Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Hvor går pengene?

Ofte stilte spørsmål om SAIH-tierne

1. Hvordan fungerer tierordningen?

Det er studentenes egne demokratisk valgte organer som velger å melde seg inn i SAIH og eventuelt innføre en tierordning. SAIH-tierne administreres sammen med semesteravgiften.

2. Hvor går pengene?

Helt siden oppstarten i 1961 har SAIH-tierne gått til SAIHs prosjekter innen utdanning for uvikling i Zambia, Zimbabwe, Sør-Afrika, Colombia, Bolivia og Nicaragua, samt til politisk påvirkningsarbeid, informasjonsarbed og administrasjon i Norge. Det er mange eksempler på hvordan tierne bidrar til å skape små og store endinger. I Zimbabwe har SAIH-tierne bidratt til hjelpe politisk arresterte og utviste studenter i over 11 år. I Sør-Afrika har voldsutsatte kvinner og ungdom fått selvtilliten tilbake og ferdigheter til å få seg arbeid. I Nicaragua har støtte til lærerutdanning redusert antall ufaglærte lærere i RAAS-regionen fra 80 til 22 prosent på femten år. Les mer her.

3. Hvor mange studenter betaler hvert semester?

Rundt 200.000 studenter betaler SAIH-tiere hvert semester.

4. Hvor mye betaler man hvert semester?

SAIH-tierne er på mellom 20 og 40 kroner hvert semester. Dette er avhengig av de ulike lærestedenes bestemmelser.

5. Er SAIH-tierne frivillig?

Ja. Tierordningen skal være frivillig og hvis ikke samskipnaden eller lærestedet har en egen reservasjonsordning kan en få pengene refundert av SAIH (her). SAIH oppfordrer samskipnadene til å ha en egen reservasjonsordning. Tierordningen slik den er i dag er godkjent i henhold til Lov om Samskipnader§ 10 (og §16 i forskriftene).

7. Hvor mange får SAIH-tierne refundert hvert år?

SAIH har ikke en oversikt over hvor mange studenter som ikke ønsker å betale, ettersom innsamlingen vanligvis administreres lokalt på lærestedene (se punkt 1).

8. Får SAIH økonomisk støtte fra andre?

Ja. I tillegg til tierne, mottar SAIH støtte til vårt internasjonale utviklingssamarbeid, informasjonsarbeid og til våre lokallagsaktiviteter fra blant andre Norad og LNU.

9. Hvilke prosjekter støtter SAIH-tierne i år?

SAIH-tierne er ikke en innsamlingskampanje som går til ulike formal hvert år, men støtter istedet langsiktige prosjekter i de ulike landene vi samarbeider med. SAIH støtter 30 lokale organisasjoner og deres prosjekter innen høyere utdanning, forskning og opplæring i det sørlige Afrika, Asia og Latin-Amerika. I tillegg jobber vi med politisk påvirkningsarbeid i Norge og internasjonalt.

10. Hvilke land jobber SAIH?

SAIH støtter prosjekter knyttet til høyere utdanning og akademisk frihet i Bolivia, Colombia, Nicaragua, Zambia, Zimbabwe, Sør-Afrika og Myanmar.

11. Jobber SAIH med nødhjelp?

Nei. SAIH ønsker å endre de underliggende årsakene til urettferdighet og ulikhet, og hjelpe mennesker til å forbedre deres livssituasjon. SAIH jobber derfor med langsiktig bistand til høyere utdanning. Vårt motto er «utdanning for frigjøring».

12. Hva er et lokallag?

SAIH organiserer frivillige SAIH-aktivister i lokallag ved høgskoler og universiteter over hele landet. SAIH-aktivistene er viktige nøkkelspillere i SAIHs politiske arbeid nasjonalt, og arrangerer hvert år en rekke debatter, seminarer, filmvisninger og kampanjer. Les mer her.

13. Hva er SAIHs politiske tema?

SAIHs årsmøte velger hvert år ett politisk tema som danner grunnlaget for den nasjonale kampanjen som vil foregå på norske universiteter og høgskoler det påfølgende året. Temaet som velges skal være dypt forankret i SAIHs kompetanseområder, relevant for våre partnere og også ha et potensiale for samarbeid og nettverksarbeid i Norge og internasjonalt. Det er først og fremst lokallagene som jobber med årets politiske tema ved de ulike lærestedene. Du kan lese mer om SAIHs tidligere kampanjer, her.

14. Hva mer gjør SAIH, da?

Du har kanskje sett bistandsparodien «Radi-Aid: Africa for Norway», om afrikanerne som samler inn radiatorer til stakkars nordmenn? Eller vår siste video «Who wants to be a volunteer?». Disse satirevideoene, som har blitt sett av folk over hele verden, er en sentral del av SAIHs informasjonsarbeid - noe du kan lese mer om her. I samarbeid med Spire og Changemaker har SAIH også startet prosjektet Verdens Beste Nyheter, en informasjonskampanje som formidler framskritt og positive resultater fra utviklingsland. Les mer om Verdens Beste Nyheter, her.

Og til slutt: Tusen takk for din støtte!

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon