Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Community Working Group on Health

(image) CWGH undomsgruppe i Bulawayo. Foto: Anette Remme Community Working Group on Health (CWGH) ble opprettet som et nettverk i 1998. Flere frivillige organisasjoner tok initiativet til å opprette CWGH av flere årsaker: Kvaliteten på landets offentlige helsetjeneste hadde sunket drastisk, tilgangen på helsetjenester hadde blitt vanskeligere, langvarige streiker blant ansatte i helsesektoren, økende fattigdom og aidsepidemien. CWGH skulle bidra til å gi zimbabwere større kontroll over helsesituasjonen i egne lokalsamfunn. Organisasjonene mente at de ville stå sterkere i forhandlinger med myndighetene dersom de sto samlet. I dag består CWGH av 35 medlemsorganisasjoner som blant annet representerer bønder, arbeidere, uformell sektor, kvinner, ungdom, hivpositive, funksjonshemmede og menneskerettighetsgrupper. CWGH var organisert som et prosjekt under The Training and Research Support Centre (TARSC) fram til 2002, da organisasjonen ble registrert som en uavhengig stiftelse.

SAIH begynte å samarbeide med CWGH i 1999. CWGH har som mål å bidra til økt sivil deltagelse i helsesektoren. Med færre ressurser til rådighet og stadig større utfordringer for helsevesenet, spesielt pga hiv/aidsepidemien, vil en økende del av byrden falle på det sivile samfunn. Prosjektet jobber derfor med å mobilisere folks egne ressurser ved å gi dem mulighet til å definere egne helseproblem og finne lokale løsninger på disse utfordringene. Hovedfokuset er på forebygging. Prosjektet tar sikte på å stimulere til frivillig organisering på lokalt nivå. Målsettingen er større deltagelse og mer rettferdig og effektiv anvendelse av ressursene. En ekstern evaluering foretatt i 2003 fokuserer spesielt på at CWGH gjør et viktig arbeid i forhold til å utvikle informasjons-, utdannings- og kampanjemateriale til distribusjon, og at de har en nedenfra og opp-tilnærming ved utarbeidelse av budsjett og implementering av program. (Pricilla Mujuru og Kudzai Makoni (2003): Community Working Group on Health (CWGH) Trust. Major evaluation Recommendations.) CWGH sier selv i en av sine publikasjoner at: “health is not only about the wellness of individuals and communities, it is a democracy and human rights issue”.

Det har vært viktig for SAIHs videre støtte til CWGH at de siden 2004 har valgt å satse sterkt på å utvikle et ungdomsprogram. Organisasjonen fikk god drahjelp av prosjektet som SAIH støttet gjennom midler fra OD´2000 og som fram til 2004 gikk under navnet: The Adolescent Reproductive Health Project. Programmet fikk i 2004 navnet CWGH’s Youth Programme. CWGHs ungdomsprogram fokuserer på at det er ungdommen selv som må utvikle og drive sine egne programmer. CWGH bidrar med opplæring på ulike områder, som hiv/aids og kjønnssykdommer, leder- og administrasjonsopplæring, konfliktløsning, utarbeidelse av aktivitetsplaner og budsjettplanlegging.

Det er opp til ungdommen selv å styre prosjektene. Ungdommene kommer også med sine egne ønsker og behov for opplæring for å drive sine program på en tilfredsstillende måte. Kampen mot hiv/aids og retten til å bestemme over sin egen kropp er viktige komponenter i dette programmet, men vel så viktig er det å bidra til at ungdom blir hørt i saker som angår deres liv.

CWGH er støttet igjennom programmet ”Utdanning for studenter og ungdoms deltakelse i Zimbabwe” med NORAD midler.http://www.cwgh.co.zw/

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon