Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Å gjera det Zambiske mannssamfunnet meir likeverdig

Zambia er eit mannssamfunn. Dei tre vala i 2011 (lokal forvaltning, parlament og president) demonstrerte det. Likevel, sjølve valkampanjen hadde båre i seg ei forventing om endring.

Sigerherren, Michael Chilufya Sata hadde lova sivilsamfunnorganisasjonane i Zambia større rollar i gjennomføringa av vallovnadane hans om han vann.

Den nasjonal kvinnelobby foreininga i Zambia (Zambia National Womens Lobby), hadde i to tiår arbeidd for å få inn fleire kvinner i parlamentet. Med start i 1991 hadde foreininga bygd eit landsomfattande nettverk av lokale kvinnelobbygrupper. Målet deira var og er fleire kvinner inn i styre og stell.

Diverre vart valet i 2011 eit stort vonbrot, ikkje berre for dei mange sivilsamfunnorganisasjonane, men også for ZNWL. Talet på kvinlege parlamentsmedlemer gjekk ned i staden for opp frå 22 til 18 kvinnlege parlaments medlemer. Leiaren av programavdelinga Aselly Mwanza sa då valresultatet vart kjent «No må vi tenkja nytt».

No har ZNWL fått ny leiing og med den, nye idear. Bistandsorganisasjonar er godt kjende med revisjon av økonomien. Den nye leiinga i ZNWL har i tillegg starta arbeidet med å finna status for kvinnelege leiarar i offentleg og privat sektor. Prosessen med å samla inn data starta alt i oktober 2013 og var ferdig i april 2014. Direktøren i ZNWL, Juliet Kaira Chibuta, seier det er fleire grunnar til å gjera ei slik gjennomgang: Zambia har signert regionale og internasjonale avtalar om lik rett til deltaking i avgjersleprosessar for både men og kvinner; det har ikkje vore gjort noko slik gjennomgang i Zambia så langt; ein slik gjennomgang vil også dokumentera framsteg Zambia gjer med å få fleire kvinner med i avgjersleprosessar.

ZNWL ynskjer å gjera dette til ei årleg rapport og håpar at effekten av den vert at fleire kvinner vert avgjersletakarar både innan offentleg og privat sektor. Rapporten vil også verta bruk i lobbyarbeidet med å få meir likeverdig forhold mellom kvinner og menn på alle nivå i samfunnet.

Under introduksjonsfrukosten av gjennomgangen konstanterte forkvinna i ZNWL, Beauty Katebe at «kor mykje vi kan skryte av at kvinner deltek i kritiske avgjersleprosessar kan berre avgjerast om vi veit kor mange kvinner og menn som faktisk er involvert i avgjersleprosessane».

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon