Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Fersk EU-rapport støtter opp om SAIHs kampanjekrav

Rapporten «Indigenous peoples, extractive industries and human rights»., nylig utgitt av Europaparlamentet, kommer med sterke anbefalinger for tiltak på både europeisk og internasjonalt nivå rundt utvinningsindustri på urfolk.

- Det er veldig bra å se at rapporten underbygger og kommer med liknende krav som vi også legger fram i kampanjen «Ta først, spørre etterpå». Det viser til en voksende interesse og engasjementet for å se nærmere på forholdet mellom urfolksrettigheter og næringsliv, sier Emilie Larsen Ørneseidet, politisk nestleder i SAIH.

I årets høstkampanje har SAIH satt fokus på Oljefondets investeringer i urfolksområder i Latin-Amerika. Mandag 10. november var Ørneseidet og politisk rådgiver Christian Bull i møte med Paal Bjørnestad (FrP), statssekretær i Finansdepartementet, hvor kampanjekravene og de XXX underskriftene fra kampanjeoppropet ble overlevert.

Vanskelig å få i gang internasjonale retningslinjer

Økende etterspørsel etter ikke-fornybare naturressurser utgjør et økende press på urfolks tradisjonelle territorier som ofte er rike på blant annet mineraler, metaller og olje.

Den nye rapporten analyserer hvordan utvinningsindustrien påvirker menneskerettighetssituasjonen til verdens urfolk, og understreker at urfolk fortsatt lider av store negative konsekvenser av gruvedrift, og olje- og gassutvinning på deres områder.

I lys av denne negative utviklingen og en generell innsats for å øke anerkjennelsen av urfolks rettigheter, har det blitt utviklet flere retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

- Rapporten viser likevel at det er store utfordringer knyttet til implementeringen av disse. Det forekommer grove brudd på urfolks rettigheter i forbindelse med utvinningsvirksomhet, sier Ørneseidet.

Flere selskaper anerkjenner at konflikt med lokalbefolkningen også må regnes som en risikofaktor ved investeringer, men har ikke gjort nok for å sikre at menneskerettighetsbrudd ikke forekommer gjennom deres virksomhet. Det forekommer særlig brudd på retten til konsultasjon, der lokalbefolkningen har mulighet til å ta stilling til hvordan de ønsker å forholde seg til prosjektene.

Krever oppfølging fra EU

Mange selskaper innenfor utvinningsindustrien er europeiske eller har sitt hovedsete i Europa. Rapporten kommer derfor med flere anbefalinger, blant annet at Europaparlamentet må stadfeste sin forpliktelse til å beskytte og fremme urfolks rettigheter slik de er nedfelt i FNs erklæring fra 2007.

Det gjelder spesielt å anerkjenne prinsippet om Free, Prior and Informed Consent (FPIC) som forpliktende for utvinningsindustrien som er involvert i aktiviteter som kan påvirke urfolk.

Rapporten foreslår at det bør utarbeides en regional handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter, spesielt knyttet til urfolk og utvinningsindustri. I tillegg anbefales det at EU på sikt må etablere et rettslig og regulerende rammeverk for menneskerettighetsbrudd i forbindelse med næringslivsaktivitet.

- Dette innebærer blant annet en klagemekanisme for berørte rettighetshavere, og mulighet for sanksjonering av selskaper som bidrar til menneskerettighetsbrudd gjennom sine operasjoner i utlandet, forklarer Ørneseidet.

Lobbyarbeidet fortsetter i SAIH

Lobbyarbeidet fortsetter fram den neste Stortingsmeldingen på Statens Pensjonsfond Utland som blir lagt fram til våren. SAIH har særlig jobbet for å få ungdomspartienes støtte.

- Så langt har KrFU og Senterungdommen offisielt støttet kampanjekravene våre. Snart får vi svar fra resten av ungdomspartiene, forteller SAIHs nestleder.

Dette er SAIHs kampanjekrav:

1) Norges Bank må sørge for at Oljefondet ikke bryter urfolksrettigheter ved å kreve at selskaper i utsatte sektorer følger internasjonale retningslinjer.

2) Kontakten Norges Bank har med selskapene må være offentlig og åpen.

3) Universiteter og høyskoler må gå foran og lage egne etiske rammeverk for å sikre at utdanningsinstitusjoner ikke samarbeider med selskaper som bryter folkeretten, menneskerettighetene, og urfolksrettighetene.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon