Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Fersk EU-rapport støtter opp om SAIHs kampanjekrav

Rapporten «Indigenous peoples, extractive industries and human rights»., nylig utgitt av Europaparlamentet, kommer med sterke anbefalinger for tiltak på både europeisk og internasjonalt nivå rundt utvinningsindustri på urfolk.

- Det er veldig bra å se at rapporten underbygger og kommer med liknende krav som vi også legger fram i kampanjen «Ta først, spørre etterpå». Det viser til en voksende interesse og engasjementet for å se nærmere på forholdet mellom urfolksrettigheter og næringsliv, sier Emilie Larsen Ørneseidet, politisk nestleder i SAIH.

I årets høstkampanje har SAIH satt fokus på Oljefondets investeringer i urfolksområder i Latin-Amerika. Mandag 10. november var Ørneseidet og politisk rådgiver Christian Bull i møte med Paal Bjørnestad (FrP), statssekretær i Finansdepartementet, hvor kampanjekravene og de XXX underskriftene fra kampanjeoppropet ble overlevert.

Vanskelig å få i gang internasjonale retningslinjer

Økende etterspørsel etter ikke-fornybare naturressurser utgjør et økende press på urfolks tradisjonelle territorier som ofte er rike på blant annet mineraler, metaller og olje.

Den nye rapporten analyserer hvordan utvinningsindustrien påvirker menneskerettighetssituasjonen til verdens urfolk, og understreker at urfolk fortsatt lider av store negative konsekvenser av gruvedrift, og olje- og gassutvinning på deres områder.

I lys av denne negative utviklingen og en generell innsats for å øke anerkjennelsen av urfolks rettigheter, har det blitt utviklet flere retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

- Rapporten viser likevel at det er store utfordringer knyttet til implementeringen av disse. Det forekommer grove brudd på urfolks rettigheter i forbindelse med utvinningsvirksomhet, sier Ørneseidet.

Flere selskaper anerkjenner at konflikt med lokalbefolkningen også må regnes som en risikofaktor ved investeringer, men har ikke gjort nok for å sikre at menneskerettighetsbrudd ikke forekommer gjennom deres virksomhet. Det forekommer særlig brudd på retten til konsultasjon, der lokalbefolkningen har mulighet til å ta stilling til hvordan de ønsker å forholde seg til prosjektene.

Krever oppfølging fra EU

Mange selskaper innenfor utvinningsindustrien er europeiske eller har sitt hovedsete i Europa. Rapporten kommer derfor med flere anbefalinger, blant annet at Europaparlamentet må stadfeste sin forpliktelse til å beskytte og fremme urfolks rettigheter slik de er nedfelt i FNs erklæring fra 2007.

Det gjelder spesielt å anerkjenne prinsippet om Free, Prior and Informed Consent (FPIC) som forpliktende for utvinningsindustrien som er involvert i aktiviteter som kan påvirke urfolk.

Rapporten foreslår at det bør utarbeides en regional handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter, spesielt knyttet til urfolk og utvinningsindustri. I tillegg anbefales det at EU på sikt må etablere et rettslig og regulerende rammeverk for menneskerettighetsbrudd i forbindelse med næringslivsaktivitet.

- Dette innebærer blant annet en klagemekanisme for berørte rettighetshavere, og mulighet for sanksjonering av selskaper som bidrar til menneskerettighetsbrudd gjennom sine operasjoner i utlandet, forklarer Ørneseidet.

Lobbyarbeidet fortsetter i SAIH

Lobbyarbeidet fortsetter fram den neste Stortingsmeldingen på Statens Pensjonsfond Utland som blir lagt fram til våren. SAIH har særlig jobbet for å få ungdomspartienes støtte.

- Så langt har KrFU og Senterungdommen offisielt støttet kampanjekravene våre. Snart får vi svar fra resten av ungdomspartiene, forteller SAIHs nestleder.

Dette er SAIHs kampanjekrav:

1) Norges Bank må sørge for at Oljefondet ikke bryter urfolksrettigheter ved å kreve at selskaper i utsatte sektorer følger internasjonale retningslinjer.

2) Kontakten Norges Bank har med selskapene må være offentlig og åpen.

3) Universiteter og høyskoler må gå foran og lage egne etiske rammeverk for å sikre at utdanningsinstitusjoner ikke samarbeider med selskaper som bryter folkeretten, menneskerettighetene, og urfolksrettighetene.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon