Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Drama AIDS Education

(image)

DramAidE er ein universitetsbasert NGO (ikkje-statleg organisasjon) som vart etablert i 1992, med kontor både ved Universitetet i Zululand og Universitetet i KwaZulu-Natal. SAIH byrja å samarbeide med DramAidE i 2002 gjennom eit hiv/aids-prosjekt i samband med OD-2000.

Samarbeidet med SAIH er nå avsluttet.

OD-2004: Ungdom mot vald:Dynamikken i Dramaide sitt prosjekt er at DramAidE årleg vel 12 nye skular som dei i ein eitt års periode går gjennom eit intensivt motiveringsarbeid saman med. Året startar med ei dramaframsyning som skapar interesse for aktivitetar omkring temaet ungdom og vald. Etter diskusjon med elevane vert ei gruppe etablert, og etter kvart vert denne gruppa ein klubb. Medlemmane i klubben får gjennom året opplæring i tema som feminitet og maskulinitet, kjønnssensitivitet, avstand frå vald, leiarskap, motivering og metodar for å diskutera desse emna med jamaldringar. Aktivitetane i klubben vert også diskuterte med foreldra til elevane.

Klubbmedlemmane øver inn dramatiseringar omkring tema dei har fått opplæring i. Desse dramatiseringane vert viste for heile skulen, og kjem med i ein diskusjon omkring temaet vald i skule og lokalsamfunn.

I tillegg til arbeidet med klubbane er DramAidE sine feltarbeidarar ressurspersonar for skulane. Dei hjelper til slik at skulen får tilgang til dei ressursane som faktisk er tildelt dei.

www.dramaide.co.za

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon