Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Fest i eit splitta Bolivia

(image) Evo Morales. Foto: Alain Bachellier (Creative Commons)

Ny grunnlovForsamlinga som har laga ny grunnlov for Bolivia kom i mål etter 16 månader med boikott, vald, sveltestreik og stor usemje. Fleirtalet av opposisjonen sine representantar boikotta både møtet i grunnlovsforsamlinga og kongressen då den nye grunnlova vart vedteken. Urfolksorganisasjonar, fagrørsler og andre støttespelarar til president Evo Morales, feirar derimot ei ny grunnlov for eit ”fleirnasjonalt og interkulturelt” Bolivia.

Grunnlova er enno ikkje formelt godkjend som gjeldande for Bolivia. Først må den få ja-fleirtal i folkerøysting på nyåret 2008. Festen blant sosiale rørsler og tilhengjarar av president Morales, har likevel starta. Ei ny grunnlov har vore ei av dei viktigaste kampsakene deira sidan 90-talet, og det var eit av Morales sine viktigaste politiske løfte då han vart valt i desember 2005. Morales sitt parti ”Rørsle for sosialisme”, hadde over 50 % av dei folkevalde representantane i grunnlovsforsamlinga, i tillegg til andre støttespelarar.SAIH-partnarar aktive i prosessenFleire av SAIH sine partnarar i Bolivia har jobba aktivt i forhold til grunnlovsforsamlinga. Urfolkskvinneorganisasjonen CDIMA har hatt kurs for urfolkskvinner om relevante tema, samla inn deira innspel og forslag og jobba for at urfolkskvinner skulle bli høyrt i prosessen. Ungdomsorganisasjonen CEADL i den fattige storbyen El Alto, har vore viktige aktørar for å få ungdom sine forslag inn i grunnlovsforsamlinga. Begge desse organisasjonane jobbar særskild med opplæring og mobilisering, slik at aktørar i det sivile samfunn kan komma med konstruktive forslag og meiningsytring basert på kunnskap om viktige sosiale og politiske tema.

Kampen for sjølvstendeParallelt med den veksande makta til sosiale rørsler i høglandet etter 2000, vaks kravet frå sterke krefter i fylka i låglandet om større regionalt sjølvstende (autonomi) fram. Storbyen Santa Cruz, der mange større føretak, jordeigarar og andre i den økonomiske eliten held til, er sentrum for autonomirørsla. Det er i låglandet størstedelen av dei rike olje- og gassressursane finst, og motstanden mot å dela desse med det fattige høglandet er stor.

Autonomirørsla i låglandet er svært kritiske til president Evo Morales sin politikk, og mykje tyder på at dei har drive ein aktiv kamp for å spolera arbeidet med ny grunnlov. Etter at opposisjonen sine representantar boikotta fora der ny grunnlov vart vedteke, har dei protestert mot å godkjenna prosessen som lovleg. Samstundes med at president Morales presenterte det nye grunnlovsforslaget for den oppmøtte folkemassen i La Paz, presenterte autonomirørsla sine statuttar for sjølvstende i fleire byar i låglandet. President Morales inviterer opposisjonen til dialog for å løysa konfliktane og definera innhaldet i autonomiomgrepet, som og er nytta og innført i den nye grunnlova. Det er stor avstand mellom dei to partane, og kva som skjer i Bolivia framover er det ingen som ein gong tør å spå.

Fleire Bolivia lenker her: http://www.latin-amerikagruppene.no/

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon