Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

FAKTA OM HIV

33,4 millioner mennesker i verden er hivpositive (tall fra 2008).I overkant av 3000 personer lever med hiv i Norge i dag. 95 prosent av hivpositive lever i fattige deler av verden og blir ekstra rammet på grunn av utilstrekkelig tilgang til behandling.Jenter utgjør 75 prosent av alle ungdommer i Afrika mellom 15-24 år som lever med hiv.

Misoppfatninger og holdninger til hiv:

24 prosent av nordmenn tror det er mulig å bli smittet av hiv ved å kysse en som er hivpositiv (Fafo, 2008)Hver fjerde nordmann sier at han/hun ville avsluttet forholdet, dersom kjæresten viste seg å være smittet av hiv.

Kondom og femidom gir god beskyttelse mot HIV og andre seksuelt overførbare sykdommer.

Seksualundervisning:

SAIH’s partnere i Sør Afrika bruker deltakende metode som drama og teater til å spre kunnskap om og forebygge hiv. Seksualundervisning er et vanskelig tema i mange land, og voksne er ofte i mot at ungdommer skal få god seksualundervisning. God seksualundervisning er nødvendig for å styrke ungdommers rettigheter, forebygge spredning av hiv og gjøre hverdagen bedre for de som er hivpositive.

Ungdom og hiv:

Ungdom er spesielt viktige i kampen mot hiv og aids. Hver dag blir nær 7 000 unge mennesker smittet av hiv. Unge mennesker i alderen 15–25 år utgjør halvparten av de som blir smittet av hiv i verden. Samtidig er ungdom effektive endringsaktører som kan forandre verden. Én av tjue seksuelt aktive ungdommer i Norge har til enhver tid klamydia. Fordi norsk ungdom er sløve til å bruke kondomer er de utsatt for seksuelt overførbare infeksjoner, inkludert hiv.

Informasjon og holdningsendring:

Mangel på kunnskap gir grobunn for mer diskriminerende holdninger som gjør livet vanskeligere for hivpositive. Mindre enn 40 prosent av unge mennesker har grunnleggende kunnskap om hivHalvparten av unge menn og 30 prosent av unge kvinner i Norge sier selv at de har ganske lite kunnskap om hiv.

Reiserestriksjoner:

I dag nektes hivpositive innreise og opphold i rundt 70 land i verden. Dette betyr at hivpositive personer fratas muligheten til å studere eller jobbe der de vil.

(image) SAIHs besøk på sommerleirer i 2009. Foto hentet fra informasjonevideoen I can live forever - en film om ungdom og HIV.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon