Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Hvor går pengene?

Ofte stilte spørsmål om SAIH-tierne

1. Hvordan fungerer tierordningen?

Det er studentenes egne demokratisk valgte organer som velger å melde seg inn i SAIH og eventuelt innføre en tierordning. SAIH-tierne administreres sammen med semesteravgiften.

2. Hvor går pengene?

Helt siden oppstarten i 1961 har SAIH-tierne gått til SAIHs prosjekter innen utdanning for uvikling i Zambia, Zimbabwe, Sør-Afrika, Colombia, Bolivia og Nicaragua, samt til politisk påvirkningsarbeid, informasjonsarbed og administrasjon i Norge. Det er mange eksempler på hvordan tierne bidrar til å skape små og store endinger. I Zimbabwe har SAIH-tierne bidratt til hjelpe politisk arresterte og utviste studenter i over 11 år. I Sør-Afrika har voldsutsatte kvinner og ungdom fått selvtilliten tilbake og ferdigheter til å få seg arbeid. I Nicaragua har støtte til lærerutdanning redusert antall ufaglærte lærere i RAAS-regionen fra 80 til 22 prosent på femten år. Les mer her.

3. Hvor mange studenter betaler hvert semester?

Rundt 200.000 studenter betaler SAIH-tiere hvert semester.

4. Hvor mye betaler man hvert semester?

SAIH-tierne er på mellom 20 og 40 kroner hvert semester. Dette er avhengig av de ulike lærestedenes bestemmelser.

5. Er SAIH-tierne frivillig?

Ja. Tierordningen skal være frivillig og hvis ikke samskipnaden eller lærestedet har en egen reservasjonsordning kan en få pengene refundert av SAIH (her). SAIH oppfordrer samskipnadene til å ha en egen reservasjonsordning. Tierordningen slik den er i dag er godkjent i henhold til Lov om Samskipnader§ 10 (og §16 i forskriftene).

7. Hvor mange får SAIH-tierne refundert hvert år?

SAIH har ikke en oversikt over hvor mange studenter som ikke ønsker å betale, ettersom innsamlingen vanligvis administreres lokalt på lærestedene (se punkt 1).

8. Får SAIH økonomisk støtte fra andre?

Ja. I tillegg til tierne, mottar SAIH støtte til vårt internasjonale utviklingssamarbeid, informasjonsarbeid og til våre lokallagsaktiviteter fra blant andre Norad og LNU.

9. Hvilke prosjekter støtter SAIH-tierne i år?

SAIH-tierne er ikke en innsamlingskampanje som går til ulike formal hvert år, men støtter istedet langsiktige prosjekter i de ulike landene vi samarbeider med. SAIH støtter 30 lokale organisasjoner og deres prosjekter innen høyere utdanning, forskning og opplæring i det sørlige Afrika, Asia og Latin-Amerika. I tillegg jobber vi med politisk påvirkningsarbeid i Norge og internasjonalt.

10. Hvilke land jobber SAIH?

SAIH støtter prosjekter knyttet til høyere utdanning og akademisk frihet i Bolivia, Colombia, Nicaragua, Zambia, Zimbabwe, Sør-Afrika og Myanmar.

11. Jobber SAIH med nødhjelp?

Nei. SAIH ønsker å endre de underliggende årsakene til urettferdighet og ulikhet, og hjelpe mennesker til å forbedre deres livssituasjon. SAIH jobber derfor med langsiktig bistand til høyere utdanning. Vårt motto er «utdanning for frigjøring».

12. Hva er et lokallag?

SAIH organiserer frivillige SAIH-aktivister i lokallag ved høgskoler og universiteter over hele landet. SAIH-aktivistene er viktige nøkkelspillere i SAIHs politiske arbeid nasjonalt, og arrangerer hvert år en rekke debatter, seminarer, filmvisninger og kampanjer. Les mer her.

13. Hva er SAIHs politiske tema?

SAIHs årsmøte velger hvert år ett politisk tema som danner grunnlaget for den nasjonale kampanjen som vil foregå på norske universiteter og høgskoler det påfølgende året. Temaet som velges skal være dypt forankret i SAIHs kompetanseområder, relevant for våre partnere og også ha et potensiale for samarbeid og nettverksarbeid i Norge og internasjonalt. Det er først og fremst lokallagene som jobber med årets politiske tema ved de ulike lærestedene. Du kan lese mer om SAIHs tidligere kampanjer, her.

14. Hva mer gjør SAIH, da?

Du har kanskje sett bistandsparodien «Radi-Aid: Africa for Norway», om afrikanerne som samler inn radiatorer til stakkars nordmenn? Eller vår siste video «Who wants to be a volunteer?». Disse satirevideoene, som har blitt sett av folk over hele verden, er en sentral del av SAIHs informasjonsarbeid - noe du kan lese mer om her. I samarbeid med Spire og Changemaker har SAIH også startet prosjektet Verdens Beste Nyheter, en informasjonskampanje som formidler framskritt og positive resultater fra utviklingsland. Les mer om Verdens Beste Nyheter, her.

Og til slutt: Tusen takk for din støtte!

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon