Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Afroetterkommere usynliggjøres

98 % av afroettekommere i Colombia mangler tilgang til de mest grunnleggende offentlige tjenester mens det tilsvarende tallet for den hvite befolkningen er 6 %. I Brasil, landet men det største antallet afroettekommere i regionen, er bare 2,2% studenter svarte og analfabetisme er 2,5 ganger høyere blant afroettekommere enn blant de andre etniske gruppene. På den karibiske kysten i Nicaragua, den regionen i landet der de fleste afroettekommerne og urfolksgruppene bor, nærmer arbeidsledigheten seg 90% mens gjennomsnittlig skolegang begrenser seg til 2,2 år, sammenlignet med 6,8 år på landsnivå.

FNs rapport ”Etnisk- og rasediskriminering og xenofobi i Latin-Amerika og Karibia” konkluderer med at problemer til afroetterkommere i regionen er ignorert og ”usynliggjort”. Rapporten karakteriserer disse folkegruppene med undertittelen ”high density and little resonance”. FN peker på at mange latinamerikanske land ikke viser til afroetterkommere i sine offisielle statistikker.

Norske bistandsstatistikker, som er en del av OECDs statistiske system, inkluderer heller ikke afroetterkommere som en egen kategori. Det er kun mulig å oppgi til NORAD om utviklingsprosjekter er rettet mot urfolk, der ILOs definisjonen brukes: ”Indigenous People: People in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonisation or the establishment of present State boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions (ILO Convention 169).

(image) Miriam Hooker, fra SAIHs partner CEDEHCA Mange argumenterer for at afroetterkommere er inkludert i denne definisjonen uten å være nevnt spesifikt. Men ikke alle er fornøyde med denne tolkningen. ”Hvis vi ikke er nevnt, eksisterer vi ikke. Vi vil ikke fortsette som usynlige”, sier Dorothea Wilson, president av Nettverket for kvinnelige afroetterkommere i Latin-Amerika og Karibia. ”Usynliggjøring er en form for diskriminering”, bekrefter Miriam Hooker, direktør av CEDEHCA, en av SAIHs partnere i Nicaragua.

”SAIH skal jobbe for at norsk bistand til urfolk og afroetterkommere synliggjøres, og at det utarbeides retningslinjer som sikrer at bistand øremerket disse gruppene blir utnyttet på best mulig måte”, sier Eirin Isaksen, nestleder av SAIH.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon