Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

- Berre ei kvinne kan i stand verkeleg endring

Det er val i Zambia den 20. s

(image) Edith Nawakwi frå Forum for Democratic Development (FDD eptember i år. Det skal veljast ein president, 150 medlemer til nasjonalforsamlinga og representantar til lokale forvaltningsorgan.

Zambia ligg i det sørlege Afrika og erklærte seg sjølvstendig frå Storbritannia 24.oktober 1964. Landet er nesten dobbelt så stort som Norge, og i dag er det om lag tre gonger så mange zambiarar som nordmenn.

Mykje av valdebatten er fokusert på presidentvalet. Det er to hovudkandidatar: Rupiah Banda, den sitjande presidenten frå Movement for Multiparty Democracy (MMD) og Michael Sata frå Patriotic Front. Sist det var val stod det også mellom desse to hovudkandidatane.

Temperaturen i valkampen har vore høg i lang tid, og det manglar ikkje på kraftsalver frå båe leirar, men det er vanskeleg å finna dei ideologiske ståstadane til dei to partia.

Dei siste åra har den zambiske økonomien styrkt seg. Zambia sin HDI har faktisk vore stigande sidan år 2000 og i juli i år informerte Verdsbanken om at Zambia no er flytta til kategorien mellominntektsland. I fylje den norske ambassaden i Zambia vilden norske bilaterale støtta på sikt verta avvikla.

SAIH samarbeider med seks zambiske organisasjonar, to av dei er einingar knytte til universitet medan fire er sjølvstendige frivillige organisasjonar. Eitt av to program i Zambia tek opp problemstillingar som også er sentrale i den politiske prosessen: jenter og kvinner si deltaking.

Av dei 150 representantane i nasjonalforsamlinga i dag er 22 kvinner (14%). Også elles på regionale og distrikts nivå er kvinner underrepresenterte. I eit intervju med IPS seier Edith Nawakwi frå Forum for Democratic Development (FDD) at “berre ei kvinne kan få i stand verkeleg endring” i Zambia. “Menn har mislukkast, no er det tid for ei kvinne” seier ho. Eit sentralt tema for valet er å få eit representativt parlament med både kvinner og menn. Tre av SAIH sine partnarar arbeider med å endra misforholdet ein ser i dag. Det har også vore dømer på at kvinner med erfaring og kunnskap som alt sit i posisjonar er manipulert ut og erstatta av kvinner utan erfaring. SAIH sitt arbeid i Zambia går ut på å gje kvinner opplæring i deltaking i offentleg debatt og leiarskap.

LINKER:

http://www.times.co.zm/index.php?option=com_content&view=article&catid=46:other-headlines&id=767:ecz-chief-counsels-presidential-hopefuls

Statehouse

http://www.statehouse.gov.zm/index.php/component/content/article/48-featured-items/3449-stakeholders-welcome-poll-date-elections-body-ready

http://www.statehouse.gov.zm/index.php/component/content/article/48-featured-items/3451-president-banda-launches-2011-elections-campaign

http://www.statehouse.gov.zm/index.php/component/content/article/48-featured-items/3456-opposition-pf-panicking-mmd-national-secretary-

IPS

http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=56839

- http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=56811

http://www.ips.org/africa/2010/07/zambia-calls-for-political-parties-to-field-50-percent-female-candidates/

M&G

http://mg.co.za/article/2011-08-24-kafues-poor/

Times of Zambia

http://www.times.co.zm/index.php?option=com_content&view=article&id=765:youths-urge-zambians-to-vote-for-rb&catid=36:local-news&Itemid=27

http://www.times.co.zm/index.php?view=article&catid=36%3Alocal-news&id=764%3Aunza-don-bemoans-oppositions-lack-of-issue-based-campaigns&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=27

The Post

http://www.postzambia.com/post-read_article.php?articleId=22473

http://www.postzambia.com/post-read_article.php?articleId=22482

http://www.postzambia.com/post-read_article.php?articleId=22515

http://www.postzambia.com/post-read_article.php?articleId=22497

The Southern Times

http://www.southerntimesafrica.com/article.php?title=%27Banda__likely_to_win_poll%27&id=6184

http://www.southerntimesafrica.com/article.php?title=%27Banda__likely_to_win_poll%27&id=6184

http://www.southerntimesafrica.com/article.php?title=Papers_accepted_for_Zambia_poll&id=6163

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon