Hopp til hovedinnhold

SAIH

Nyhet

FNs høykommissær for menneskerettigheter i Colombia Norgesbesøk.

Dresskledde mennesker står oppstilt på rekke og smiler til kamera.Dresskledde mennesker står oppstilt på rekke og smiler til kamera.

Colombia er i en dyp menneskerettighetskrise og økende voldspiral, til tross for den historiske fredsavtalen fra 2016. Norge må prioritere menneskerettighetsarbeidet i Colombia for å sikre varig fred.

Den colombianske regjeringen har bred støtte blant grasrotbevegelser, men har fortsatt langt igjen før fredsavtalen er implementert. Vi er i dag vitne til en øking i vold, særlig blant barn og unge som blir rekruttert til vold og narkonettverk, og stadige brudd på menneskerettighetene. Dessverre er Colombia fremdeles et av verdens farligste land for menneskerettighetsforkjempere. Global Witness slo nettopp fast at 1/3 av drapene på miljøforkjempere i verden i fjor skjedde i Colombia.

Rivero fremhever hvordan disse kriminelle gruppene strategisk rekrutterer barn og unge:

Dette er dårlig nytt for det colombianske folket som ønsker fred og forsoning, og for Norge som i en årrekke har investert penger og prestisje i fredsprosessen. Juliette de Rivero er tydelig i sin oppfordring om a ha mer direkte dialog med samfunnsaktører, istedenfor å fokusere forhandlingene inn mot kriminelle grupper. Grasrotbevegelsene har mange av svarene for en varige strukturelle endringer for fred i Colombia.

Rivero fortsetter:

Riveros er likevel positiv og ber Norge sette menneskerettighetene i sentrum av sin innsats i landet og i samarbeid med denne nye regjeringen.

Nyheter som engasjerer i kampen for utdanningsrettferdighet

Fem personer betrakter noe som ligger på bakken foran dem. Fem personer betrakter noe som ligger på bakken foran dem.

Nyhet

Kjemper for «den lille freden»

Selv om fredsavtalen i Colombia ble underskrevet i 2016, betyr det ikke at det er fred. SAIHs samarbeidspartnere kjemper hver dag for «den lille freden». Urfolksorganisasjoner, afroetterkommere og studenter er blant de som rammes hardest av konflikten som fortsatt utspiller seg.

Les nyhet

Engasjer deg

Oppdag hvordan du kan bidra til SAIHs arbeid.

Hold deg oppdatert – meld deg på nyhetsbrev

En person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjonEn person med munnbind og solbriller. Basert på bakgrunnen skjønner vi at denne personen deltar i en demostrasjon
En person som prater inn i en megafonEn person som prater inn i en megafon