Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Å gjera det Zambiske mannssamfunnet meir likeverdig

Zambia er eit mannssamfunn. Dei tre vala i 2011 (lokal forvaltning, parlament og president) demonstrerte det. Likevel, sjølve valkampanjen hadde båre i seg ei forventing om endring.

Sigerherren, Michael Chilufya Sata hadde lova sivilsamfunnorganisasjonane i Zambia større rollar i gjennomføringa av vallovnadane hans om han vann.

Den nasjonal kvinnelobby foreininga i Zambia (Zambia National Womens Lobby), hadde i to tiår arbeidd for å få inn fleire kvinner i parlamentet. Med start i 1991 hadde foreininga bygd eit landsomfattande nettverk av lokale kvinnelobbygrupper. Målet deira var og er fleire kvinner inn i styre og stell.

Diverre vart valet i 2011 eit stort vonbrot, ikkje berre for dei mange sivilsamfunnorganisasjonane, men også for ZNWL. Talet på kvinlege parlamentsmedlemer gjekk ned i staden for opp frå 22 til 18 kvinnlege parlaments medlemer. Leiaren av programavdelinga Aselly Mwanza sa då valresultatet vart kjent «No må vi tenkja nytt».

No har ZNWL fått ny leiing og med den, nye idear. Bistandsorganisasjonar er godt kjende med revisjon av økonomien. Den nye leiinga i ZNWL har i tillegg starta arbeidet med å finna status for kvinnelege leiarar i offentleg og privat sektor. Prosessen med å samla inn data starta alt i oktober 2013 og var ferdig i april 2014. Direktøren i ZNWL, Juliet Kaira Chibuta, seier det er fleire grunnar til å gjera ei slik gjennomgang: Zambia har signert regionale og internasjonale avtalar om lik rett til deltaking i avgjersleprosessar for både men og kvinner; det har ikkje vore gjort noko slik gjennomgang i Zambia så langt; ein slik gjennomgang vil også dokumentera framsteg Zambia gjer med å få fleire kvinner med i avgjersleprosessar.

ZNWL ynskjer å gjera dette til ei årleg rapport og håpar at effekten av den vert at fleire kvinner vert avgjersletakarar både innan offentleg og privat sektor. Rapporten vil også verta bruk i lobbyarbeidet med å få meir likeverdig forhold mellom kvinner og menn på alle nivå i samfunnet.

Under introduksjonsfrukosten av gjennomgangen konstanterte forkvinna i ZNWL, Beauty Katebe at «kor mykje vi kan skryte av at kvinner deltek i kritiske avgjersleprosessar kan berre avgjerast om vi veit kor mange kvinner og menn som faktisk er involvert i avgjersleprosessane».

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon