Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Community Development and AIDS Outreach Projects

(image) CDOP er ein grasrotorganisasjon i Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal, som vart etablert i 1994. Bakgrunnen for etableringa var ei behovsundersøking i områda kring Pietermaritzburg som avdekka at det var lite eller ingen informasjon om hiv/aids-situasjonen, og heller ingen organisasjon som hadde teke opp denne utfordringa. CDOP opererer gjennom tematiske aktivitetsgrupper. Desse er hovudsakleg ”Inntektsskapande Aktivitetar” og ”Ungdomsgrupper”.

Styret er sett saman av medlemmar i målgruppene som organisasjonen arbeider med, feltarbeidarar og sekretariatet. SAIH støtta fyrst hiv/aids-arbeidet til CDOP med midlar frå NORAD. I 2005 kom CDOP med i Ungdom mot vald-programmet til SAIH som erstøtta av OD-2004.

OD-2004: Ungdom mot vald:Kvar av ungdomsgruppene har kring 20 medlemmar. Kvar av medlemmane i ungdomsgruppene er forventa sjølve å ha ei grupper. Gruppene møtes vanlegvis ein gong i veka. Det er mykje opp til gruppene sjølve kva dei gjer på gruppemøta. Ofte øver dei på dramatiseringar av bodskap om hiv/aids, og førebygging av vald og kriminell aktivitet. Dei lagar eigne dramatiseringar, og legg mykje av seg sjølv inn i dramatiseringane.

Gruppemedlemmane seier at dei gjennom gruppa får tilhøyrsle og vener, og lærer om førebyggjande aktivitetar både innan hiv/aids og vald. CDOP arrangerer i tillegg opplæringsprogram for medlemmane i gruppene. I tillegg til å gje leiaropplæring, tek desse opplæringskursa for seg aspekt ved hiv/aids, vald og kriminalitet.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon