Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Federacion Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Bolivia - FENATRAHOB

Over 100 000 kvinner jobbar som hushjelper i Bolivia. Hovuddelen av dei er unge urfolkskvinner som kjem til byen for å arbeida. Mange vert utsett for psykisk og fysisk vald og arbeider under slaveliknande vilkår. Svært mange kjenner ikkje til sine rettar. FENATRAHOB organiserer hushjelpene, tilbyr dei opplæring i rettar og praktiske kurs, gir juridisk rådgjeving og driv politisk påverknadsarbeid for betre lovverk som sikrar rettane.

FENATRAHOB har syndikat over heile Bolivia, der dei lokale medlemmene samlar seg. Gjennom prosjektet støtta av SAIH får dei tilgang til praktiske kurs i m.a. data, opplæring i rettar og høve til å møta andre i same situasjon. FENATRAHOB har fleire advokatar som gir juridisk rådgjeving og hjelp. Politisk påverknad og auka rekruttering er del av prosjektet, for å auka ei marginalisert gruppe unge urfolkskvinner si deltaking og påverknadskraft i samfunnet. Konkrete aktuelle krav FENATRAHOB jobbar med no, er retten til formell og teknisk utdanning, sjukeforsikring og arbeidstid og ferie.

http://www.fenatrahob.org/

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon