Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Afroetterkommere usynliggjøres

98 % av afroettekommere i Colombia mangler tilgang til de mest grunnleggende offentlige tjenester mens det tilsvarende tallet for den hvite befolkningen er 6 %. I Brasil, landet men det største antallet afroettekommere i regionen, er bare 2,2% studenter svarte og analfabetisme er 2,5 ganger høyere blant afroettekommere enn blant de andre etniske gruppene. På den karibiske kysten i Nicaragua, den regionen i landet der de fleste afroettekommerne og urfolksgruppene bor, nærmer arbeidsledigheten seg 90% mens gjennomsnittlig skolegang begrenser seg til 2,2 år, sammenlignet med 6,8 år på landsnivå.

FNs rapport ”Etnisk- og rasediskriminering og xenofobi i Latin-Amerika og Karibia” konkluderer med at problemer til afroetterkommere i regionen er ignorert og ”usynliggjort”. Rapporten karakteriserer disse folkegruppene med undertittelen ”high density and little resonance”. FN peker på at mange latinamerikanske land ikke viser til afroetterkommere i sine offisielle statistikker.

Norske bistandsstatistikker, som er en del av OECDs statistiske system, inkluderer heller ikke afroetterkommere som en egen kategori. Det er kun mulig å oppgi til NORAD om utviklingsprosjekter er rettet mot urfolk, der ILOs definisjonen brukes: ”Indigenous People: People in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonisation or the establishment of present State boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions (ILO Convention 169).

(image) Miriam Hooker, fra SAIHs partner CEDEHCA Mange argumenterer for at afroetterkommere er inkludert i denne definisjonen uten å være nevnt spesifikt. Men ikke alle er fornøyde med denne tolkningen. ”Hvis vi ikke er nevnt, eksisterer vi ikke. Vi vil ikke fortsette som usynlige”, sier Dorothea Wilson, president av Nettverket for kvinnelige afroetterkommere i Latin-Amerika og Karibia. ”Usynliggjøring er en form for diskriminering”, bekrefter Miriam Hooker, direktør av CEDEHCA, en av SAIHs partnere i Nicaragua.

”SAIH skal jobbe for at norsk bistand til urfolk og afroetterkommere synliggjøres, og at det utarbeides retningslinjer som sikrer at bistand øremerket disse gruppene blir utnyttet på best mulig måte”, sier Eirin Isaksen, nestleder av SAIH.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon