Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Bare en brøkdel av urfolksbistanden går til urfolk

Regnskogfondet, SAIH og Norsk Folkehjelp krever umiddelbart en opprydning i forvaltningen av norsk bistand til urfolk. En rapport som legges fram av Nupi i dag avdekker at urfolksbistanden er langt mindre enn det som er rapportert fra Utenriksdepartementet og Norad.

- Urfolk er en blant de fattigste og mest marginaliserte i mange utviklingsland. Det er en skandale når det nå avdekkes at størstedelen av de norske bistandsmidlene som skulle komme disse folkegruppene til gode trolig har gått til helt andre tiltak, sier daglig leder i Regnskogfondet Lars Løvold.

På oppdrag fra Regnskogfondet, SAIH og Norsk Folkehjelp har Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) undersøkt norsk bistand til urfolk de siste 7 årene. Totalt er 2 milliarder bistandskroner rapportert som urfolksbistand i denne perioden. Rapporten avdekker både omfattende feilrapportering, og manglende dokumentasjon av hva disse bistandsmidlene har gått til:

Av urfolksprosjektene Nupi har gjennomgått, finner de kun dokumentasjon for at 19 prosent har gått til urfolk. De resterende 81 prosent av midlene var enten feilkategorisert, eller manglet dokumentasjon.For en stor del av de gjennomgåtte prosjektene finnes ingen eller bare svært mangelfull dokumentasjon av hva bistanden har gått til. Norsk bistandforvaltning mangler dermed oversikt over bruken av det som er rapportert som urfolksbistand. Dersom man bare regner med prosjekter der det finnes dokumentasjon i arkivene, finner Nupi-rapporten at kun ca 30 prosent av midlene som er rapportert som urfolksbistand kan sies å være det. De resterende 70 prosent er enten feilkategorisert eller det er uklart om de er rettet inn mot urfolk. Nupi har kun vurdert hvorvidt det er dokumentasjon for at prosjektene er rettet mot urfolk, ikke kvaliteten på prosjektene. De konkluderer selv med at tallene de har kommet fram til på henholdsvis 19 og 30 prosent, trolig er et ”best case scenario”, og at omfanget på bistanden som faktisk tjener urfolk kan være langt lavere.

I statsbudsjettet heter det at norsk bistand til urfolk har økt fra 259 millioner i 2003 via 336 millioner i 2004 til 408 millioner i 2005.

- Rapporten viser at det ikke en noen grunn til å feste lit til de tallene Utenriksdepartementet oppgir. Det betyr at urfolk er frarøvet den støtten norske myndigheter har besluttet at de skal få, sier Kathrine Sund, leder i SAIH.

- Hvis man ikke vet hva pengene går til, er bistanden uten politisk styring. Rapporten avslører en sjokkerende dårlig kontroll av norsk bistand, og dette har rammet noen av jordas aller fattigste og mest marginaliserte folkegrupper, understreker de tre organisasjonene som har bestilt rapporten.

SAIH, Norsk Folkehjelp og Regnskogfondet krever at den omfattende feilrapporteringen rettes opp allerede fra kommende budsjettår, slik at det fra 2007 sikres en reell urfolksbistand på minst samme nivå som det som er oppgitt som urfolksbistand i 2005.

Bistandsforvaltningen må selv også sørge for en uavhengig gjennomgang av urfolksbistanden for å kartlegge både omfang og kvaliteten på denne bistanden. All norsk bistand til urfolk må skje på urfolks egne premisser og styrke urfolks rettigheter,

For mer informasjon:

SAIH: Leder Kathrine Sund, mob. 41 10 51 67

Regnskogfondet: Daglig leder Lars Løvold, mob. 48 18 81 48

Norsk Folkehjelp: Utenlandssjef Liv Tørres, mob 91 62 62 88

Om rapporten:

Rapporten ”Norges bistand til urfolk: En realitetsorientering” er utarbeidet av Anita Haslie og Indra Øverland ved Nupi. Rapporten baserer seg på en gjennomgang av offisiell statistikk over norsk bistand til urfolk, og en utvalgsundersøkelse av arkivdokumentasjonen for 228 prosjekter som representerer i underkant av halvparten av de 2 milliarder kroner utbetalt til prosjekter med urfolk som målgruppe i perioden 2000-2005.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon