Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Endringsaktører

(image) Moreblessing Mudzingwa, Gweru, Zimbabwe. 24 år, 4. års student på juss

I have always had a passion for law, I just thought it was cool. But then when I started studying I found out it’s more about wanting to defend human rights. I think this would be a better country if we fight for human rights and I would like to see changes.”

“I hope to see Zimbabwe as a peaceful country where people can say what they want. We need to be a free and liberal country where people do not fear to talk about their opinions.”I want to be a very active Zimbabwean human rights lawyer, and I will do what it takes! Suffer if I need to for my goal. I love my country so I want to stay here. If we all leave then who will be here to fight the struggle? It is important that we stay. “

(image) Francesca Midzi 24 år, 4. års student på juss, fra Gweru, ZimbabweI study because I saw that the majority of women don’t know their rights. I started to study law and I want to specialize in women’s law. I will try to reach out to the others in rural areas. There is a lot of domestic violence here in Zimbabwe and most women don’t know about the law which protects them. This year the domestic violence act came which they should know about. We women are socialised to be submissive and bellow our husband. First of all I hope for a change in government off course. I am now 24 years old and have grown up under the same government! I hope for a change off laws, economic systems and the situation of students. I wish the change will happen soon, but I don’t think it is realistic in at least 5-6 years.

In the future I see myself as a women’s activist, in a new government off course. I will continue the struggle, and I want to make sure everyone is aware of it. It all starts here, in Zimbabwe and at the university, we are agents of change and we can’t be afraid. It is here and by us the change must happen.

(image) Anette Remme, 20 årStuderer Utviklingsstudier på Høgskolen i Oslo

Jeg studerer utvikling fordi jeg vil lære om livet og landene utenfor vesten, og om forholdet mellom nord og sør. Jeg gikk medier og kommunikasjon på videregående og har lyst til å bli journalist, men utvikling er noe jeg engasjerer for og har lyst til å skrive om.

I løpet av mitt første år som student har jeg blitt stadig mer opptatt av sammenhengen mellom politikk og livsstil i alle verdens hjørner. Min framtidsdrøm er å få mulighet til å formidle store og små historier fra rundt om i verden for å øke bevisstheten blant folk om sammenhenger i verdenssamfunnet. Vårt felles ansvar for å endre negative tendenser i verden og behovet for samarbeid tror jeg er viktig på mange områder. Håpet er derfor å en gang i framtiden oppleve at flere forstår behovet for samhandling på tvers av land og kultur!

(image) Talent Jumo 26 årKommer fra Mshonaland Zimbabwe, studerer ”sociology gender and development” med kveldskurs på “Womens university in Africa” i Harare.

“I study sociology and gender because I believe I am a feminist. I want to learn about women’s issues in Africa and beyond, because it gives me a broader perspective. In the classroom I am a challenger, someone who has a voice. I have already studied a year off “training for transformation” and I work for “the community working group on health” coordinating their gender program. Therefore this is some kind off activism for me, I like to question and provoke. This is important, but unfortunately the colleges are still conservative and don’t teach students to be critical.The knowledge that we attain can affect us later, and we should be able to but it into action. Education should work for us...”

“I hope that the future brings hope and that it is characterized by justice. I hope that women will be more recognised as full citizens and won’t be so dependent on their husband. Especially equality in access to recourses is important. And women must get a voice and full charge of their own body. I hope the future will bring less corruption and more women will get into leadership. Because we need new leadership!”

“In the future I see myself as an inspiring leader; I see that as my role. I have a passion for building young leadership and I will continue working with women. I want to grow as an activist, sharpening my skills and work broader beyond Harare and Africa with women internationally. But really the key is that I hope I will remain the person I am and with the commitment I have! So that the women I work with will find be accountable and honest.”

(image) Lovemore Chinoputsa 21 årKommer fra Masvingo, Zimbabwe, studerer social work (3. året) på University of Zambia, og er ZINASU aktivist (Zimbabwe National Students Union).

I study social work because I have always been moved by social justice and I want to influence other people’s lives. Specially, I am interested in helping disadvantaged people.

My hope for the future is that we will have democracy and a new government in Zimbabwe. I am really positive about the future although some has lost hope. What gives me hope is that we, the people, are interested in the future and I believe that the young people will take charge.

I want to be a community social worker, and really see myself into the development of Zimbabwe on local level.

(image) Lotta Horn 24 år, fra Tyskland, Lotta studerer ”social work” på Universitetet i Oldenburg.Hun skriver sin mastergrad om ”peer education about HIV/AIDS” på universitetet i Port Elizabeth, Sør Afrika.

I study social work because I have always liked to work with people. I came to South Africa to do my research on peer education because I especially like to work with kids and youth. I am very interested in HIV/AIDS, but I would also like to work with drama methods in education.

I don’t see myself changing the world. Social work for me is a profession, not only helping people. Although off course I have ideas about what I want for the future. Something I would like is that we should put more value in people, they are important as resources. Everyone have to make a contribution and act out whatever they do. The main thing is meeting with people, talking and discussing on a daily basis. In general education is very important, but not just the basics.

I don’t really have a picture of myself in the future, but I have different ideas that might be fulfilled. I hope I’ll just be doing what I like to do because I see a purpose in it. My passion is youth because they have so much potential, the way I see it they are the future.

(image) Bob Munyati, 23 årLusaka, studerer Demography (major) på University of Zambia.

I study because it is the norm that you are a better person when you study. I choose to study this field because I get to meet people. I want to have epidemology or public health as my major”.

“The future starts with me. I need to develop myself first to be able to contribute at all. Then I can try to give everyone around me in the community a better future”.“My passion is really for rural areas. I want to work two years or so in a rural area first after my studies. That would help me to get work with policy making later. I want to look into peoples needs in regard to education, health, poverty... everything. I want to do this because I’ll be trying to help bring developement looking at different aspects”. (image)

Rosmery Quispe Condori, 24 årStuderer sosialt arbeid i El Alto, Bolivia. (Fra organisasjonen CEADL). 

Rosmery studerer sosialt arbeid fordi det er et sosialt yrke der en jobber med mennesker. Hun synes de er viktig at faget handler om å jobbe med sosiale problem uten å se menneske som et problem men å fokusere på dens potensial.

”Utdanning er svært viktig for å kunne endre virkeligheten, vi mennesker drømmer og kjemper mot det samme målet: å kunne leve i et land og en verden som er mer inkluderende og rettferdig”

”I fremtiden tror jeg at det jeg gjør i dag, sammen med ungdoms- og kvinnegrupper vil bli styrket og øke i omfang. Ungdom og kvinner vil få styrket sin deltagelse der avgjørelser tas, og jeg er glad for å kunne delta og bidra i dette arbeidet”(image)

Jamaima Gonzales, 40 årJamaima arbeider som tradisjonell jordmor i lokalsamfunn langs Rio Coco-elven i Nicaragua.

Jamaima er med i en Alfabetiseringskampanje som SAIHs partner AMC gjennomfører i Nicaraguas mest marginaliserte område.

”Jeg studerer og lærer å lese og skrive fordi ingen skal lure meg. Jeg lærer også mer om mine rettigheter og i fremtiden ønsker jeg å studere til å bli lærer eller førskolelærer”.

(image) Kudzai Chikomo, 21 år Studerer kunst og design ved Chinhoyi University of Technology i Zimbabwe.

Kudzai tar dette studiet fordi han har en lidenskap for kunst, og fordi han tenkte at et kurs i kunst og design ville kunne hjelpe ham til å forbedre de ferdighetene han allerede har. Med den tekniske kunnskapen han tilegner seg ved universitetet søker han å ta sitt kunstneriske talent til større høyder.

”I framtiden ser jeg meg selv som en som skaper muligheter for andre unge mennesker. Siden jeg har vært gjennom vanskelige opplevelser tror jeg at jeg er i stand til å dele mine erfaringer med andre ungdommer. Jeg kan fortelle dem hvordan de kan komme seg gjennom visse problemer, og vise dem hvordan de kan hjelpe seg selv ved å bruke de talentene de har.”

(image) Harmin Kirk, 37 årHarmin har ingen fast jobb og tar grunnskoleutdanning gjennom en Alfabetiseringskampanje som SAIHs partner AMC gjennomfører i Nicaraguas mest marginaliserte område.

”Jeg måtte gå ut i krigen da jeg var yngre og fikk dermed ikke studere. Nå studerer jeg alt jeg kan for å skaffe meg arbeid og for å kunne forsørge min sønn. Det viktigste for meg er at jeg lærer å forholde meg til tall. På den måten kan ingen lenger lure meg når jeg kjøper og selger varer”.(image) Eusebia Gutierrez Flores 52 årEusebia arbeider som tradisjonell jordmor i lokalsamfunn langs Rio Coco-elven i Nicaragua og er med i en Alfabetiseringskampanje som SAIHs partner AMC gjennomfører i området.Å ikke kunne lese og skrive er som å være blind. Nå kan jeg har kontakt med andre lokalsamfunn og utføre jobben min på en bedre måte enn tidligere.

(image) Lars Hertaas 24 år Lars studerer utviklingsstudier på Høgskolen i Oslo. ”Jeg tar utviklingsstudier for å utvikle min forståelse for hvordan verden er sammensatt, og hvilke krefter som rår i verdensbildet. Å kunne forstå disse kreftene slik at jeg på best mulig måte kan påvirke de og på den måte kunne bedre situasjonen for alle de menneskene i verden som ikke er like heldig som meg.” ”Mitt ønske for framtiden er å kunne se tilbake å si at det har skjedd en positiv endring for alle befolkningsgrupper, uavhengig av hvor man bor i verden. Og at studenter verden over kan bruke sine stemmer og mulighet til å forandre samfunnet til det bedre for alle, uten å måtte bekymre seg for å bli terrorisert av politiet.” 

(image) Evernice Munando, 30 år gammel Hun studerer tømmerhåndverk ved Belvedere Technical Teacher’s College i Zimbabwe, og jobber med å ta et internasjonalt sertifikat i tremaskineri og industriteknologi. Hun tar også støttefag som entreprenørferdigheter og regnskapsføring. Hun studerer dette fordi lærerne på hennes skole anbefalte elevene, både gutter og jenter, å tilegne seg ferdigheter i trevirke. Flere droppet ut, men Evernice visste at det var dette hun ville drive med.”When I finish my studies, I want to be an entrepreneur, be self-employed, and have my own company. My fears are that in this field, which is male-dominated, I’ll always be victimized and underrated. If I get a big contract I might face prejudices because I’m a woman, but whoever hires me will be satisfied with my work.

(image) Paul Sichalwe. Foto: Karianne Austnes/SAIH

Paul Sichalwe Paul Sichalwe jobber for tiden som kommunikasjons- og informasjonskonsulent hos ZARAN (Zambia AIDSLaw Research and Advocacy Network). Han tok utviklingsstudier ved University of Zambia.Opprinnelig ville han studere noe annet, men siden han ikke kom inn på dette studiet oppsøkte han en studierådgiver som anbefalte ham å ta utviklingsstudier. Han var ikke spesielt engasjert i dette studiet i utgangspunktet, men etter hvert begynte han å sette pris på programmet. Han følte at dersom han tok en grad innenfor utviklingsstudier så ville det være nyttig for både ham selv og det zambiske samfunn generelt.“Students all over the world are seen to be mouthpieces of the nation. They speak out on issues that are controversial, and it’s through students’ efforts that the government is made to listen. This is the ideal situation. However, while students in the South speak out, their voices are never heard. It would be advantageous to the South if students in the North could add the silent voice of the South to their own, and talk about the challenges that people in the South face. Maybe then possible changes would be registered.”

(image) Jerry Zingwevhu, Zimbabwe. Foto: Kamilla Stølen/SAIH

Jerry Zingwevhu, 24 årStuderer journalistikk og media ved National University of Science and Technology (NUST) i Zimbabwe. (Han jobber frivillig for Radio Dialogue, en av SAIHs partnere.)Jerry studerer først og fremst fordi han vil ha en god jobb og en bra lønn, men også fordi han er lidenskapelig opptatt av journalistikk og å spre informasjon. Han ønsker at alle i Zimbabwe skal kunne ha tilgang på informasjon til en hver tid.”If given the chance, or if I give myself the chance, by working hard, I want to be the minister of information and give a space for private media organizations to function in this country. This thought about the future became so strong in my mind after coming here to Radio Dialogue.”

(image) Kgaugelo Lebea, Sør-Afrika. Foto: Karianne Austnes/SAIH.

Kgaugelo Lebea, 20 år Tar en bachelorgrad i visuelle uttrykksformer ved University of Pretoria i Sør-Afrika.Hun tar visuelle studier fordi hun ønsker å jobbe innenfor reklame og media. Hun er en kreativ person som elsker å lage ting.“In the future, I see myself as successful. I truly hope that I will be successful, but I can’t really explain that properly right now, because I’m still trying to find my own definition of what success is.”

(image) Rabab Amidane, Vest-Sahara. Foto: Støttekomiteen for Vest-Sahara.

Rabab Amidane, 22 år Fra Vest-Sahara. Studerer engelsk ved Cady Ayyad University i Marrakech, Marokko.Hun studerer engelsk fordi dette er et språk som blir snakket i de fleste deler av verden. Ved hjelp av sine engelskkunnskaper håper Rabab å gjøre situasjonen for det saharawiske folket i Vest-Sahara kjent for så mange mennesker som mulig.“Seeing as there is an independence intifada in Western Sahara, I believe that we [the Sahrawi people] will get our independence in the end, and that Morocco will leave the country. I hope to be an important person who talks about the situation in Western Sahara and helps people get their independence, but I think I might become either a prisoner or a martyr.” 

(image) Dimakatso Pelesa, Sør-Afrika. Foto: Kamilla Stølen/SAIH. Dimakatso Pelesa, 22 år
Studerer psykologi ved University of Pretoria, Sør-Afrika.

Hun valgte å studere psykologi fordi hun var interessert i hvordan barn vokser, og hva som foregår i hodene deres – hvordan hjernen påvirker barns vekst.

“If I have children, what will happen then? Will they take a step where I stop? Will they continue trying to make a better tomorrow for everyone, or will they stop where I stop? Or will they even go back to something we were trying to leave behind?”

(image) Sindre Olav Edland, Norge. Foto: Marte Graff Jenssen/SAIH.

Sindre Olav Edland, 26 år Nylig avsluttet mastergrad i kristendom og religion, studieretning religionssosiologi ved Det teologiske Menighetsfakultetet i Oslo.

”Jeg har alltid vært nysgjerrig og fascinert av religion, noe som har drevet meg frem semester for semester. Religion er noe som betyr mye for mange mennesker og har stor betydning som samfunnsmessig kraft, i politikk og i konflikter. Jeg drømmer om en mer rettferdig verden, der urettferdige strukturer opphører, og mennesker kan leve og utvikle et verdig liv på egne premisser.”

(image) Chada Kgosi fra Botswana. Foto: Karianne Austnes/SAIH Chada Kgosi, 22 årStuderer psykologi ved University of Pretoria.

Chada studerer psykologi fordi dette er noe hun har hatt lyst til å gjøre så lenge hun kan huske. Hun synes det er spesielt interessant å studere hvordan hjernen virker, fordi hun mener at mange sykdommer har sitt opphav der.

“The future of Africa looks pretty good. We are moving away from things that used to keep us from moving on. We young people are adopting things that work for us, and we’re leaving things that didn’t work before. So I think the future looks good as far as young people are concerned.”


(image) Elastus Mambwe fra Zambia. Foto: SAIH Elastus Mambwe, 21 år Studerer kommunikasjon og utvikling ved University of Zambia, og jobber som journalist i studentradioen ved universitetet.

Elastus studerer kommunikasjon fordi han mener at media har en rolle å spille i utvikling. Gjennom sin kombinasjon av studier vil han bruke media til å sette søkelyset på utviklingsproblematikk.

“Students can act as agents of change in many ways, for instance by advocating for policies in local councils, but they have to be given the capacity to do so. Now it seems that students would rather work hard at school than involving themselves in activities outside the institution, but if they are given the right environment and the capacity to work with communities outside of the university, I think they can be agents of social change.”

(image) Naw Khin San Htwe fra Burma. Foto: Marte Graff Jenssen/SAIH Naw Khin San Htwe, 20 år
Studerer ettårig program om internasjonale forhold for burmesiske aktivister i Thailand

Khin San Htwe studerer fordi hun ønsker å lære om demokrati og menneskerettigheter. Hun jobber i en burmesisk kvinneorganisasjon i eksil i Thailand, og ønsker å bruke det hun lærer til å skape internasjonal oppmerksomhet rundt situasjonen i Burma, og få støtte til det burmesiske folket.

”In the future I’d like to see a peaceful and democratic Burma, where there is respect for human rights, law and dignity, and where everyone is enjoying their lives.”


(image) Sigrun Espe fra Norge. Foto: Privat/SAIH

Sigrun Espe, 26 årStuderer sosialantropologi ved Universitetet i Bergen”Eg har alltid vore interessert i å forstå det som kan verke uforståeleg med ulike menneske og kulturar rundt om i heile verda, og difor har eg sidan vidaregåande visst at sosialantropologi ville vere det rette faget for meg. Eg håper at det eg har lært på skulebenken og i fritida mi gjennom dei åra eg har studert kan kome til nytte og hjelpe meg til å utgjere ein skilnad i verda. Draumen er å få jobbe med det som er temaet i masteroppgåva mi: tospråkleg utdanning og urfolk.”

(image) Chisola Samakai fra Zambia. Foto: Karianne Austnes/SAIH Chisola Samakai, 25 år
Studerer jus ved University of Zambia

Chisola studerer jus fordi det har vært hennes lidenskap fra hun var barn. Hun ser for seg at det i framtiden vil være flere kvinnelige advokater i Zambia, og at det vil være enklere for kvinner å ta kurs som tradisjonelt har vært mannsdominerte.

”Students can be agents of change because it is from education that development stems. The more knowledge students have, the more they will be able to develop their communities and empower other people that do not have access to education.”

(image) Trust Mutowe fra Zimbabwe. Foto: Kamilla Stølen/SAIH Trust Mutowe, 27 år
Studerer jus ved University of Zimbabwe.

”I want to dwell on the issue of human rights. I’ve seen a lot of victimization within the student movement, and I was victimized in 2003 simply for trying to express my inalienable right of participating in how I’m supposed to be governed as an individual. Other comrades and I believe that we are the voice of the voiceless.”

(image) Zanele Mthethwa fra Zimbabwe. Foto: Kamilla Stølen/SAIH

Zanele Mthethwa, 21 år Studerer journalistikk og media ved National University of Science and Technology (NUST) i Zimbabwe.

Studerer fordi hun er interessert i å lære mer om det som skjer rundt henne, og fordi hun liker å møte folk. Vil jobbe med mennesker i rurale område fordi hun mener de ofte blir ekskludert fra samfunnet, og mangler informasjon og muligheter til å uttale seg

”Amazingly, I’ve never thought of leaving the country. I want to be here whenever things are gonna be okay, of which I’m very positive. I want to be there when the change is happening.”

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon