkelig påvirke må vi finne opp metoder som passer i den afrikanske konteksten, understreket Melani.

Mange utfordringerI løpet av den to dager lange konferansen kom studentene fram til mange felles utfordringer med sitt hiv/aids-arbeid. Deriblant stigma, uvitenhet, adferdsendring, fattigdom og kultur. Det var enighet om at studenter må utfordre samfunnets holdninger og oppfatningene man har om klasse, rase og kjønn fordi alt henger tett sammen med hiv/aids-problematikk.

- I stedet for å bare fortelle folk om hiv/aids må vi se på samfunnet og forstå det som foregår, sa Lucina Augustine, fra University of Cape Town, i sitt foredrag “AIDS Community Educators - UTC Peer Education Program”. Virkemidler som ble diskutert var opplæring av ledelse og lærere på universitetene, samarbeid mellom dem og studentene, og studentengasjement for debatt og informasjonsarbeid. Både forståelse av de større sammenhengene om hvordan samfunnets normer tillater smitte sprer seg og forebygging er viktig.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon