Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Dagrun Eriksen (KrF) utfordrer Regjeringen SAIHs kampanje

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=54560

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): I Hviterussland er det mange eksempler på at studenter som er aktive i opposisjonsarbeid blir utvist fra lærestedet og mister sin mulighet til å fullføre egen utdanning. Vil statsråden vurdere en ordning hvor enkelte utviste studenter fra Hviterussland kan komme til Norge for å fullføre sin utdannelse?

Begrunnelse

I mange autoritære stater blir studenter som arbeider for demokratisk endring oppfattet som en trussel mot det sittende regimet. I Hviterussland blir mange studenter som er aktive i opposisjonene plassert i administrativ arrest i 10-15 dager, for så å bli utvist fra lærestedet sitt. Andre opplever et plutselig fall i karakterer uten at de leverer dårligere enn før og uten at den som setter karakterer kan forklare hva som er bakgrunnen for de plutselig dårlige karakterene. Dårlige karakterer brukes så til å frata studenter studieplassen på grunnlag av manglende faglig progresjon. Utvisning er en effektiv måte å stoppe studentengasjement og –organisering både blant aktive regimekritikere og fungere som trussel for potensielle demokratiforkjempere. Studenter som kunne blitt morgendagens ledere blir istedenfor tvunget inn i et liv i arbeidsløshet og fattigdom og utstøtt fra familiene sine for å ha misbrukt sin mulighet til å ta utdanning. Det er viktig å tilby disse studentene en utdanning slik at de faktisk kan bli morgendagens ledere, samtidig som studenter faktisk tør å engasjere seg for demokrati og menneskerettigheter. Igjennom det hviterussiske eksil-universitetet i Litauen får mange hviterussiske studenter denne muligheten. Sivilsamfunnsorganisasjoner i Norge, blant annet SAIH, har ytret ønske om å få til en ordning for et begrenset antall utviste studenter, slik at de kan komme til Norge for å studere. Dette vil være en mulighet for disse studentene til å få en god utdannelse i Norge, samtidig som de får førstehåndskjennskap til det norske demokrati, sivilsamfunn og akademiske friheter. Norske studenter er best i verden på demokratiforståelse. Å studere i Norge kan gi hviterussiske studenter nettverk og kunnskap som kan være viktig når disse studentene skal tilbake til sine hjemland og arbeidet for demokrati og menneskerettigheter
(image)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet ble stilt til kunnskapsministeren, men er oversendt meg som rette fagstatsråd for besvarelse. For ordens skyld kan nevnes at jeg nylig besvarte et liknende skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande (se spørsmål nr. 1814 og mitt svar av 5. september d.å.). Jeg har med interesse merket meg forslaget om å få til en ordning hvor studenter som av politiske årsaker er utvist fra sine læresteder i hjemlandet kan komme til Norge for å fullføre studiene her. Forslaget aktualiserer imidlertid flere spørsmål, blant annet knyttet til vurderingen av kvalifikasjoner og innpassing i norsk utdanning, hvordan studiene skal finansieres og hva som skal skje med studentene etter endt utdanning. Det er heller ikke gitt at en slik ordning vil bidra til å styrke demokratiet i studentenes hjemland. Jeg vil i samråd med andre berørte departementer vurdere disse spørsmålene nærmere, og jeg imøteser den videre debatten om hvordan en slik ordning eventuelt kan utformes slik at hensynet til fremme av demokrati og beskyttelse av politiske dissidenter kan ivaretas på en god måte.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon