Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

​Akademisk dugnad: Frigjøring fra flyktningestatus

Det har vært sagt og skrevet mye om flyktningene, og hvordan integrere de som kommer hit. Språk og arbeid har stått i høysete hos de aller fleste, mens den tredje suksessfaktoren til god integrering, nemlig utdanning, har nesten ikke vært et tema. |

Mange av de unge voksne som har kommet eller er på vei, flykter nettopp fra en studenttilværelse. Dette er en ressurssterk gruppe vi må få ut av statusen som flyktning raskest mulig. Her vil utdanning være frigjørende!

Akademisk Dugnad Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) og Universitetet i Oslo (UIO) har forstått hvilken rolle de kan og bør ta. De har lansert ordningen Akademisk Dugnad, som er et tilbud til flykningene som vil bli en del av studentlivet igjen.

Ledelsen hos HIOA og UIO erkjenner, heldigvis, at den best løsningen ikke er å tilby mange ekstra studieplasser med en gang. Fordi det kan være ødeleggende å bli kastet inn i et studieløp man ikke har faglige og/eller språklige forutsetninger til å gjennomføre. Derimot tilbyr Akademisk Dugnad i første omgang en uformell start på studielivet gjennom streaming av forelesninger, busser fra mottak til campus, og innsamling av fagbøker. I tillegg sørger ledelsen for å tilby informasjon om norskkurs og hva som skal til for å komme i gang med et formelt studieløp i Norge.

Men for at den akademiske dugnaden virkelig skal bli vellykket må også studentene bidra. Derfor er det like viktig og imponerende at det er satt i gang en mentorordning, hvor studenter ved høgskolen og universitetet møter flyktningene og inkluderer dem inn i den norske studenttilværelsen, både faglig og sosialt. Interessen for å delta på UiO var faktisk så stor at påmeldingen stengte før den oppsatte fristen.

Avbyråkratisering Selv om en rask uformell start på studentlivet er viktig, er det likevel behov for at godkjenningsprosessene av tidligere utdanning avbyråkratiseres. Hvis ikke er det fare for at flyktningene må vente i årevis, eller aldri kommer i gang, med den formelle utdanningen.

Her reiser det seg et sentralt spørsmål: Hvilke krav kan vi stille til dokumentasjon, og ettersending av dokumentasjon, i den tilstanden det syriske byråkratiet er i i dag?

Nasjonal ordning Problemet med Akademisk Dugnad er at den kun finnes på HiOA og UiO. Noen andre høgskoler og universiteter har vist interesse for å gjøre det samme, men langt i fra alle. Uansett hvor flyktninger blir plassert bør de bli tatt imot på samme måte som her i Oslo. For en rask uformell start på studielivet vil gjøre de som kommer hit sosialt, kulturelt og faglig mer rustet til å begynne den formelle utdanningen.

Jeg oppfordrer derfor ledelsen ved alle norske høyere utdanningsinstitusjoner til å følge i HiOA og UiO sine fotspor. Dersom studentbevegelsen virkelig ønsker dette og legger press på sin ledelse, kan gjøre den akademiske dugnaden nasjonal.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon