Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

40 års kamp mot likegyldighet

I følge Statistisk Sentralbyrå er 88 % av Norges befolkning er positive til bistand. Vi er sikre på at ODs årlige kampanjer bidrar til de positive holdningene. OD handler om både om pengestøtte til utdanningsprosjekter i Sør, og om å bringe verden inn i norske skoler. De fleste som har gått ungdoms- eller videregående skole i Norge har et forhold til Operasjon Dagsverk. Husker du for eksempel besøket av ungdomsaktivisten fra Brasil på skolen din i 1995? Kanskje solgte du hjemmebakte boller til inntekt for utdanning til kambodsjanske flyktninger i 1978? Eller er du en av dem som deltok på det første Operasjon Dagsverk i 1964, da OD støttet rehabilitering av algerianske skoler etter borgerkrigen? I tillegg til alle som har jobbet på OD-dagen, har mange tusen arbeidsgivere hvert år betalt en OD-elev for å gjøre forefallende arbeid – det være seg raking av løv, maling av garasje eller rydding i gamle arkiver.

”U-hjelp til norske huer”, er Operasjon Dagsverk blitt kalt. ”U-hjelpa” kommer i form av informasjonskampanjen Internasjonal Uke, og formidles av ungdom i Norge til ungdom i Norge. Den største trusselen verden står overfor er likegyldighet. Vi ser at OD bidrar til at ungdom blir engasjert. Hvert år får elever på 800 skoler utviklet og utvidet sitt bilde av verden, og det er et viktig bidrag. Ungdom når fram til annen ungdom på en annen måte enn vi som etablerte organisasjoner eller lærerne deres. Hadde tusenvis av 40-åringer greid det samme? Vi tror ikke det. OD er nok Norges mest ungdommelige førtiåring, som år etter år engasjerer halvparten av alle norske skoler i kamp for utdanning til ungdom i Sør, uten tegn på aldring. 4000 tillitsvalgte på skoler i hele Norge bruker store deler av fritiden si hvert år på å arrangere Internasjonal Uke og OD-dag på sin skole. Internasjonal Uke er Norges største nasjonale informasjonskampanje rettet mot ungdom, og kampanjen går inn der læreplanen ikke strekker til. Utdanningsminister Kristin Clemet har kalt OD det viktigste bidraget til nord/sør-informasjon i norske skoler. I samarbeid med frivillige organisasjoner, informerer ODs unge foredragsholdere ikke bare om prosjektene som skal støttes med OD-penger, men også om årsaker til urettferdighet i verden og at ungdoms engasjement nytter. Og de som møter dem, lytter!

ODs kompromissløse ungdomsperspektiv er unikt. Ungdom i Sør blir ofte passive objekter som mottar bistand kontrollert og styrt av voksne. OD bidrar til å sette ungdom i sentrum. Ungdomsdeltakelse i alle ledd av prosjektene er et viktig prinsipp. Det er ungdom selv som bestemmer hvilken bistand som de mener er god bistand, og ungdom selv som bestemmer hvordan de skal delta.

OD gir også et unikt bidrag til de organisasjonene i Sør som får støtte til sitt arbeid. 110 000 ungdommer jobber hvert år inn et dagsverk og støtter slik utdanningsprosjekter. Våre samarbeidsorganisasjoner sier at det er unikt at OD er mer enn en pengeinnsamling. Ungdommene de jobber med motiveres av at ungdom på andre siden av kloden ikke bare gir pengegaver, men faktisk arbeider et dagsverk i solidaritet med dem. På det borgerkrigsherjede Sri Lanka har flere ungdomsorganisasjoner mottatt støtte fra OD 2003. Tjue ungdommer som besøkte Norge i oktober 2003 opplevde at 110 000 ungdommer i Norge brydde seg om deres kamp for fred!

For oss som etablerte norske bistandsorganisasjoner, er OD en spesiell samarbeidspartner. OD har gjennom 40 år tort å ta sjanser og støtte tiltak som for andre givere har vært kontroversielle. Et godt eksempel på dette er ODs støtte til frigjøringsbevegelser i de portugisiske koloniene. Thorvald Stoltenberg, daværende utenriksminister, bekrefter dette i et intervju hvor han påpeker at ungdoms støtte til frigjøringsbevegelsen var med på å øke presset mot norske myndigheter. Historien til OD viser at de har støttet og vært med på vinne mange viktige frigjøringskamper. OD er også en av de første bidragsyterne som har satt fokus på funksjonshemmede i bistand, og krever at funksjonshemmedes rett til utdanning skal tas hensyn til i alt arbeidet de støtter.

Når OD i år feirer 40 år, feirer de dobbeltjubileum med Sør-Afrika som kan markere at det er ti år siden apartheid falt. I år støtter OD forebygging av vold og kriminalitet blant unge sørafrikanere. Vi ønsker alle som deltar i OD-kampanjen lykke til, og til dere fire millioner som har deltatt på OD før: Hjertelig takk for samarbeidet!

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon