Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Accion Medica Cristiana

(image) Dette er spesielt viktig i Nicaraguas fattigste område på grensen mellom Nicaragua og Honduras, der befolkningen er miskito-indianere med egen kultur og mye kunnskap om og erfaring med tradisjonell medisin. Samarbeidet mellom tradisjonelle medisinere og vestlige helsearbeidere kan vise til gode resultater, selv om det fremdeles er langt igjen før en kommer til reel implementering av det nye helselovverket fra 2003.

Atlanterhavskystens helsemodell er utarbeidet med bred deltakelse fra urfolk og etniske minoriteter i området. Gjennom AMCs arbeid, får urfolks egne organisasjoner i området mulighet til å være aktive i utformingen og gjennomføringen av lokal helsepolitikk, samtidig som nettverk av tradisjonelle helsearbeidere styrkes og kunnskapsutveksling og formidling kan foregå. AMC har god kontakt og kommunikasjon med lokale og regionale myndigheter og fungerer derfor som en døråpner for urfolksnettverkene i Rio Coco.

Lese- og skrivekunnskap vurderes som nødvendig for å utvide kunnskapsnivået blant målgruppen. For at helsearbeidere i distriktene skal få tilstrekkelig kompetanse til å møte de behov og utfordringer de står ovenfor, er alfabetisering av tradisjonelle helsearbeidere en del av prosjektet.

AMC har arbeidet i Rio Coco i flere tiår og er en av ytterst få organisasjoner som arbeider med lokalsamfunnene langs elven. Organisasjonen har god kjennskap til kultur og språk og sterk legitimitet hos befolkningen. Samarbeidet mellom AMC og SAIH har et integrert kvinneperspektiv. Blant annet er tradisjonelle jordmødre en viktig målgruppe i samarbeidet, både som deltakere og bidragsytere. Rundt 50 prosent av deltakerne i alfabetiseringen er også kvinner.

I landsbyene der AMC arbeider har barnedødeligheten blitt redusert til 22 per 1000 mot ca 50/1000 i løpet av en prosjektperiode på tre år. Dette er et langt bedre resultat enn man hadde håpet på forhånd. Mødredødeligheten har vært null i perioden, som planlagt innenfor prosjektet. En lang rekke helseproblemer er kartlagt og diagnostisert og tradisjonelle måter å kurere disse helseproblemene på, er studert og katalogisert.SAIH har samarbeidet med AMC siden 1998. Samarbeidet med SAIH er finansiert av norske studenter og Norad gjennom programmet ” Utdanning for styrking av urfolk og etniske minoriteter”.

http://www.amc.org.ni

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon