Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Avkastning andres lidelse

Cerrejón er Latin-Amerikas største kullgruve lokalisert i delstaten Guajura, nordøst i Colombia og drives nå av tre av verdens største gruveselskaper: BHB Biliton, Anglo America Ltd. og Glencore Xstrata. 30 år med gruvedrift har satt sine spor og tilgangen på jord har blitt kraftig redusert. Lokalbefolkningen har mistet store deler av sine tradisjonelle territorier. I Guajira regner man med at rundt 20 000 er internt fordrevet som en følge av borgerkrig og gruvedrift. Utvidelse av gruva har møtt sterke reaksjoner fra lokalbefolkningen. Urfolksledere bekrefter at selskapene har forsøkt å bestikke befolkningen i området for at de skal si ja til utvidelse.

Vold og tvangsfordrivelse

Som i Colombia er urfolk og andre minoritetsgrupper, som afroetterkommere, spesielt utsatt for vold og tvangsfordrivelse fra sine landområder.Flere urfolksterritorier er svært rike på naturressurser som olje, gass, tømmer og mineraler. Jakten på disse ressursene fører til et økt press på urfolks landrettigheter og levesett.Jorda og regnskogen åpnes for industrielt landbruk og store økonomiske utviklingsprosjekter. Det har derfor vært en økning i konflikter mellom urfolk, selskaper og politikere de siste årene. Både Norge og 21 andre land er bundet av ILO- konvensjon-169 om urfolks rettigheter, som blant annet skal sikre at urfolk selv får bestemme over egne områder. Imidlertid bryter mange land forpliktelsen til å konsultere urfolk om forhold som angår dem, tross gjentatte advarsler fra ILO. I praksis står derfor urfolksrettigheter svakt i møte med selskapers og nasjonale interesser.

Bryter urfolksrettigheter

Norge har i lang tid engasjert seg i internasjonalt urfolksarbeid. Det er derfor et paradoks atNorge investerer i selskaper i Latin-Amerika som bidrar til brudd på urfolksrettigheter. Flere internasjonale bedrifter samarbeider med myndighetene i land de ønsker å etablere seg i, og får rett til å utvinne ressurser i områder som tidligere har blitt brukt av urfolk.

På nåværende tidspunkt sikrer ikke norsk næringspolitikk at urfolksrettigheter- og interesser blir ivaretatt. Det til tross for at det er stor interesse for å investere i urfolksterritorier.

Regelverk må forbedres

Det hjelper ikke at hensyn til urfolksrettigheter er ivaretatt i ulike internasjonale regelverk, når disse ikke etterleves i praksis. Næringsvirksomhet og investeringer utgjør i dag en trussel mot urfolksrettigheter. Men dersom bedre regler, og ikke minst en bedre håndheving av dem, kommer på plass, kan næringsvirksomhet også bidra til å styrke urfolks rettigheter, livsvilkår og tilgang på utdanning.

Kunnskapsnivået om forholdet mellom urfolksrettigheter og næringsliv må økes. Norges Bank som forvalter oljefondet må ha en klar forventing om at selskaper det investeres i respekterer urfolksrettigheter. Norges Bank må utarbeide et forventningsdokument som stiller selskaper ansvarlige, og ha et aktivt eierskap med selskaper i utsatte sektorer, forankret i FNs deklarasjon for urfolksrettigheter og ILO-169. Banken bør videre pålegges full åpenhet om sitt arbeid med aktivt eierskap. Kontakt med selskapene og observasjonslister bør være offentlige. Forventningsdokumentene bør utarbeides på et bredere grunnlag enn kun selskapenes egne rapporteringer. Spesielt bør FNs spesialrådgivere, sivilsamfunnets og akademikeres vurderinger inkluderes. På denne måten vil urfolksrettigheter i større grad sikres gjennom norsk næringspolitikk.

Vi tror finansministeren er enig i at avkastning på andres lidelse er dumt. Men spørsmålet er hva vil hun gjøre konkret. Hvordan vil finansministeren sørge for at disse store investeringene ikke går på urfolks bekostning?

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon