Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Et kritisk blikk TV-aksjonen

(image) Resolusjon vedtatt på SAIHs årsmøte sent til NRK ved kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas og TV-aksjonsleder Kjetil Ørbeck:

Den 21. oktober ble årets TV-aksjon på NRK arrangert. TV-aksjonen var i år tildelt UNICEF, og pengene som kom inn går til barn berørt av hiv og aids i ulike deler av verden. SAIH synes temaet for årets TV-aksjon er en viktig og riktig problemstilling. På tross av dette ønsker vi å rette et kritisk blikk mot det bildet av Sør som NRK er med på å opprettholde gjennom sin formidling og markedsføring av TV-aksjonen, spesielt gjennom reklameinnslagene som har gått på TV i forkant av aksjonen.

I reklameinnslagene møter folkereportere barn rammet av hiv og aids, og det primære budskapet blir, som i så mange andre tilfeller, lidelse og fattigdom. De berørte av hiv og aids blir presentert som passive bistandsmottakere uten eget initiativ til endring. Det er hovedsaklig vestlige stemmer som formidler hvordan de berørte har det, og innslagene spiller på følelsesladede møter mellom den vestlige ”hjelperen” og det syke afrikanske barnet. Slik unngår NRK å gå inn i de strukturene og den politikken som bidrar til å opprettholde problemene. Det er derfor stor sannsynlighet for at norske seere sitter igjen med et bilde av at vestlig veldedighet til land i Sør er det som må til for å skape endring. Dette er ikke med på å fremme respekt for de som mottar pengene fra TV-aksjonen, eller innsikt i problematikken, og kan slik være til direkte hinder for langsiktig og vedvarende endring.

Tre av de største inntrykksformidlerne av situasjonen i Sør er mediene, bistandsorganisasjoner og akademia. Gjennom disse er Nord også aktører i utviklingen i Sør. Informasjonsarbeid og markedsføring fra bistandsorganisasjonene er en viktig kilde til kunnskap om Sør, og vi mener at denne informasjonen er en viktig faktor for våre holdninger til Sør. Disse holdningene påvirker avgjørelser innen politikk, næringsliv, handel og sågar feriereiser for folk flest, og det kan derfor være til direkte hinder for utvikling at bildene av Sør bygger på en forenklet idé om utfordringene og den utviklingen Sør står overfor.

SAIH mener at TV-aksjonen er et eksempel på dårlig journalistisk arbeid fra NRKs side fordi den er med på å forsterke og opprettholde et unyansert bilde av Sør. En FN-undersøkelse gjennomført i år viser at de fleste nordmenn tror situasjonen i land i Sør er mye verre enn den i virkeligheten er. Tatt i betraktning at lytter- og seerundersøkelser viser at store deler av publikum anser NRKs virksomhet som troverdig, mangfoldig og viktig er det alvorlig at NRK gjennom TV-aksjonen bidrar til å opprettholde disse misoppfatningene.

SAIH oppfordrer NRK til å være seg bevisst den sterke troverdigheten de har blant sitt publikum, og i neste års TV-aksjon vurdere hvordan kampanjen kan vinkles slik at den skaper empati og engasjement hos norske seere uten at mottakerne av TV-aksjonspengene blir framstilt som viljeløse og passive.

SAIH mener også at UNICEF som bistandsorganisasjon har et ansvar for det unyanserte bildet som blir formidlet gjennom TV-aksjonen. SAIH oppfordrer både UNICEF og NRK til å aktivt bruke RORGs Vær Varsom-plakat med etiske normer for Nord/Sør-informasjon i Norge. http://www.rorg.no/Artikler/1333.html

Kopi sendt til: miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, UNICEF, Norges Idrettsforbund og Right to Play.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon