Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Clinica Bilwi

(image) Clinica Bilwi har erfart at det er nødvendig å drive forebyggende hiv/aids-arbeid med utgangspunkt i en helhetlig tilnærming. Det betyr at det ikke bare utarbeides direkte informasjon om hiv/aids, men at det også jobbes med personlige utvikling, menneskerettigheter for spesielt utsatte grupper og annet helseopplysende arbeid.

Centro Clinico Bilwi og aidskommisjonen er en godt etablert institusjon i Puerto Cabezas. Deltakelsen fra ulike grupper i lokalmiljøet har vært økende, og stadig nye miljøer og sektorer har sluttet seg til arbeidet.

Ulike samfunnsgrupper på Atlanterhavskysten har helt forskjellige typer kjennskap til hiv/aids og seksuelle og reproduktive rettigheter, og det er nødvendig med ulike strategier for å nå fram til de forskjellige målgruppene. For å gi et integrert tilbud, har Clinica Bilwi følgende målgrupper: Ungdom, religiøse, helsearbeidere, soldater, lærere, kvinner, dykkere, homoseksuelle menn og prostituerte. Clinica Bilwi er en av de få institusjonene som har opparbeidet seg kompetanse på homofiles og prostituertes rettigheter og som er pådriver i bekjempelsen av stigma knyttet til seksuell orientering i den nordlige Atlanterhavsregionen (RAAN). SAIH støtter Clinica Bilwis helhetlige tilnærming til bevisstgjøring og opplæring om hiv/aids og seksuelle og reproduktive rettigheter, i tillegg til å forebygge spredning av hiv/aids. Hovedfokus i prosjektet er på opplæring av og for ungdom om de aktuelle temaene samt generell politisk påvirkning. Som ledd i Clinica Bilwis ungdomssatsing, er det ved flere anledninger gjennomført ungdomsutveksling med SAIHs partner CEADL i Bolivia.

Sammen med SAIHs andre partnere i Nicaragua har Clinica Bilwi vært en viktig bidragsyter i utformingen av Atlanterhavskystens helsepolitikk. Gjennom sitt arbeid har Clinica Bilwi opparbeidet seg legitimitet og god kommunikasjon blant representanter for lokale, regionale og nasjonale myndigheter samtidig som de synlige som en kritisk røst i helsedebatten.

SAIH har samarbeidet med Clinica Bilwi siden 1993 med støtte fra Norad og OD 2000. I dag er samarbeidet finansiert gjennom det Noradstøttede programmet ”utdanning for styrking av urfolks og minoritetsrettigheter”.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon