Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Alvorlige brudd mot studenters rettigheter i Egypt

Rapporten «Besieged Universities» avdekker omfattende brudd på studenters rettigheter og akademisk frihet i Egypt. Rapporten dokumenterer grove overgrep mot studenter, studentaktivister og studentledere i landet og konkluderer med at egyptiske myndigheter har kvelt en gryende demokratibevegelse ved egyptiske universiteter.

I løpet av studiesemestrene 2013-2014 til 2015-2016 dokumenteres blant annet

1181 arrestasjoner av studenter på og i nærheten av høyere utdanningsinstitusjoner65 studenter som er sendt til militær domstol1051 administrative sanksjoner mot studenter, hvorav 626 permanente utvisninger av studenter fra høyere utdanning.21 studenter er drept i sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker og demonstranter. Ingen skyldige er dømt for drapene.

Hendelsene er hentet fra Egypts offentlige universiteter, samt det muslimske Al-Azhar-universitetet. Rapporten er skrevet og utgitt i samarbeid med den egyptiske menneskerettighetsorganisasjonen AFTE (Association for Freedom of Thought and Expression). En av rapportforfatterne, Amira Abdelhamid, understreker at tallene ikke gir et fullstendig bilde på omfanget av overgrep mot studenter:

- Alle som har fulgt med på den politiske situasjonen i Egypt de siste årene forstår at den ekstreme mangelen på demokratisk åpenhet, det korrupte juridiske systemet og regimets ekstreme maktutøvelse gjør oppgaven å samle inn data vanskelig, og i enkelte tilfeller farlig, sier hun.

I tillegg til omfattende sanksjoner mot studenter, har Egypt også innført nye lover som gjør universiteter og andre offentlige bygninger til militær eiendom, og dermed faller inn under Egypts strenge militære jurisdiksjon. Rapporten anbefaler sterkt at disse lovene og praksisen mot studenter blir reversert.

Les hele rapporten her.

Studenter og akademikere havner i skyggen

Internasjonalt er det et sterkt behov for å styrke internasjonale normer og regler for å beskytte studenter og akademikere, understreker rapporten. Dokumentasjon av brudd på studenters rettigheter er ofte mangelfull, og studenters situasjon blir ofte glemt i rapporteringen på menneskerettighetsbrudd.

Leder av SAIH, Inga Marie Nymo Riseth, er bekymret for hvordan modige studenter - som straffes på grunn av sin ikke-voldelige kamp for demokrati og menneskerettigheter – likevel havner under radaren.

- Dessverre ser vi ofte at studenters rettigheter overses. Dette reflekteres også i Norges bredere internasjonale menneskerettighetsarbeid. Norge må definere studenter og akademikere som utsatt gruppe i sitt arbeid.

Heiagjeng for verdens modigste studenter

Rapporten er en del av SAIHs nye politiske kampanje, som har som formål å få etablert en permanent ordning av Students At Risk (StAR). Ordningen gir studenter, som av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan fortsette studiene i sine hjemland, muligheten til å fullføre sine studier ved norske universiteter.

Riseth understreker viktigheten av et tiltak som gir studenter i fare muligheten til å fortsette sine studier.

StAR-ordningen er unntaket som bekrefter regelen og Norge gir et viktig signal til undertrykkende regimer gjennom denne ordningen, sier hun.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon