Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Fest i eit splitta Bolivia

(image) Evo Morales. Foto: Alain Bachellier (Creative Commons)

Ny grunnlovForsamlinga som har laga ny grunnlov for Bolivia kom i mål etter 16 månader med boikott, vald, sveltestreik og stor usemje. Fleirtalet av opposisjonen sine representantar boikotta både møtet i grunnlovsforsamlinga og kongressen då den nye grunnlova vart vedteken. Urfolksorganisasjonar, fagrørsler og andre støttespelarar til president Evo Morales, feirar derimot ei ny grunnlov for eit ”fleirnasjonalt og interkulturelt” Bolivia.

Grunnlova er enno ikkje formelt godkjend som gjeldande for Bolivia. Først må den få ja-fleirtal i folkerøysting på nyåret 2008. Festen blant sosiale rørsler og tilhengjarar av president Morales, har likevel starta. Ei ny grunnlov har vore ei av dei viktigaste kampsakene deira sidan 90-talet, og det var eit av Morales sine viktigaste politiske løfte då han vart valt i desember 2005. Morales sitt parti ”Rørsle for sosialisme”, hadde over 50 % av dei folkevalde representantane i grunnlovsforsamlinga, i tillegg til andre støttespelarar.SAIH-partnarar aktive i prosessenFleire av SAIH sine partnarar i Bolivia har jobba aktivt i forhold til grunnlovsforsamlinga. Urfolkskvinneorganisasjonen CDIMA har hatt kurs for urfolkskvinner om relevante tema, samla inn deira innspel og forslag og jobba for at urfolkskvinner skulle bli høyrt i prosessen. Ungdomsorganisasjonen CEADL i den fattige storbyen El Alto, har vore viktige aktørar for å få ungdom sine forslag inn i grunnlovsforsamlinga. Begge desse organisasjonane jobbar særskild med opplæring og mobilisering, slik at aktørar i det sivile samfunn kan komma med konstruktive forslag og meiningsytring basert på kunnskap om viktige sosiale og politiske tema.

Kampen for sjølvstendeParallelt med den veksande makta til sosiale rørsler i høglandet etter 2000, vaks kravet frå sterke krefter i fylka i låglandet om større regionalt sjølvstende (autonomi) fram. Storbyen Santa Cruz, der mange større føretak, jordeigarar og andre i den økonomiske eliten held til, er sentrum for autonomirørsla. Det er i låglandet størstedelen av dei rike olje- og gassressursane finst, og motstanden mot å dela desse med det fattige høglandet er stor.

Autonomirørsla i låglandet er svært kritiske til president Evo Morales sin politikk, og mykje tyder på at dei har drive ein aktiv kamp for å spolera arbeidet med ny grunnlov. Etter at opposisjonen sine representantar boikotta fora der ny grunnlov vart vedteke, har dei protestert mot å godkjenna prosessen som lovleg. Samstundes med at president Morales presenterte det nye grunnlovsforslaget for den oppmøtte folkemassen i La Paz, presenterte autonomirørsla sine statuttar for sjølvstende i fleire byar i låglandet. President Morales inviterer opposisjonen til dialog for å løysa konfliktane og definera innhaldet i autonomiomgrepet, som og er nytta og innført i den nye grunnlova. Det er stor avstand mellom dei to partane, og kva som skjer i Bolivia framover er det ingen som ein gong tør å spå.

Fleire Bolivia lenker her: http://www.latin-amerikagruppene.no/

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon