Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

FAKTA OM HIV

33,4 millioner mennesker i verden er hivpositive (tall fra 2008).I overkant av 3000 personer lever med hiv i Norge i dag. 95 prosent av hivpositive lever i fattige deler av verden og blir ekstra rammet på grunn av utilstrekkelig tilgang til behandling.Jenter utgjør 75 prosent av alle ungdommer i Afrika mellom 15-24 år som lever med hiv.

Misoppfatninger og holdninger til hiv:

24 prosent av nordmenn tror det er mulig å bli smittet av hiv ved å kysse en som er hivpositiv (Fafo, 2008)Hver fjerde nordmann sier at han/hun ville avsluttet forholdet, dersom kjæresten viste seg å være smittet av hiv.

Kondom og femidom gir god beskyttelse mot HIV og andre seksuelt overførbare sykdommer.

Seksualundervisning:

SAIH’s partnere i Sør Afrika bruker deltakende metode som drama og teater til å spre kunnskap om og forebygge hiv. Seksualundervisning er et vanskelig tema i mange land, og voksne er ofte i mot at ungdommer skal få god seksualundervisning. God seksualundervisning er nødvendig for å styrke ungdommers rettigheter, forebygge spredning av hiv og gjøre hverdagen bedre for de som er hivpositive.

Ungdom og hiv:

Ungdom er spesielt viktige i kampen mot hiv og aids. Hver dag blir nær 7 000 unge mennesker smittet av hiv. Unge mennesker i alderen 15–25 år utgjør halvparten av de som blir smittet av hiv i verden. Samtidig er ungdom effektive endringsaktører som kan forandre verden. Én av tjue seksuelt aktive ungdommer i Norge har til enhver tid klamydia. Fordi norsk ungdom er sløve til å bruke kondomer er de utsatt for seksuelt overførbare infeksjoner, inkludert hiv.

Informasjon og holdningsendring:

Mangel på kunnskap gir grobunn for mer diskriminerende holdninger som gjør livet vanskeligere for hivpositive. Mindre enn 40 prosent av unge mennesker har grunnleggende kunnskap om hivHalvparten av unge menn og 30 prosent av unge kvinner i Norge sier selv at de har ganske lite kunnskap om hiv.

Reiserestriksjoner:

I dag nektes hivpositive innreise og opphold i rundt 70 land i verden. Dette betyr at hivpositive personer fratas muligheten til å studere eller jobbe der de vil.

(image) SAIHs besøk på sommerleirer i 2009. Foto hentet fra informasjonevideoen I can live forever - en film om ungdom og HIV.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon