Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Farlig å kysse?

Dårlig kunnskap blant unge Undersøkelsen bekrefter at nesten samtlige vet at man kan bli smittet av hiv når man ikke bruker kondom. Men mange er usikre på om man kan drikke av samme glass uten å bli smittet. Kunnskap om hvordan hiv ikke smitter er dårlig og spesielt er dette framtredende blant unge mennesker mellom 15-24 år. Generelt viser undersøkelsen at kvinner har bedre kunnskap enn menn og 40-50 åringer har bedre kunnskap enn unge

Utdanning versus holdninger Spesielt blant ungdom er funnene i undersøkelsen alarmerende. Det viser seg at både menn og kvinner i alderen 15-24 år har dårligere kunnskap enn eldre aldersgrupper, samtidig som en større andel i denne gruppen bruker svaralternativet ”vet ikke”. Gruppen 15-24 år synes videre å ha mer restriktive holdninger til hivpositives rettigheter og deltakelse i samfunnet. Dette vises bl.a. i at 43 % av unge menn mener hivpositive må akseptere å få andre arbeidsoppgaver av hensyn til øvrige ansatte. Hvis man ser dette i lys av at 77 % av de unge oppgir å ha fått informasjon gjennom skole/utdanning er det ganske tydelig at opplæringen som gis ikke er god nok. Til tross for dette er det også en sammenheng mellom utdanningsnivå og kunnskap, der personer med universitetsutdanning svarer mer riktig enn personer med kun grunnskole. På tross av at økt kunnskap teoretisk øker folks aksept og toleranse viser det seg at det er vanskelig å endre folks holdninger og atferdsmønster. I undersøkelsen svarer 88 % at det er greit at hivpositive har foreldreansvar, men på spørsmålet om de ville la hivpositive passe egne barn er holdningene mer restriktive: En av tre (34 %) ville ikke akseptert dette.

Stigmatisering og diskrimineringI tillegg til å vite hvordan man kan beskytte seg mot hivsmitte er det helt avgjørende å jobbe med personers holdninger overfor hivpositive. Stigma og diskriminering forringer livskvaliteten for hivpositive og gjør det svært vanskelig å jobbe med å hindre spredning av hiv. Kunnskap og holdninger henger sammen samtidig som holdninger ikke nødvendigvis endres kun ved god kunnskap. Det er lett å tenke at man i Norge har alle muligheter til å leve et bra liv som hivpositiv fordi bl.a. tilgangen på medisiner er god. På tross av dette sliter vi altså med de samme utfordringene og stigmatiseringen som land der smitteraten er høyest og tilgangen på medisiner dårligst.

Samme utfordringer i land i SørSAIH har siden slutten av 1980-tallet jobbet med å bekjempe hivsmitte og stigma knyttet til hiv/aids i Afrika og Latin-Amerika, og har også gjennomført flere kampanjer i Norge for å informere og bevisstgjøre om hiv/aids. Erfaringene fra SAIH sitt arbeid viser at det i forebygging av hivsmitte er helt sentralt å fokusere på kjønnsroller og maktforhold mellom kjønnene for å styrke spesielt kvinners kontroll over egen kropp og mulighet til å bruke kondom. Åpen diskusjon om hiv/aids og seksuell og reproduktiv helse er nødvendig i tillegg til å inkludere hivpositive i arbeidet. Stigma er en stor utfordring både i Norge og land i Sør og viser at kampen mot hiv/aids angår alle fordi det handler om hver enkelt persons mulighet og rett til å leve et liv fritt for diskriminering. 

Last ned hele rapporten her: http://www.fafo.no/pub/rapp/20063/index.html

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon