Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Eit steg i rett retning for høgare utdanning for urfolk

(image) Studenter ved UAC-Puccarani

Diskriminering i utdanningssystemetUrfolk i Bolivia møter mange hinder i utdanningssystemet. Grunnskuleutdanninga på landsbygda er ofte prega av lite ressursar og mangel på kvalifiserte lærarar. Det går utover kvaliteten på undervisninga, og dei som gjennomfører grunnskulen har ofte vanskar med opptaksprøvar og fullføring av høgare utdanning. I tillegg finst dei fleste universitet i byane og har ikkje fokus på eller er tilpassa urfolk sin kunnskap, kultur, språk og kontekst. Berre 12 % av urfolksungdom mellom 20 og 24 tar høgare utdanning, medan talet er 22 % av dei som ikkje identifiserer seg sjølv som urfolk[1].

System i endringSAIH sine partnarar gjennom mange år i Bolivia, Unidades Academicas Campesinas (UAC), har til no vore av dei få institusjonane som tilbyr høgare utdanning til urfolksungdom på landsbygda. Dei legg vekt på ei relevant utdanning og inkluderer urfolk sin eigen kunnskap og tradisjonar i undervisninga. Det vert og undervist på urfolksspråk. På grunn av dette fokuset har UACane opplevd å bli sett ned på av andre universitet, der verdsettinga av ”vestleg” utdanning er sterk og blir sett på som det akademiske idealet.

Med den noverande bolivianske regjeringa sin politikk ser det ut til at urfolksperspektivet blir styrka i høgare utdanningssektor. Urfolksorganisasjonar[2] har i dei seinare år hatt fokus på tospråklig interkulturell utdanning (EIB[3]). EIB er sentralt i forslaget til ny utdanningslov i Bolivia og vil betra kvaliteten på utdanningstilbodet. Den enkelte sin identitet skal styrkast og tradisjonar skal ivaretakast. Samstundes skal utdanninga bidra til brubygging og interkulturell forståing og respekt mellom ulike grupper i et mangfaldig land.

[1] Molina, Ramiro 2005 ”Los pueblos indigenas en Bolivia: Diagnostico sociodemograficoa partir del censo 2001”, s. 72, 80.

[2] Både nasjonalt i Bolivia og internasjonale nettverk.

[3] Educacion Intercultural Bilingüe

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon