Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Alvorlig menneskerettighetssituasjon i Colombia

Til utenriksminister Ine Eriksen Søreide,

Colombiaforum ved de underskrevne organisasjonene ønsker å gratulere deg med utnevnelsen som utenriksminister. Vi ønsker deg lykke til i stillingen, og vi håper på godt samarbeid om Norges rolle og tilstedeværelse i Colombia.

Norge har spilt en svært viktig rolle i fredsforhandlingene i Colombia og fortsetter sin viktige støtte til freds- og forsoningsarbeidet i landet. Store fremsteg er gjort, men mye arbeid gjenstår. Vi i Colombiaforum erfarer en negativ utvikling innenfor menneskerettighetssituasjonen. Vi mottar stadig bekymringsmeldinger fra våre partnere og kontakter i Colombia om trusler mot og drap på menneskerettighetsforkjempere og lokale ledere. UNHCR sendte den 17. november ut en bekymringsmelding om 78 registrerte drap på aktivister i 2017. Dette er en økning sammenlignet med foregående år. Ledere innen lokalsamfunn, LHBT-miljø, urfolk samt land- og miljøaktivister, kvinneforkjempere, bønder og afrocolombianere er særlig utsatt.

Særlig bekymringsverdig er det at de som har mandat til å trygge befolkningen har stått ansvarlige for flere av drapene. Den 8. oktober ble journalisten og urfolkskvinnen Efigenia Vásquez Astullido drept av det nasjonale antiopprørspolitiet ESMAD. Bakgrunnen for drapet var en pågående jordkonflikt. Samme måned ble syv bønder drept av det rettsmedisinere bekrefter er skudd fra politivåpen. De ble drept i forbindelse med en protestmarkering mot hærens ødeleggelse av kokaavlingene deres. En verifiseringskommisjon, bestående av nasjonale og internasjonale representanter som reiste til området for å etterforske hendelsene, ble hindret av politi som blant annet skjøt vådeskudd mot dem. President Santos har ved gjentatte anledninger og senest etter UNCHRs bekymringsmelding uttalt at han ikke ser noe systematikk i drapene på aktivister og sosiale ledere. Hendelser som disse, og altfor mange flere, er preget av manglende rettsforfølgelse og straffefrihet.

I hele oktober har organisasjoner mobilisert over hele landet, blant annet mot den manglende implementeringen av fredsavtalen. Implementeringen har gått tregt og staten har ikke oppfylt sitt fulle ansvar. Flere av de lovendringene som skulle komme på plass, gjennom en «fast-track-mekanisme» har ikke blitt gjennomført. Faren ved dette er at kongressen kan behandle fredsavtalens bestemmelser som anbefalinger og ikke som de forpliktelser de er. Det har oppstått et vakuum i territoriene FARC tidligere kontrollerte. FOKUS og LAG deltok den 13. - 16. november i en kommisjon for å se på to av disse områdene. De rapporterer om at det utspiller seg en maktkamp over territoriene, og at ulike bevæpnede grupper har inntatt disse områdene. Gruppene er delvis knyttet til geriljagruppene ELN eller EPL. I tillegg er det oppstått nye kriminelle grupper som driver med kokahandel. Det rapporteres også om paramilitære grupper som kontrollerer områder. Den 13. oktober i år utstedte Autodefensa Gaitanistas De Colombia et offentlig trusselbrev, kalt «Plan Pistola», mot folk fra venstresiden og alle meningsmotstandere. Hvis ikke de trakk seg fra det kommende valget ville de starte sine «militære aksjoner». Det er allerede utført flere drap på demobiliserte FARC-soldater og deres familier. Dette minner om utryddelsen av partiet Union Patriótica på 80-tallet da rundt 3.000 aktivister ble drept av paramilitære dødsskvadroner som til dels samarbeidet med landets sikkerhetsstyrker. Partiet ble opprettet i forbindelse med fredssamtaler med FARC-geriljaen. For å unngå at historien gjentar seg er det helt avgjørende at det legges press på den colombianske regjeringen for at drapene oppklares og at de ansvarlige straffeforfølges.

Budskapet fra colombiansk sivilsamfunn et år etter fredsavtalen er at de opplever at sikkerhetssituasjonen for menneskerettighetsforkjempere og samfunnsledere er blitt farligere. De oppfatter at Norge har et særlig ansvar i å bidra konstruktivt med løsninger slik at viktige institusjoner, som Agencia de Normalización y Reintegración, Oficina de Alto Comisionado por la Paz, Landbruksdepartementet og rettssystemet løser de komplekse oppgavene som implementeringen av fredsavtalen innebærer.

Freden har ennå ikke inntatt territoriene i Colombia. Som delegasjonen i Havanna understreket flere ganger under forhandlingene er avtalen kun begynnelsen. Det virkelige arbeidet kommer etterpå. Det er derfor særlig viktig at Norge er sitt ansvar bevisst. Vi ber om at Norge:

- Bruker sin posisjon til å legge press på den colombianske regjeringen for å sikre en reell implementering av avtalen.- Fremmer beskyttelse for menneskerettighetsforkjempere og andre samfunnsledere som lider under den økte sikkerhetstrusselen.- Utarbeider en langsiktig strategi, i samarbeid med colombiansk og norsk sivilsamfunn, for arbeidet i Colombia i årene fremover – også i lys av foreslåtte bevilgninger til Colombia.

Vennlig hilsen

ColombiaforumDet norske menneskerettighetsfond, Latin-Amerikagruppene i Norge, Redd Barna, FOKUS, Peace Brigades International (observatør), Støttegruppen for Fred i Colombia, Røde Kors, Caritas Norge Magdalena Norway, Health and Human Rights Info, Norsk folkehjelp, Foro Tynset - Skandinavisk forening for fred og forsoning i Colombia, SAIH, Regnskogsfondet, KARIBU.

Se brevet i sin helhet her.

Les også: Drap på menneskerettighetsaktivister i Colombia

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet
a large group of people are posing for a picture in front of a building .a large group of people are posing for a picture in front of a building .

Nyhet

Dette skjedde på SAIHs Årsmøte

26. og 27. april var over 60 delegater, observatører og gjester samlet på Grønland i Oslo for SAIHs årsmøte 2024.

Les nyhet
en kvinne holder en megafon i hånden og en mann holder en knyttneve i været.en kvinne holder en megafon i hånden og en mann holder en knyttneve i været.

Nyhet

Ledig stilling: Innholdsprodusent

SAIH søker deg som er visuelt sterk med teft for god historiefortelling, og som har erfaring med strategisk oppfølgning av eide og fortjente flater i sosiale medier.

Les nyhet
Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon