Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Fornya tillit til Evo Morales

(image) Evo Morales-Foto-Alain-Bachellier(CC-flickr).jpg

Polarisert og splitta landSterke regionale konfliktar har prega Bolivia dei siste to åra. I høglandet og i Bolivia sine mange urfolksgrupper har president Evo Morales stor oppslutnad. Dei er nøgde med presidenten sin politikk. I fylka i låglandet aust i Bolivia, med Santa Cruz som det førande, er det opposisjonen sine tilhengjarar som sit med den politiske makta. Der finst Bolivia sine rike naturgassressursar og store landbruksområde. Låglandsfylka viser sterk motstand mot å dela denne rikdommen med det fattigare fleirtalet i vest. Både presidenten og fylkesordførarane i låglandet fekk og fornya tillit, og lite er derfor løyst gjennom folkerøystinga på søndag.Konfliktar i køDei politiske konfliktane har stått i kø i Bolivia dei siste åra. Nasjonalisering av gassressursane, forslaget til ny grunnlov utarbeida av folkevald forsamling, sosiale velferdstiltak retta mot barn og eldre og jordreform, er nokre av dei politiske handlingane det store fleirtalet av Bolivias urfolk applauderer. Kravet om auka sjølvstende frå låglandsfylka har auka parallelt med presidenten sine politiske sigrar. Dei er misnøgde med forslaget til ny grunnlov, som styrkjar urfolksgruppene sine rettar og grunnlaget for ei meir rettferdig fordeling. Jordreforma er ein trugsel for dei store landeigarane og sosiale velferdstiltak tek pengar frå inntektene frå gassressursane i låglandet. Både undervegs i prosessen med utarbeidinga av grunnlovsforslaget og i etterkant har opposisjonen boikotta og søkt å unngå at forslaget vert gyldig. I mai og juni vart det halde folkerøystingar i fire låglandsfylke om auka sjølvstende. Desse røystingane har ikkje grunnlag i grunnlova, er ikkje godkjende av nasjonale valstyresmakter og regjeringa kallar dei ulovlege. Politisk spelOpposisjonspolitikarar i Bolivia har sjølve uttalt at deira godkjenning av folkerøystinga for fornya tillit til presidenten og fylkesordførarane, var eit forsøk på å utsetja folkerøystinga om ny grunnlov. Det er berre lov å ha ei folkerøysting pr. år, og dermed kan ikkje befolkninga røysta over det nye grunnlovsforslaget før neste år. Opphavleg var forslaget om folkerøysting om tillitt president Morales sitt initiativ for å løysa den politisk fastlåste situasjonen. Dialogen mellom fylkesordførarane i låglandet og regjeringa stod fast, og den vart utsett til etter 10. august. No har både presidenten, visepresidenten og fylkesordførarane i låglandet fornya tillitt i ryggen. Truleg vil begge partar sjå seg som sigersherrar etter folkerøystinga, og den politiske og regionale polariseringa i Bolivia vil truleg halda fram.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon