Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

ANC 96 år! Men forbetringane let vente seg!

(image) Foto: Inger Heldal Nelson Mandela var president i Sør-Afrika til 1998 då dåverande ”kronprins” Thabo Mbeki tok over presidentembete både i ANC og i Sør-Afrika. I desember 2007 var det på nytt val på president i ANC. Heilt sidan 2005, då Thabo Mbeki avsette Jacob Zuma som visepresident, har det i ulike former føregått valkamp. Hovudkandidatane skilde seg etter kvart ut til å verta nettopp Thabo Mbeki og Jacob Zuma.

ANC har vore det dominerande partiet i Sør-Afrika med kring 70% av stemmene; å vera president i partiet har også betydd å vera partiet sin kandidat til presidentembete i Sør-Afrika. Ettersom valet skreid fram vart det klart at Thabo Mbeki ville tapa.

Ein av grunnane til at Thabo Mbeki tapte var at han i liten grad har lukkast i å betra levekåra til det svarte fleirtalet i landet. Han gjorde mykje for økonomisk vekst i landet, men det generelle inntrykket er at ein liten kvit og svart elite har nytt godt av denne veksten, medan den har ikkje kome fleirtalet til gode. Valden og kriminaliteten i landet har heller auka enn minka sidan ANC tok over. Thabo Mbeki gjorde også mykje for å plassera Sør-Afrika i førarsete mellom Afrikanske statar, noko han i stort mon lukkast med, men igjen er det til lite nytte for det store svarte fleirtalet i Sør-Afrika.

Thabo Mbeki overlet eit splitta ANC til den nye presidenten i partiet Jacob Zuma; Eit parti som har store indre utfordringar å løysa i tillegg til å innfri forventningane om ei endring til det betre før partiet fyller 100 år.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon