Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Centro de Derechos Humanos Ciudadanos y Autonómicos

(image) CEDEHCA er startet og drevet av lokale folk fra kysten og har som hovedmålsetting å fremme autonomiprosessen i området – en pågående prosess som skal drive frem utvikling gjennom deltagelse og gjensidig respekt mellom alle de seks etniske gruppene som befinner seg i området. Nå setter organisasjonen i gang et nytt konsept med ”mobile ungdomsskoler” som reiser rundt i både urbane og rurale områder og organiserer kurs om Den karibiske kystens kultur og historie, og om urfolks- og afroetterkommeres rettigheter, som et grunnlag for ledertrening. I tillegg får ungdommene opplæring i seksuelle og reproduktive rettigheter. Opplæringen er gitt av ungdommer med spesiell kunnskap om temaene, og ved bruk av kreative metoder som drama, dans, sport og øvelser i gruppedynamikk. Opplæringen foregår på fire ulike språk for å fremme og verdsette urfolks og afroetterkommeres deltakelse. Gjennom deltakelse i prosjektet identifiserer ungdommene problemområder og utarbeider forslag til politiske forbedringer for kollektiv og individuell utvikling på Den karibiske kysten.

Hvert år utgir CEDEHCA en rapport om diskrimineringssituasjonen på Den karibiske kysten. Rapporten behandler spesielt ungdoms og kvinners situasjon. CEDEHCA har sammen med andre organisasjoner og institusjoner (bl.a. URACCAN og FADCANIC) kommet med viktige bidrag til utviklingen av et tospråklig interkulturelt pensum innen seksuelle og reproduktive rettigheter i tråd med den regionale utdanningsreformen SEAR.

Samarbeidet mellom SAIH og CEDEHCA begynte i 2009 og er finansiert gjennom det NORAD-støttede programmet “Interkulturell utdanning for urfolk og afroetterkommere i Nicaraguas autonome regioner”.http://www.cedehcanicaragua.com/index.html

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon