Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

​Ber Stortinget rydde opp

Tirsdag 20. oktober deltok SAIH på høring i Forsvar- og Utenrikskomiteen om Statsbudsjettet. Et samlet sivilsamfunn krevde at kuttene i langsiktig bistand blir reversert, og at dagens ekstraordinære situasjon krever en ekstraordinær innsats.

«SAIH mener at regjeringen foreslår kutt som går imot regjeringens og Stortingets politiske prioriteringer.» sier Nicklas Poulsen Viki, leder i SAIH

I Stortingsmeldingen som kom i vår om menneskerettigheter, «Muligheter for Alle –menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken» fremheves betydningen av sivilsamfunnet for oppfyllelsen av menneskerettighetene, en rekke steder. Blant annet står det at

"Regjeringen fokuserer på å fremheve menneskerettighetene i multi- og bilaterale samarbeid. De diplomatiske kanaler Norge har opp mot for eksempel FN og med nasjonale myndigheter er viktige, men dette arbeid bør ikke erstatte landets eget sivile samfunn."

I årets statsbudsjett er det foreslått et kutt på 15 % til sivilsamfunn og demokratisering i utviklingsland.

Også informasjonsstøtten, som blant annet går til SAIHs politiske kampanjer og Rusty Radiator-kampanjene, er forslått kuttet fra 91 til 41 millioner kroner.

«Regjeringen foreslår å kutte i tiltak som vi mener er avgjørende for å skape en god og samstemt utviklingspolitikk. Dette innebærer kutt i tiltak som fremmer offentlig og kritisk debatt om hva utviklingspolitikk skal handle om, samt midler til forskning på utvikling og effekten av bistand.» kommenterte Nicklas Poulsen Viki.

Se Nicklas Poulsen Viki tale for komiteen, her.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon