Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

Skolerer ungdommer om fredsavtalen

CRIC er det regionale urfolksrådet i Cauca, og en av de største regionale urfolksorganisasjonene i landet. CRIC kjemper for beskyttelse av urfolkenes grunnlovfestede rettigheter, og har spilt en spesielt viktig rolle i arbeidet for urfolks rett til utdanning på eget språk og kulturelle perspektiv. SAIH støtter blant annet urfolksuniversitet UAIIN som er underlagt CRIC.

SAIH støtter også CRICs undervisning- og kursrekker for unge, hvor organisasjonsbygging og Colombias politiske system og situasjon står på agendaen.

Forebygger verving til geriljaen eller hæren

Ungdomslederne i CRIC reiser ofte på skolebesøk til ulike urfolksterritorierer i Cauca. Joaquin Gonzalez Palechor er leder for ungdomsprogrammet til CRIC, sammen med ungdomslederne Edson Hormiga og Yamileth Bolaños Calapsú har han reist til en ungdomsskole i Rio Blanco, for å holde en workshop om fredsavtalen og fredsprosessen i Colombia.

-Vi snakker om fredsavtalen så ungdommene ikke verver seg til verken geriljaen eller hæren. Fredsavtalen er en veldig viktig del av konteksten i landet og vi følger med på hva fredsavtalen kan bety for oss som urfolk og unge, forklarer Joaquin.

Fylket Cauca har vært svært rammet av den væpnede konflikten mellom FARC og regjeringen. I noen områder er konflikten lite synlig i dag, mange barn og unge kjenner derfor lite til ødeleggelsene krigen førte med seg. Til tross for at fredsavtalen er signert fortsetter konflikten flere steder i Cauca, og det er knyttet stor bekymring til at implementeringen av fredsavtalen går sakte og regjeringen ikke oppfyller sin del av avtalen.

Skolering i rettigheter

Målet med kapasitetsbyggingsprogrammet er også at ungdommen skal bli kjent med CRIC og organisasjonens betydning for urfolkssamfunnet. En dag vil det være ungdommenes tur til å ta over organisasjonen. Joaquin forteller at de derfor underviser ungdommene i CRICs prinsipper og kampplattform.

-Vi må styrke kapasiteten vår både politisk og åndelig for å kunne bidra til organisasjonen vår på en god måte, forteller Joaquin.

I begrepet ‘åndelig’ legger Joaquín vekt på å styrke ungdommenes kjennskap til forfedrenes arv, kunnskap om planter i naturen som kan brukes i tradisjonell medisin og kulturell arv og språk. Innflytelsen fra den vestlige verden, gjennom kolonisering og senere teknologien, har gjort at mange unge har sluttet å praktisere ritualer som er viktige for urfolkssamfunnene. For eksempel ofring av planter, frukt og annet til moder jord, kunne leve i harmoni med naturen, eller å be forfedrene om «tillatelse» om å reise inn i territoriet.

Beskytter urfolksområder

I kampplattformen står det blant annet at de skal ta tilbake jorda som tilhører urfolket, og forsvare og beskytte sine historiske territorier i harmoni og balanse med moder jord. Det står også at de ikke skal måtte behøve å betale leie for sin egen jord. Videre står det at de skal forsvare historien, språket og tradisjonen til urfolk, og at det skal utdannes flere urfolkslærere. De skal også styrke urfolksområdene og egen styring, samt gjøre urfolkslovgivningen kjent og kjempe for dens implementering.

-Vi lærer ungdommene hva våre egne og spesifikke rettigheter som urfolk er og hva slags ulike juridiske virkemidler de kan bruke for å kreve sine rettigheter fra staten og sine urfolksautoriteter.

Urfolkenes rett til eget territorium, bevaring av kultur og språk, selvbestemmelse og fri konsultasjon er stadig svekket av manglende anerkjennelse fra myndighetene. Ifølge den colombianske NGO Somos Defensores, ble 155 menneskerettighetsforkjempere og sosiale ledere drept i 2018. 24 av dem var urfolksledere. Dette er en dobling fra 2017. Mange av dem som ble drept, var ledere som kjempet for å beskytte naturen og territoriene til urfolkssamfunnene. Det er 102 ulike urfolksgrupper i Colombia som til sammen utgjør 3,43 prosent av den totale colombianske befolkningen.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .a woman wearing a hat and a scarf is holding a flag .

Nyhet

Vacant position: Program advisor Latin America

We are hiring a program advisor for Latin America for a 1-year temporary position with the possibility of extension

Les nyhet
a globe is sitting on top of a wooden table .a globe is sitting on top of a wooden table .

Nyhet

Vacant position: Program advisor southern Africa

We are hiring a program advisor for southern Africa for a newly created permanent position

Les nyhet
a group of people are walking down a street in a protest .a group of people are walking down a street in a protest .

Nyhet

Vil du være med på SAIHs høstkampanje?

SAIH søker kreative og engasjerte mennesker som ønsker å være med i arbeidsgruppen for årets høstkampanje. Søk nå!

Les nyhet
a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .a woman in a graduation cap and gown is throwing her cap in the air .

Nyhet

Avkolonisert bistand fra teori til praksis

SAIH har jobbet med avkolonisering av akademia og av bistanden i mange år, og har erfart hvor vanskelig det kan være å gå fra intensjon til faktisk endring.

Les nyhet
en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.en kvinne i dress og hvit skjorte står foran en hvit vegg.

Nyhet

Revidert statsbudsjett 2024: Utdanning er et nødvendig verktøy for demokrati.

Regjeringens forsalg til revidert statsbudsjett for 2024 byr på mer av de samme kuttene.

Les nyhet
En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.En gruppe mennesker sitter på et berg i en skog.

Nyhet

SAIHs sommerleir 2024

Velkommen til SAIHs sommerleir 2024 i hjertet av Nordmarka, 13. -16. juni. Her samles aktivister og medlemmer fra hele landet til en helg fylt med bading, faglig påfyll, aktivisme og mye moro.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon