Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Forskningsmeldingen: God open access politikk fra regjeringen

24. april 2009

I forskningsmeldingen «Klima for forskning» som ble lagt frem i dag har regjeringen viet stor plass til open access (åpen tilgang). Regjeringen melder at all offentlig finansiert forskning skal være offentlig tilgjengelig. SAIH (Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond) har fremmet open access i flere år og er veldig fornøyd med at regjeringen vil arbeide aktivt for dette.

Dette er veldig gledelige nyheter. Det vil være mye lettere å fremme prinsippet om åpen tilgang til forskningsresultater nå som regjeringen har stått frem som en klar partner. Til tross for at institusjonene også er positive, er det langt fra uttalt mål til realitet, og SAIH vil fortsette og jobbe for at mest mulig skal publiseres åpent, sier Sigrun Espe, leder i SAIH.

Open access er et prinsipp om at forskning som er offentlig finansiert skal være offentlig tilgjengelig. Vitenskaplige artikler som publiseres i prestisjetunge tidsskrift er svært dyre å få tak i. Det fører til at disse forskningsresultatene ikke er tilgjengelig for andre forskere, universiteter, forvaltning og allmennheten.

Det er svært viktig for universiteter og forskningsmiljøer i Sør at vitenskaplige artikler er åpent tilgjengelige. All forskning siden antikken har i større eller mindre grad bygget på annen forskning. Hvis en har tilgang på andre forskningsresultater, har en uendelig større mulighet til å drive forskning med høy kvalitet. Universiteter i Europa og Nord-Amerika har råd til å kjøpe seg tilgang. Det har ikke universiteter i Sør, sier Espe.

Forskningsmeldingen har fokus på at forskning skal løse samfunnsproblemer og et eget kapittel omfatter hvordan forskning skal løse globale utfordringer som klima, energi, miljø, hav og matsikkerhet. Det som ikke nevnes med et ord er høyere utdanning og forskning i Sør. SAIH har i snart 50 år arbeidet for å styrke høyere utdanning og forskning i Sør.

Hvis målet er at vi bare skal forske i Nord for å løse globale problemer, så kommer vi ingen vei. En veldig god måte å bidra til å løse klimakrisen, matkrisen, gjeldskrisen, AIDS-krisen og fattigdomskrisen er å bidra til større kapasitet og bedre kvalitet på høyere utdanning og forskning i Sør, sier Espe.

Utdanning og forskning er nøkkelen for at et samfunn skal kunne utvikle seg, løse lokale samfunnsproblemer, gi gode arbeidstakere til et voksende næringsliv, utdanne gode lærere og helsearbeidere, samt å utvikle de lokale talentene og hodene som skal være morgendagens ledere.

I denne forskningsmeldingen og i kapitlet om ”Globale utfordringer” hadde regjeringen muligheten til å satse på å bygge kapasitet i Sør, men grep den ikke. Det synes vi er trist, men håper likevel at både Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet likevel vil være positiv til en slik satsing, avslutter Espe.

For mer informasjon, kontakt:

Sigrun Espe, leder av SAIH

Tlf: 99 04 46 66

Foto: Pressebilde av Sigrun Espe: /noop/image.php?id=6760

Forskningsmeldingen på «Klima for forskning» blir lagt frem i dag: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-30-2008-2009-.html?id=556563

Lenke til faktablad om stortingsmeldingen Klima for forskning

SAIH er studentenes og akademikernes egen bistandsorganisasjon. Organisasjonen har arbeidet med høyere utdanning og uformell utdanning i Sør siden 1961, under mottoet «Utdanning for frigjøring». SAIH arbeider med utdanningsbistand, informasjon og politisk påvirkning i samarbeid med lokale partnere i Sør-Afrika, Zimbabwe, Zambia, Bolivia og Nicaragua. Organisasjonen har lokallag ved mange av landets universiteter og høgskoler og hovedkontor i Oslo. For mer info, besøk: www.saih.no

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon