Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Alle gode ting er tre

Han, hun, hen. Tre ord. Tre kjønn. For mange er det siste ordet heilt ukjent, dessverre.

For knappe to veker sidan byrja eg på min master i menneskerettigheitar ved UiO. Når folk spør meg om kvifor eg valde å søke på akkurat denne masteren kan det ofte vere vanskelig å svare noko konkret. Men når eg her på måndag under ein etterlengta TV-kveld kom over programmet ” Født i feil kropp” på tv2 gjekk det opp for meg. Eg studera menneskerettigheitar fordi eg blir provosert. Eg blir provosert når menneskjer blir undertrykt, diskriminert og ekskludert i eit samfunn eg sjølv er ein del av.

Ei slik diskriminering er kvardagen til mange nordmenn med ein kjønnsidentitet eller eit kjønnsuttrykk som ikkje stemmer overens med det kjønnet dei vart gitt ved fødsel. Debatten rundt kjønnsidentitet har lenge vore usynlig i norsk media, men har så smått byrja å vekke meir oppsikt i samfunnsdebatten. For å fjerne denne diskrimineringa er SAIH er opptatt av at det må skje ei holdningsendring både i Noreg og i Sør mot diskrimineringa av lesbiske, homofile, bifile, transpersonar og interseksuelle (LHBT). Samtidig støttar SAIH opp om menneskerettigheitar knytte til seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Brot på menneskerettigheitar

Menneskerettigheitar er nemlig nødvendig å trekke inn i denne debatten. Per dags dato krev den norske staten at ein steriliserast ved kirurgisk inngrep for å få endra kjønn juridisk. Dette er eit klart brot på retten til privatliv og sjølvråderett over eigen kropp. For svært mange er det er det ikkje nødvendig med kirurgiske inngrep for å føle seg som mann eller kvinne. At ein sjølv føler seg trygg på den identiteten ein har valt burde vere nok. Om eg vil gå under tittelen han, hun eller til og med hen burde ikkje dette vere eit problem. Men ofte er det situasjonar der det dessverre ikkje er nok at ein sjølv er sikker på sin kjønnsidentitet.

Det magiske talet 9

I norske personnummer er tal nummer ni det avslørande talet for kva kjønn du har. Er talet eit partal er du hokjønn og ved oddetal er du hannkjønn. Dette byr fort på forklaringsproblem i kvardagen. Noko så enkelt som å reise på ferie kan bli eit problem når ein blir stoppa i

passkontroll fordi det juridiske kjønnet i passet ikkje stemmer overens med det kjønnsutrykket som vises. Men ein skal vel ikkje måtte tvangskastrerast for å gjere det lettare å reise?

Endringar

Heldigvis har nokre land byrja å innsjå behovet for både ei holdningsendring samt lovendring rundt det tredje kjønn. I både Australia, Tyskland, Nepal og India har det blitt lovlig å oppføre kjønnet X i passet for personar med eit uklart kjønnsyttrykk. Og i sommar skjedde det også ei endring i Noreg. No har skatteetaten bestemt seg for å innføre kjønnsnøytrale personnummer, noko som er ein klar seier for debatten rundt kjønnsidentitet.

Likevel er dagens diskriminering av transpersonar ikkje akseptabel. For å betre denne situasjonen krev det at fleire blir provoserte. Så set deg ned i sofaen, tenk etter og bli provosert.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon