Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Tusen takk for SAIH-tierne

Da SAIH ble opprettet i 1961 begynte også den frivillige ordningen hvor studenter ga en femmer av sin semesteravgift til SAIHs arbeid. I dag spør vi om litt mer, og hvert år velger mer enn 200.000 studenter ved universitet og høgskoler over hele landet å bidra. 

- SAIH-tierne er en lang og stolt tradisjon blant norske studenter og et viktig symbol på vår solidaritet med studenter i andre land.Gjennom sitt frivillige bidrag med SAIH-tiere gjør norske studenter det mulig for SAIH å jobbe langsiktig med partnere i det globale sør og støtte dem i deres kamp for demokrati og menneskerettigheter, og til god utdanning, sier Beathe Øgård, leder i SAIH.

Over 90 prosent av SAIHs midler går til SAIHs formål, mens under 10 prosent går til administrasjon og innsamling. Våre innsamlede midler går til våre prosjekter innen høyere utdanning og opplæring i Bolivia, Colombia, Nicaragua, Zimbabwe, Zambia, Sør-Afrika, Swaziland og Myanmar, og til informasjonsarbeid og politisk påvirkning i Norge. Støtten er fortsatt frivillig, og sammen med andre tilskudd har SAIH et årlig budsjett på om lag 52 millioner kroner.

Hvordan fungerer ordningen?

Det er studentenes egne demokratisk valgte organer som velger å melde seg inn i SAIH og eventuelt innføre en tierordning. SAIH-tierne administreres sammen med semesteravgiften. Tierordningen skal være frivillig. Dersom ikke samskipnaden eller lærestedet har en egen reservasjonsordning, kan du få pengene refundert av SAIH. SAIH oppfordrer samskipnadene til å ha en reservasjonsordning. Tierordningen slik den er i dag er godkjent i henhold til Lov om Samskipnader § 10 (og § 16 i forskriftene).

Dette går SAIH-tierne til

SAIH samarbeider med 40 lokale partnere innen høyere utdanning, forskning og opplæring i Latin-Amerika, Sørlige Afrika og Asia. Dette innebærer støtte til politisk arresterte og utviste studenter, ledertrening for unge kvinner, informasjon og opplæring om seksuelle og reproduktive rettigheter og etterutdanning av lærere. Les mer om SAIH i verden.

SAIH-tierne går også til SAIHs politiske påvirkningsarbeid. De siste årene har vi blant annet vært en sentral pådriver for etableringen av den norske Scholars at Risk-seksjonen i 2011, og den norske pilotordningen «Students at Risk», som gir forfulgte studenter muligheten til å fullføre sin utdanning i Norge. Hvert år lager SAIH informative og effektive kampanjer som skaper overskrifter og debatt. Vi er også særlig kjent for våre kampanjer om kunnskap om global utvikling, Verdens Beste Nyheter og Radi-Aid. Les mer om SAIH i Norge.

- SAIH er svært takknemlige for støtten norske studenter viser til vårt arbeid. Dette gjør det mulig for oss å løfte saker om høyere utdanning og akademisk frihet høyere opp på agendaen, og jobbe mer målrettet og langsiktig fremover. Vi vet at høyere utdanning er under stadig angrep globalt og studenter i mange land blir sett på som en trussel mot autoritære regimer. Dette er noe vi arbeider med som del av vårt politiske påvirkningsarbeid, blant annet med å sikre en videreføring av Students at Risk-ordningen, forteller Øgård.

Til våren lanserer SAIH en kampanje om temaet kommersialisering av høyere utdanning, som adresserer ulike pågående trender og viktigheten av at god høyere utdanning er tilgjengelig for alle, og ikke bare de få og privilegerte i samfunnet.

Bli med på laget!

SAIH har aktive lokallag med studentaktivister på elleve universiteter og høgskoler over hele landet. I disse dager arrangerer de stands i forbindelse med semesterstart hvor de takker studentene for SAIH-tierne.

- Studenter som ønsker å få mer informasjon om SAIH, SAIH-tierne og vårt arbeid, eller ønsker å engasjere seg, oppfordres til å ta kontakt med dem direkte, sier Øgård.

Les mer om hvordan du kan engasjere deg i SAIH her.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet
a large group of people are posing for a picture in front of a building .a large group of people are posing for a picture in front of a building .

Nyhet

Dette skjedde på SAIHs Årsmøte

26. og 27. april var over 60 delegater, observatører og gjester samlet på Grønland i Oslo for SAIHs årsmøte 2024.

Les nyhet
en kvinne holder en megafon i hånden og en mann holder en knyttneve i været.en kvinne holder en megafon i hånden og en mann holder en knyttneve i været.

Nyhet

Ledig stilling: Innholdsprodusent

SAIH søker deg som er visuelt sterk med teft for god historiefortelling, og som har erfaring med strategisk oppfølgning av eide og fortjente flater i sosiale medier.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon