Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

- Berre ei kvinne kan i stand verkeleg endring

Det er val i Zambia den 20. s

(image) Edith Nawakwi frå Forum for Democratic Development (FDD eptember i år. Det skal veljast ein president, 150 medlemer til nasjonalforsamlinga og representantar til lokale forvaltningsorgan.

Zambia ligg i det sørlege Afrika og erklærte seg sjølvstendig frå Storbritannia 24.oktober 1964. Landet er nesten dobbelt så stort som Norge, og i dag er det om lag tre gonger så mange zambiarar som nordmenn.

Mykje av valdebatten er fokusert på presidentvalet. Det er to hovudkandidatar: Rupiah Banda, den sitjande presidenten frå Movement for Multiparty Democracy (MMD) og Michael Sata frå Patriotic Front. Sist det var val stod det også mellom desse to hovudkandidatane.

Temperaturen i valkampen har vore høg i lang tid, og det manglar ikkje på kraftsalver frå båe leirar, men det er vanskeleg å finna dei ideologiske ståstadane til dei to partia.

Dei siste åra har den zambiske økonomien styrkt seg. Zambia sin HDI har faktisk vore stigande sidan år 2000 og i juli i år informerte Verdsbanken om at Zambia no er flytta til kategorien mellominntektsland. I fylje den norske ambassaden i Zambia vilden norske bilaterale støtta på sikt verta avvikla.

SAIH samarbeider med seks zambiske organisasjonar, to av dei er einingar knytte til universitet medan fire er sjølvstendige frivillige organisasjonar. Eitt av to program i Zambia tek opp problemstillingar som også er sentrale i den politiske prosessen: jenter og kvinner si deltaking.

Av dei 150 representantane i nasjonalforsamlinga i dag er 22 kvinner (14%). Også elles på regionale og distrikts nivå er kvinner underrepresenterte. I eit intervju med IPS seier Edith Nawakwi frå Forum for Democratic Development (FDD) at “berre ei kvinne kan få i stand verkeleg endring” i Zambia. “Menn har mislukkast, no er det tid for ei kvinne” seier ho. Eit sentralt tema for valet er å få eit representativt parlament med både kvinner og menn. Tre av SAIH sine partnarar arbeider med å endra misforholdet ein ser i dag. Det har også vore dømer på at kvinner med erfaring og kunnskap som alt sit i posisjonar er manipulert ut og erstatta av kvinner utan erfaring. SAIH sitt arbeid i Zambia går ut på å gje kvinner opplæring i deltaking i offentleg debatt og leiarskap.

LINKER:

http://www.times.co.zm/index.php?option=com_content&view=article&catid=46:other-headlines&id=767:ecz-chief-counsels-presidential-hopefuls

Statehouse

http://www.statehouse.gov.zm/index.php/component/content/article/48-featured-items/3449-stakeholders-welcome-poll-date-elections-body-ready

http://www.statehouse.gov.zm/index.php/component/content/article/48-featured-items/3451-president-banda-launches-2011-elections-campaign

http://www.statehouse.gov.zm/index.php/component/content/article/48-featured-items/3456-opposition-pf-panicking-mmd-national-secretary-

IPS

http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=56839

- http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=56811

http://www.ips.org/africa/2010/07/zambia-calls-for-political-parties-to-field-50-percent-female-candidates/

M&G

http://mg.co.za/article/2011-08-24-kafues-poor/

Times of Zambia

http://www.times.co.zm/index.php?option=com_content&view=article&id=765:youths-urge-zambians-to-vote-for-rb&catid=36:local-news&Itemid=27

http://www.times.co.zm/index.php?view=article&catid=36%3Alocal-news&id=764%3Aunza-don-bemoans-oppositions-lack-of-issue-based-campaigns&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=27

The Post

http://www.postzambia.com/post-read_article.php?articleId=22473

http://www.postzambia.com/post-read_article.php?articleId=22482

http://www.postzambia.com/post-read_article.php?articleId=22515

http://www.postzambia.com/post-read_article.php?articleId=22497

The Southern Times

http://www.southerntimesafrica.com/article.php?title=%27Banda__likely_to_win_poll%27&id=6184

http://www.southerntimesafrica.com/article.php?title=%27Banda__likely_to_win_poll%27&id=6184

http://www.southerntimesafrica.com/article.php?title=Papers_accepted_for_Zambia_poll&id=6163

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon