Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Bolivia: Utdanningsreform skaper kontrovers

DekolonialiseringUrfolk i Bolivia har etter langvarig diskriminering lavere utdanning og lavere levealder enn de som regnes som mestizo eller hvit. I 2006 fikk landet sin første indianske president Evo Morales som har som politisk mål å dekolonialisere staten og det bolivianske folk. Myndighetene ønsker å avvikle vestlige verdier, som for eksempel den økende individualiseringen, som står i sterk kontrast til den mer kollektive tankegangen blant indianerne. (image)

Utdanning er maktEn av de viktigste måtene å gjøre dette på blir å få endret deler av skolens pensum, i grunnskolen, videregående skole og på universitetsnivå. Dette arbeidet jobber blant annet FUNPROEIB Andes med. Deres fokus er spesielt på språk og lese- og skriveopplæring. Dette er fordi at barn som først lærer å lese og skrive på sitt eget morsmål før de lærer seg spansk, i langt større grad mestrer fagene som blir undervist i på skolen.

(image) Utdanning er makt, og ved å legge forholdene til rette for urbefolkningen kan man redusere gapet mellom utdanningsnivået hos indianerne og mestizo/ hvite. Den nye utdanningsloven krever at urspråk skal bli obligatorisk i offent lige stillinger. For en del statlige stillinger kreves det allerede at man må kunne ett urspråk i tillegg til spansk. På denne måten blir urfolk favorisert fordi de har en stor fordel under ansettelse i tillegg til at urspråkene i seg selv får større verdi.

"Det er en motsigelse at den bolivianske myndigheten sier de vil feire og verdsette kulturell ulikheter på samme tid som de vil implimintere ett utdanningssystem for hele landet" Fernand Prado, Professor

Kulturelt mangfold som forsoner eller splitter?Kritikere mener at de 36 forskjellige språkene i Bolivia er en forbannelse fordi det har ført til enda flere sosiale hindringer for urbefolkningen. Fremdeles finnes det mange mennesker som er funksjonelt analfabeter. Selv om utviklingen går fremover, er det store forskjeller på utdanningsnivået hos urfolk og mestizos/hvite. Et reelt spørsmål er hvorvidt et sterkt fokus på kulturelle forskjeller vil kunne virke mot sin hensikt og føre til et enda mer polarisert samfunn. Mange synes myndighetene feiler når de fokuserer på urbefolkningen i stedet for en samlet boliviansk nasjonalitet. Er assimilering til en felles boliviansk kultur det beste for Bolivias urbefolkning? På den andre siden kan kvotering og økt fokus på restaurering av indianernes kultur synes nødvendig i et samfunn hvor de har blitt undertrykt i et århundre. Dersom loven blir en suksess kan den i beste fall gi det bolivianske folk et sterkere grunnlag for respekt for kulturelle ulikheter, et resultat som vil være av stor betydning for et land så politisk, økonomisk og etnisk splittet.

Gjenvalg avgjørendeDet vil bli nytt valg i desember 2009 og dersom Morales’ regjering blir gjenvalgt regner man med at forslaget går igjennom slik at loven blir implementert i januar 2010. Det er på dette tidspunkt uklart om loven, dersom den blir satt i verk, vil bli et verktøy for å skape et velfungerende, pluralistisk samfunn, eller om den vil kunne lede til større forskjeller mellom urfolk, mestizo/hvite.

På linken nedenfor kan du lese om dette temaet. Oppgaven er basert på 25 dybdeintervjuer med Bolivianske intellektuelle under et 3 måneder feltarbeid i Bolivia.

Last ned: The Controversy of Decolonization of Education in Bolivia (pdf 1mb)Les sammendrag på engelsk på SAIHs ressurssider

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon