Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Statsbudsjett 2022: Menneskerettighetskrisen prioriteres

- Vi er glade for den økte støtten til FNs høykommissær for menneskerettigheter. Det er på tide at menneskerettighetskrisen blir anerkjent og prioritert i likhet med klimakrisen, sier leder i SAIH, Hector Ulloa. - Men et skikkelig løft krever økt økonomisk og politisk støtte til samfunnsaktører i sør som hver dag kjemper på bakken.

I mars laget SAIH en kampanje som dokumenterte brudd på studenters rettigheter globalt.

Denne kampanjen fremheves i forslaget til budsjett som et eksempel på opplysningsarbeid finansiert av Norads infostøtte.

- Vi er glade for at kampanjen vår om angrep på studenter blir omtalt. Nå forventer vi at regjeringen følger opp dette arbeidet og anerkjenner studentaktivister som menneskerettighetsforsvarere, sier Ulloa.

Styrk høyere utdanning globalt

Koronapandemien har ført til et stort tilbakeslag for global utdanning, med alvorlige konsekvenser for tilgang til utdanning og læring. Dersom vi skal nå bærekraftsmålene er vi nødt til å ha en stor satsing på høyere utdanning og forskning. Norhed-programmet for høyere utdanning og forskning vil i perioden 2021 til 2026 få over en milliard kroner.

- For å realisere regjeringens ønske om å sikre kvinner og underrepresenterte grupper tilgang til høyere utdanning, er det viktig å øke støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner som har tett kontakt med disse gruppene, i tillegg til ordninger som Norhed og Norpart, sier Ulloa.

SAIH har over lang tid vært kritisk til kommersialiseringen av utdanning globalt. Utdanning skal være en rettighet og ikke en vare.

- Norsk utdanningsbistand går fremdeles til kommersielle aktører, noe som bidrar til å forsterke ulikhetene. Vi forventer at en ny AP-ledet regjering vil fase ut denne typen bistand, sier Ulloa.

Styrking av retten til tilgang til seksualundervisning

Den globale anti gender-bevegelsen har de siste årene angrepet retten til helhetlig seksualundervisning. UNESCO har utviklet globale verktøy for helhetlig seksualitetsundervisning i skolen som er et viktig ledd i arbeidet for å sikre retten til seksualundervisning.

- Når motstanden er stor mot grunnleggende rettigheter er det viktig å øke støtten både til sivilsamfunnsorganisasjoner og Unesco, slik at unge mennesker får kunnskap om rettigheter knyttet til egen kropp og seksuell helse, sier Ulloa.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

three young women are smiling for the camera in circles .three young women are smiling for the camera in circles .

Nyhet

Valgkomiteens innstilling til SAIHs arbeidsutvalg 2024/2025

Les nyhet
En gruppe mennesker står sammen og snakker. En gruppe mennesker står sammen og snakker.

Nyhet

Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver

SAIH søker en engasjert og systematisk organisasjonsrådgiver som brenner for global solidaritet og sterke organisasjoner.

Les nyhet
En kvinne står foran en vegg med armene i kors.En kvinne står foran en vegg med armene i kors.

Nyhet

Motstanderne av akademisk boikott gjør det enkelt for seg selv

Det er enkelt å være prinsipielt for akademisk frihet og mot akademisk boikott. Går man derimot inn i den konkrete situasjonen i Israel og Palestina blir det mer krevende.

Les nyhet
En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.En kvinne iført en svart frakk og et grønt skjerf smiler til kameraet.

Nyhet

Statsbudsjettet 2025: SAIHs innspill

Norge må øke støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner, på deres premisser.

Les nyhet
En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.En knyttneve holder en blyant foran et palestinsk flagg.

Nyhet

Derfor er ­akademisk boikott riktig

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel intensiveres nå ved norske universiteter og høyskoler. Stilt ovenfor realitetene i Palestina mener vi at dette ikke-voldelige virkemiddelet ikke bør stå uprøvd.

Les nyhet
Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.Stortinget med tre studentaktivister i bakgrunnen.

Nyhet

Regjeringen må gjøre mer for å styrke Students At Risk

I 2022 lovte utenriksministeren å jobbe for å øke synligheten til StAR-ordningen, men så ble det stille. Denne uken fikk vi svar.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon