Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

ANC 96 år! Men forbetringane let vente seg!

(image) Foto: Inger Heldal Nelson Mandela var president i Sør-Afrika til 1998 då dåverande ”kronprins” Thabo Mbeki tok over presidentembete både i ANC og i Sør-Afrika. I desember 2007 var det på nytt val på president i ANC. Heilt sidan 2005, då Thabo Mbeki avsette Jacob Zuma som visepresident, har det i ulike former føregått valkamp. Hovudkandidatane skilde seg etter kvart ut til å verta nettopp Thabo Mbeki og Jacob Zuma.

ANC har vore det dominerande partiet i Sør-Afrika med kring 70% av stemmene; å vera president i partiet har også betydd å vera partiet sin kandidat til presidentembete i Sør-Afrika. Ettersom valet skreid fram vart det klart at Thabo Mbeki ville tapa.

Ein av grunnane til at Thabo Mbeki tapte var at han i liten grad har lukkast i å betra levekåra til det svarte fleirtalet i landet. Han gjorde mykje for økonomisk vekst i landet, men det generelle inntrykket er at ein liten kvit og svart elite har nytt godt av denne veksten, medan den har ikkje kome fleirtalet til gode. Valden og kriminaliteten i landet har heller auka enn minka sidan ANC tok over. Thabo Mbeki gjorde også mykje for å plassera Sør-Afrika i førarsete mellom Afrikanske statar, noko han i stort mon lukkast med, men igjen er det til lite nytte for det store svarte fleirtalet i Sør-Afrika.

Thabo Mbeki overlet eit splitta ANC til den nye presidenten i partiet Jacob Zuma; Eit parti som har store indre utfordringar å løysa i tillegg til å innfri forventningane om ei endring til det betre før partiet fyller 100 år.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon