Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Tusen takk for SAIH-tierne

Da SAIH ble opprettet i 1961 begynte også den frivillige ordningen hvor studenter ga en femmer av sin semesteravgift til SAIHs arbeid. I dag spør vi om litt mer, og hvert år velger mer enn 200.000 studenter ved universitet og høgskoler over hele landet å bidra. 

- SAIH-tierne er en lang og stolt tradisjon blant norske studenter og et viktig symbol på vår solidaritet med studenter i andre land.Gjennom sitt frivillige bidrag med SAIH-tiere gjør norske studenter det mulig for SAIH å jobbe langsiktig med partnere i det globale sør og støtte dem i deres kamp for demokrati og menneskerettigheter, og til god utdanning, sier Beathe Øgård, leder i SAIH.

Over 90 prosent av SAIHs midler går til SAIHs formål, mens under 10 prosent går til administrasjon og innsamling. Våre innsamlede midler går til våre prosjekter innen høyere utdanning og opplæring i Bolivia, Colombia, Nicaragua, Zimbabwe, Zambia, Sør-Afrika, Swaziland og Myanmar, og til informasjonsarbeid og politisk påvirkning i Norge. Støtten er fortsatt frivillig, og sammen med andre tilskudd har SAIH et årlig budsjett på om lag 52 millioner kroner.

Hvordan fungerer ordningen?

Det er studentenes egne demokratisk valgte organer som velger å melde seg inn i SAIH og eventuelt innføre en tierordning. SAIH-tierne administreres sammen med semesteravgiften. Tierordningen skal være frivillig. Dersom ikke samskipnaden eller lærestedet har en egen reservasjonsordning, kan du få pengene refundert av SAIH. SAIH oppfordrer samskipnadene til å ha en reservasjonsordning. Tierordningen slik den er i dag er godkjent i henhold til Lov om Samskipnader § 10 (og § 16 i forskriftene).

Dette går SAIH-tierne til

SAIH samarbeider med 40 lokale partnere innen høyere utdanning, forskning og opplæring i Latin-Amerika, Sørlige Afrika og Asia. Dette innebærer støtte til politisk arresterte og utviste studenter, ledertrening for unge kvinner, informasjon og opplæring om seksuelle og reproduktive rettigheter og etterutdanning av lærere. Les mer om SAIH i verden.

SAIH-tierne går også til SAIHs politiske påvirkningsarbeid. De siste årene har vi blant annet vært en sentral pådriver for etableringen av den norske Scholars at Risk-seksjonen i 2011, og den norske pilotordningen «Students at Risk», som gir forfulgte studenter muligheten til å fullføre sin utdanning i Norge. Hvert år lager SAIH informative og effektive kampanjer som skaper overskrifter og debatt. Vi er også særlig kjent for våre kampanjer om kunnskap om global utvikling, Verdens Beste Nyheter og Radi-Aid. Les mer om SAIH i Norge.

- SAIH er svært takknemlige for støtten norske studenter viser til vårt arbeid. Dette gjør det mulig for oss å løfte saker om høyere utdanning og akademisk frihet høyere opp på agendaen, og jobbe mer målrettet og langsiktig fremover. Vi vet at høyere utdanning er under stadig angrep globalt og studenter i mange land blir sett på som en trussel mot autoritære regimer. Dette er noe vi arbeider med som del av vårt politiske påvirkningsarbeid, blant annet med å sikre en videreføring av Students at Risk-ordningen, forteller Øgård.

Til våren lanserer SAIH en kampanje om temaet kommersialisering av høyere utdanning, som adresserer ulike pågående trender og viktigheten av at god høyere utdanning er tilgjengelig for alle, og ikke bare de få og privilegerte i samfunnet.

Bli med på laget!

SAIH har aktive lokallag med studentaktivister på elleve universiteter og høgskoler over hele landet. I disse dager arrangerer de stands i forbindelse med semesterstart hvor de takker studentene for SAIH-tierne.

- Studenter som ønsker å få mer informasjon om SAIH, SAIH-tierne og vårt arbeid, eller ønsker å engasjere seg, oppfordres til å ta kontakt med dem direkte, sier Øgård.

Les mer om hvordan du kan engasjere deg i SAIH her.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.Hender holder opp et forstørrelsesglass, en skattemelding, en kalkulator og en globe.

Nyhet

Internasjonalt skattesamarbeid fungerer – men ikke for det globale sør

Finansminister Vedum og utviklingsminister Tvinnereim skaper et optimistisk bilde av internasjonalt skattesamarbeid, men virkeligheten fortjener et mer kritisk blikk. Mens de markerer milepæler og roser OECD, unnlater de å adressere det viktige spørsmålet om hvem som faktisk har en stemme i utformingen av disse reglene.

Les nyhet
En statue på et torg, foran en bygning.En statue på et torg, foran en bygning.

Nyhet

Akademisk boikott er ikke autoritært eller prinsippløst

Det er ingen grunn å skille skarpt mellom rett, moral og politikk i universitetspolitiske spørsmål.

Les nyhet
three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon