Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Dra utveksling til Nicaragua og Bolivia?

Nå har du sjansen til å samarbeide med SAIHs partnere fra Nicaragua og Bolivia 2012/2013. Gjennom utveksling av kunnskap og erfaringer vil dere sammen styrke hverandres roller som endringsaktører i de respektive land – med et felles mål om å gi unge mennesker medbestemmelsesrett i kampen for en mer rettferdig verden.

Gjennom LNU Utveksling vil du inngå i en gruppe med til sammen seks deltagere hvorav to er fra SAIH (Norge), to er fra SAIHs partner JENH (Nicaragua) og to er fra SAIHs partner CEADL (Bolivia). I perioden 1. august 2012 til 1. mars 2013 vil du delta på to uker forberedende arbeid i Norge og seks måneder på atlanterhavskysten i Nicaragua og El Alto & Sucre i Bolivia. Våren 2013 vil du bruke til sammen åtte uker på etterarbeid i Norge.

Du vil lære om hvordan ungdomsorganisasjonene SAIH samarbeider med jobber for å nå sine mål, og du vil lære om metoder og praksis for utviklingsarbeid. Du vil få økt kunnskap om viktige spørsmål for ungdommer i Bolivia og Nicaragua, samt om norsk og internasjonal politikk på sentrale områder. Det vil legges hovedvekt på urfolk og afroetterkommeres rettigheter og seksuelle og reproduktive rettigheter. Du vil i etterkant av oppholdet sitte inne med grundig kompetanse og en førstehåndserfaring fra interkulturell kontekst og teamarbeid. Ved å drive ulike typer informasjonsarbeid ved hjemkomst vil du bidra til kunnskapsheving på alle nivåer i SAIH, og samtidig få en unik ledererfaring.

LNU Utveksling dekker:

Reise, opphold og lommepenger under oppholdet i Norge og Bolivia/Nicaragua Reise, overnatting og en avgrenset sum lommepenger under informasjonsarbeidet i Norge våren 2013Forsikringer og vaksinerForberedende kurs, for eksempel språkkurs

Utvekslingens varighet: Totalt 9 måneder, hvorav 8 uker er informasjonsarbeid i Norge våren 2013. Informasjonsarbeidet kan etter behov spres utover vårsemesteret slik at det vil være mulig å studere ved siden av.

Søkeren må være mellom 20 og 27,5 år og ha tilknytning/god kjennskap til SAIH. Prosjektet vil tilstrebe lik deltagelse av kvinner og menn.

Det er positivt om søker:

snakker spansk, men det er ikke et absolutt krav. Det tilbys språkkurs ved behov.har erfaring fra organisasjons- og/eller politisk arbeid (for eksempel elevrådsarbeid, frivillige organisasjoner, politiske parti el.) har erfaring fra og/eller interesse for informasjonsformidling og kommunikasjonsarbeid. Interesse for alternative kommunikasjonsmetoder, som drama, musikk, film el. er positivt. har kunnskap om Nord/Sør – tematikk. har erfaring med å arbeide i team og kan vise til egne initiativer. har erfaringer med flerkulturelt arbeid, i Norge eller internasjonalt.

Søknadsfrist: 18. mars 2012

Søknaden sendes til nestleder1@saih.no, og bør inneholde følgende:

Bakgrunn i SAIH:

Hva er din tilknytning til SAIH (aktivisme, verv osv.)?Motivasjon for å reise: Hva er grunnen til at du vil reise på utveksling? Hvorfor skal vi velge akkurat deg?Planer for arbeid i for- og etterkant: Hvordan ser du for deg at du vil forberede deg til reisen? Hvordan vil du jobbe i etterkant av reisen?

Andre erfaringer og kvaliteter:

Erfaring fra reiser Erfaring fra andre organisasjoner Erfaring med informasjonsarbeidErfaring med politisk arbeidSpråkkunnskaperPersonlige egenskaper

For mer informasjon:

Alberto Valiente Thoresen, programrådgiver Bolivia, Alberto.Valiente.Thoresen@saih.no / 21063482/ nestleder1@saih.no

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon