Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Erfaringer fra FNs Kvinnekommisjon i New York

(image) Kvinners deltakelse og likestilling er et tverrgående fokusområde i hele SAIHs arbeid. Fra 2. til 13. mars var representanter fra flerfoldige land og organisasjoner samlet i New York for FNs 53. Kvinnekommisjonsmøte. Temaet for årets møte var «The equal sharing of responsibilities between women and men, including caregiving in the context of HIV/AIDS». Denne overordna tittelen favner om viktige saker som vold mot kvinner, kjønnsskjevhet når det gjelder spredning av hiv/aids samt kjønnsroller og fordeling av omsorgsansvar mellom kvinner og menn.Kvinnekommisjonen er et viktig forum for dialog når det gjelder likestillingsspørsmål. Dette gjelder både dialog mellom regjeringer og grasrotsorganisasjoner som jobber med problematikken, dialog mellom kvinneorganisasjoner i nord og i sør og ikke minst dialog mellom kvinner og menn.Et felles budskap på konferansen var at regjeringer verden over må innse at likestilling handler om menneskerettigheter. Skjev tilgang til utdanning, helsetilbud, eiendom, domstoler, inntekt og beslutningsprosesser marginaliserer kvinner, og øker deres risiko for fattigdom, sykdom og undertrykkelse. Utdanning er alfa og omega. Gjennom utdanning får unge mennesker kunnskap om sine rettigheter og de gis muligheten til å øke sin status og tilgang til arbeid. Studenter er viktige endringsaktører, og de er framtidas foreldre, lærere, journalister og politiske ledere.

(image) Eirin W. Isaksen ”Gjennom å delta på Kvinnekommisjonen har jeg fått mulighet til å lære om ulike tilnærmingsmåter til likestilling rundt om i verden. I tillegg har jeg møtt organisasjoner i Sør og formidla overfor myndigheter og organisasjoner viktigheten av å jobbe målretta med høyere og uformell utdanning også i kampen for likestilling”, oppsummerer Eirin W. Isaksen etter ei hektisk uke.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon