Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Åpent brev til Gahr Støre

Til
Jonas Gahr Støre
Utenriksminister

Oslo 6. november 2008

Vest-Sahara: På tide med et sterkere norsk engasjement

Vi, undertegnede 14 organisasjoner, henvender oss med dette til Utenriksministeren for å ta opp et spørsmål av stor viktighet for oss. Vi mener det nå er på tide at Norge påtar seg en mer aktiv rolle som pådriver for en løsning på konflikten om Vest-Sahara. Et slikt initiativ må baseres på full respekt for internasjonal lov og saharawienes rettigheter.

Den marokkanske okkupasjonen av Vest-Sahara og saharawienes kamp mot okkupasjonen og for sine rettigheter er et tema som opptar stadig flere i Norge i dag, spesielt ungdom og studenter. Dette er også et utenrikspolitisk spørsmål det er tilnærmet tverrpolitisk enighet om i Norge i dag. Alle ungdomspartiene, de største studentorganisasjonene, LO, en rekke fagforbund og ledende norske humanitære organisasjoner har engasjert seg i saken og oppfordret til økt norsk engasjement for saharawienes rettigheter og mot den marokkanske okkupasjonen av Vest-Sahara.

Ett av flere eksempler er da 45 norske organisasjoner i mai 2007 på under 24 timer mobiliserte for et felles brev til marokkanske myndigheter med krav om beskyttelse av de saharawiske studentene i Marokko.

Soria Moria-erklæringen fastslår at ”Norge skal være en tydelig fredsnasjon. Regjeringen vil styrke Norges bidrag til å forebygge, dempe og løse konflikter” og at ”sterk oppslutning om FN og folkeretten” skal fortsette å være en av hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk. Regjeringsplattformen understreker også at å ”[v]idereutvikle FN og folkeretten som forpliktende avtaleverk for alle nasjoner” skal være en hovedprioritering. Styrende organer i alle de tre regjeringspartiene har de siste to årene vedtatt klare uttalelser om Vest-Sahara. Vi ser imidlertid få praktiske og politiske resultater av dette fra regjeringens side og mener derfor det nå er på tide med en mer offensiv holdning.

Vi legger også merke til at det er en klart økende interesse for Vest-Sahara i norsk presse og at det fra humanitære organisasjoner, opposisjonen på Stortinget og pressen selv oppfordres til en mer proaktiv politikk og større synlighet fra regjeringens side i dette spørsmålet.

Norske regjeringer har uttrykt prinsipiell støtte til saharawienes rett til å bestemme over sin egen fremtid. Men denne støtten må følges opp i praksis. Vi mener det er viktig å gå aktivt inn for å få Vest-Sahara høyere opp på den internasjonale politiske og humanitære dagsorden. Marokko må settes under langt sterkere press. Okkupanten haler bevisst ut tiden i håp om at flyktningsamfunnene skal gå i oppløsning og saharawiene og deres støttespillere skal gi opp. Økende utålmodighet i flyktningleirene, i de okkuperte områdene av Vest-Sahara og i Marokko tyder på en økende bevissthet og radikalisering blant saharawiene.

Ledende menneskerettsforkjempere som Raftoprisvinner Sidi Mohammed Daddach og Aminatou Haidar advarer om at frustrasjonen, spesielt blant saharawisk ungdom, kan lede til større konfrontasjoner og ny krig.

Organisasjonene bak dette brevet slutter seg til denne vurderingen. I løpet av 2008, har alle våre organisasjoner sendt representanter på besøk til Marokko og Vest-Sahara for å møte saharawiske ungdommer og studenter.

Vi kom alle hjem med det samme inntrykket. Menneskerettighetene brytes systematisk overfor saharawier, særlig overfor de som ytrer seg politisk for rett til selvbestemmelse, både i okkuperte Vest-Sahara, og ved lærestedene i Marokko. Alle de norske delegasjonene, og vårt saharawiske vertskap, var under sterk og synlig overvåkning av politiet under oppholdet i Vest-Sahara.

Vi ser det som avgjørende at de frustrerte saharawiene som vi traff må gis internasjonal oppmerksomhet, anerkjennelse og støtte. Dessverre skjer det i dag det motsatte. Kynismen og apatien i det internasjonale samfunnet bare øker. Da Ban Ki-Moons forrige personlige utsending til Vest-Sahara, i slutten av april uttalte at uavhengighet for Vest-Sahara i dag var ’urealistisk’, begrunnet han det med at det var et for lite press på okkupasjonsmakten Marokko. Vi er redde for at saharawisk ungdom selv vil tolke appellen om realisme, som en appell om at det er på tide å gå tilbake til krig, som et siste forsøk på å få gjennomslag for sine legitime rettigheter.

Dette skjer samtidig med at situasjonen for saharawiene i eksil forverres. En undersøkelse som ble offentliggjort av Kirkens Nødhjelp i mai, viser at 19 prosent av barn under 5 år i flyktningleirene i Algerie, lider av feilernæring. Situasjonen er altså verre enn i Darfur, der 16 prosent av barna lider av det samme.

Internasjonale og norske næringslivsaktører som Sjøvikgruppen og Gearbulk er fremdeles aktive i okkupert Vest-Sahara. De bidrar dermed til å støtte okkupasjonsmakten, til tross for offisiell norsk politikk som fraråder dette. Norske myndigheter må finne måter å aktivt oppfordre dem til å trekke ut sine interesser og avstå fra handel med varer med opprinnelse i okkupert Vest-Sahara inntil konflikten er løst. Det er også svært skuffende å registrere at Regjeringen lot anledningen slippe fra seg til å stanse Yara Internationals import av fosfat fra Vest-Sahara i august.

Vi mener det er på tide at Norge slår seg sammen med andre land som Sverige og Sør-Afrika og viser en klarere støtte til saharawienes kamp mot okkupasjon og undertrykkelse, og spesielt deres rett til selvbestemmelse og uavhengighet.

Vi krever at Norge
• klargjør overfor norsk, marokkansk og saharawisk offentlighet at Marokkos okkupasjon og anneksjon av Vest-Sahara er ulovlig og uakseptabel.
• utøver sin innflytelse mer proaktivt for å oppnå en løsning som fullt ut respekterer saharawienes fundamentale rett til selvbestemmelse og mulighet for uavhengighet.
• gjenopptar forsøket med å sende en offisiell nordisk delegasjon til de okkuperte områdene for å samtale med ledende saharawiske menneskerettighetsaktivister. Norge bør også protestere kraftig mot at Marokko tre ganger tidligere har nektet de nordiske ambassadene å gjennomføre et slikt besøk.
• arbeider for at Marokko stopper overgrepene og respekterer menneskerettighetene i det okkuperte Vest-Sahara, særlig overfor barn, ungdommer og studenter.
• arbeider for at Marokko etterforsker overgrepene mot saharawiske studenter ved lærestedet i Marrakech i april/mai i år, og rettsforfølger de som står bak.
• arbeider for at saharawiske politiske fanger i marokkanske fengsler løslates og at sannheten om de over 520 ”forsvunne” saharawiene kommer fram.
• følger den Afrikanske Union og formelt anerkjenner den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk. Et første skritt i den retningen bør være å gi Polisario diplomatisk status i Norge.
• oppfordrer Marokko til å oppheve blokaden av Vest-Sahara og tillater parlamentarikere, journalister, menneskerettighetsaktivister og andre internasjonale observatører å bevege seg fritt i landet.
• arbeider for at FN-styrken MINURSO får utvidet mandat til også å gjelde overvåkning og rapportering av brudd på menneskerettigheter.
• søker å arbeide for et internasjonalt forbud mot økonomisk samkvem med marokkanske og internasjonale næringslivsinteresser i okkupert område.
• arbeider for at bistanden til de saharawiske flyktningene økes betydelig og gjøres mer stabil og forutsigbar, både gjennom norsk bilateral bistand men også gjennom FN.
• yter økt økonomisk bistand over statsbudsjettet for å styrke humanitær og statsbyggende hjelp til saharawiene.
• bidrar til å sikre finansiering av tillitsbyggende tiltak for å legge til rette for fremtidig repatriering av flyktningene.Med vennlig hilsen,

Martin Henriksen, leder Arbeidernes Ungdomsfylking
Jim Hansen, leder Counteract TV
Ove Vanebo, formann Fremskrittspartiets Ungdom
Henrik Fjeldsbø, leder Industri og Energis Ungdomsutvalg
Kjell Ingolf Ropstad, leder Kristelig Folkepartis Ungdom
Jens Kihl, leiar Norsk Målungdom
Ingvild S. Reymert, leder Norsk Studentunion
Mari Eifring, leder Rød Ungdom
Christina Ramsøy, leder Senterungdommen
Mali Steiro Tronsmoen, leder Sosialistisk Ungdom
Sigrun Espe, fungerende leder i Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)
Ronny Hansen, leder Støttekomiteen for Vest-Sahara
Henrik Aasheim, leder Unge Høyre
Anne Solsvik, leder Unge VenstreKopi:
Stortingets Utenrikskomité
De norske ambassadene i Marokko og Algerie
Norges FN-delegasjon i New York

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet
a large group of people are posing for a picture in front of a building .a large group of people are posing for a picture in front of a building .

Nyhet

Dette skjedde på SAIHs Årsmøte

26. og 27. april var over 60 delegater, observatører og gjester samlet på Grønland i Oslo for SAIHs årsmøte 2024.

Les nyhet
en kvinne holder en megafon i hånden og en mann holder en knyttneve i været.en kvinne holder en megafon i hånden og en mann holder en knyttneve i været.

Nyhet

Ledig stilling: Innholdsprodusent

SAIH søker deg som er visuelt sterk med teft for god historiefortelling, og som har erfaring med strategisk oppfølgning av eide og fortjente flater i sosiale medier.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon