Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Clinica Bilwi

(image) Clinica Bilwi har erfart at det er nødvendig å drive forebyggende hiv/aids-arbeid med utgangspunkt i en helhetlig tilnærming. Det betyr at det ikke bare utarbeides direkte informasjon om hiv/aids, men at det også jobbes med personlige utvikling, menneskerettigheter for spesielt utsatte grupper og annet helseopplysende arbeid.

Centro Clinico Bilwi og aidskommisjonen er en godt etablert institusjon i Puerto Cabezas. Deltakelsen fra ulike grupper i lokalmiljøet har vært økende, og stadig nye miljøer og sektorer har sluttet seg til arbeidet.

Ulike samfunnsgrupper på Atlanterhavskysten har helt forskjellige typer kjennskap til hiv/aids og seksuelle og reproduktive rettigheter, og det er nødvendig med ulike strategier for å nå fram til de forskjellige målgruppene. For å gi et integrert tilbud, har Clinica Bilwi følgende målgrupper: Ungdom, religiøse, helsearbeidere, soldater, lærere, kvinner, dykkere, homoseksuelle menn og prostituerte. Clinica Bilwi er en av de få institusjonene som har opparbeidet seg kompetanse på homofiles og prostituertes rettigheter og som er pådriver i bekjempelsen av stigma knyttet til seksuell orientering i den nordlige Atlanterhavsregionen (RAAN). SAIH støtter Clinica Bilwis helhetlige tilnærming til bevisstgjøring og opplæring om hiv/aids og seksuelle og reproduktive rettigheter, i tillegg til å forebygge spredning av hiv/aids. Hovedfokus i prosjektet er på opplæring av og for ungdom om de aktuelle temaene samt generell politisk påvirkning. Som ledd i Clinica Bilwis ungdomssatsing, er det ved flere anledninger gjennomført ungdomsutveksling med SAIHs partner CEADL i Bolivia.

Sammen med SAIHs andre partnere i Nicaragua har Clinica Bilwi vært en viktig bidragsyter i utformingen av Atlanterhavskystens helsepolitikk. Gjennom sitt arbeid har Clinica Bilwi opparbeidet seg legitimitet og god kommunikasjon blant representanter for lokale, regionale og nasjonale myndigheter samtidig som de synlige som en kritisk røst i helsedebatten.

SAIH har samarbeidet med Clinica Bilwi siden 1993 med støtte fra Norad og OD 2000. I dag er samarbeidet finansiert gjennom det Noradstøttede programmet ”utdanning for styrking av urfolks og minoritetsrettigheter”.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon